manzarai umumiye

Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun?

Mensubu ve milletvekili olduğu parti, anayasa'ya aykırı olduğu için, bir değil, iki defa anayasa mahkemesi tarafından kapatılan kişi,

bu memlekette hem başbakan, hem cumhurbaşkanı olabildi mi?

Olabildi.

*** *** ***

Halkı din ve ırk farkı gözeterek, kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan hapis yatan, anayasa'ya aykırı davrandığı için siyaset yapması bile yasaklanan kişi, bu memlekette hem başbakan, hem cumhurbaşkanı olup, tek adam sistemine geçip, yüz yıl önce saraydan alınarak Tbmm'ye verilen egemenliği, gene saraya bağlayabildi mi?

Bağlayabildi.

*** *** ***

Anayasa mahkemesi tarafından anayasa'ya aykırı bulunarak, laiklik karşıtı eylemlerin odağı ilan edilen ve hazine yardımı kesilen parti, anayasa'ya aykırı olmasına rağmen iktidarda kalmaya devam etti mi?

Etti.

*** *** ***

Mensubu ve milletvekili olduğu partiler, anayasa'ya aykırı olduğu için, bir değil, iki değil, tam üç defa anayasa mahkemesi tarafından kapatılan kişi, Tbmm başkanı olabildi mi?

Olabildi.

Bu kişi, anayasa'ya namusu ve şerefi üzerine sadakat yemini edip, koruyacağına dair üzerine yemin ettiği anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi bile teklif edilemez maddesi hakkında “laiklik anayasa'da olmamalı” diyebildi mi?

Diyebildi.

*** *** ***

Anayasa'ya ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağına dair yemin eden cumhurbaşkanı, “anayasa mahkemesi'nin verdiği kararı kabul etmek durumunda değilim, açık söyleyeyim, anayasa mahkemesi'nin verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” dedi mi?

Dedi.

*** *** ***

E, bugün hâlâ bakıyoruz… Anayasa mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımıyorlar filan deniyor.

*** *** ***

Güzel kardeşim…

Anayasa'yı tanıyorlar mıydı ki, anayasa mahkemesi'ni tanısınlar?

*** *** ***

Anayasa mahkemesi tarafından anayasa'ya aykırı ilan edilen partinin iktidarda kalmasında sakınca görmedin de, anayasa'ya aykırı partinin anayasa mahkemesi'ni tanımamasını mı yadırgadın?

*** *** ***

Anayasa mahkemesi'nin ışıkları yansa ne olur, yanmasa ne olur…

Hukukun üstüne/üstünlüğüne avize gibi ampul takılalı yıllar olmadı mı?

Yılmaz ÖZDİL - 15 Ekim 2020