rte zihnisinir225

Erdoğan’ın 20 yıllık çıkını!

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Erdoğan’ın mal varlığıyla ilgili,

Add a comment

Devamını oku...

soner yalcin

Ajanlar ve Gazeteciler!

Tür­ki­ye “A­lo Fa­ti­h” ga­ze­te­ci­li­ği­ni ko­nu­şu­yor.

Add a comment

Devamını oku...

soner yalcin

O gazetecilere dair özel notlar!

Bi­ri; “A­lо Fa­ti­h” te­le­fоn ka­yıt­la­rı­nın оr­ta­ya çı­kar­dı­ğı Fa­tih Al­tay­lı.

Add a comment

Devamını oku...