amerikadaki imam225

İlk seks kaseti!

Başbakan Erdoğan-Fethullah Gülen kavgasında konu seks ka­setlerine de geldi:

Erdoğan isim vermeden Fethullah Gülen’i kastederek; “Bir taraftan Kuran, Allah, Peygam­ber diyeceksin; ama adın kaset­lerle komplolarla anılacak” diye konuştu.

Fethullah Gülen in resmi web sitesi Başbakan Erdoğan’a İslam’dan referanslar gösterip çok uzun bir yanıt vererek, iddiaları reddetti.

Peki…

İlk seks kaseti ne zaman orta­ya çıktı?

Anımsıyor musunuz?

Kasetteki görüntüde bir savcı vardı!

Önemli bir davanın savcısıy­dı…

Ama önce dava konusuna ba­kalım:

“Adliye’ye Mülkiye’ye sızarak”

Tarih: 18 Haziran 1999 atv televizyonu Fethullah Gülen’in çeşitli yerlerdeki ev sohbetlerinden oluşan kaset ya­yınladı. Şöyle diyordu:

- Arkadaşlarımızın mevcudiyeti İslami geleceğimiz adına bu işin garantisidir. Bu açıdan Adliye, Mülkiye veya başka bir hayati müessesede, bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp, öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. Bizim varlığımızın bunlar nabzıdır.

- İstikbalde yürümek için siste­min püf noktalarını keşfedin. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. İster Ad­liye’de ister Mülkiye’de arkadaş­larımızın gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutulmaları; kaymakam ise vali olmaları; sıradan bir hâkim iseler tekdir olu­nan bir hâkim olmaları.

- Fuzuli kahramanlık yerine ele geçirmeyi tercih edelim. Bu ne­denle Mülkiye ve Adliye de çalışan arkadaşlarımız için bu çok önemlidir.

- İster Mülkiye’de ister Adli­ye’de ister diğer sahalarda böy­le bir münasebetle bahsetmiş­tim. Arkadaşlarımızın mevcudi­yeti İslami geleceğimiz adına o işin garantisidir. Yani bu açı­dan, Adliye’de Mülkiye’de ha­yati müesseselerde bizim arka­daşlarımızın mevcudiyeti böyle bir mevcudiyetler gibi ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani gelecek adına bizim o üni­telerde garantilerimizdir.

“Devlete alternatif sistem”

Tarih: 11 Ağustos 2000

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savası Nuh Mete Yüksel; bir yılı aşkın yap­tığı soruşturmayı tamamladı (1999/420 hz. Numaralı 2000/192 Esas 2000/141 İd. numaralı); ve yukarıdaki sözleri ifade eden Fethullah Gülen hakkında yasadışı örgüt kur­mak ve yönetmekten iddiana­me hazırladı.

Gülen bu iddianameden önce 19 Mart 1999’da ABD’ye git­miş ve dönmemişti.

Nuh Mete Yüksel, bu neden­le Gülen hakkında gıyaben tu­tukluluk kararı çıkarılması için başvurdu. Ankara 2 No’lu DGM heyeti Gülen’in gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Gülen’in avukatları 16 Ağustos’ta İstanbul 2 No’lu DGM’ye itiraz ettiler. Ankara DGM’nin kararını İstanbul DGM 28 Ağustos’ta bozdu.

Üç gün sonra…

Sava Nuh Mete Yüksel in id­dianamesini Ankara 2 No’lu DGM kabul etti ve dava açıldı (Esas No 2000/124).

“ilk etapta devlete karşı sa­vaş vererek hedeflere ulaşma­nın yıpratıcı olacağını teşhis eden sanığın; mevcut sistemi yıkma yerine devlet modeline uygun bir örgütlenme ile dev­lete alternatif bir sistem kur­mayı hedeflediği; bu nedenle tüm devlet organlarında, yerel yönetimlerde, sivil sektörde örgütlendiği; ileride devlet yö­netimini kontrol altına alabil­mek için kısa vadede tüm kad­rolara yandaşlarının getirilme­si veya bu kadroları işgal edenlerin kendine bağlanma­sını hedeflediği…”

*** *** ***

“Gülen tutuklanmalıdır”

Tarih: 16 Ekim 2000.

İlk duruşma yapıldı.

Nuh Mete Yüksel, Fethullah Gülen’in tutuklanmasını istedi.

4 Aralık 2000 tarihli duruşma­da; 29 Ocak 2001 tarihli duruş­mada; 28 Mart 2001 tarihli du­ruşmada; 21 Mayıs 2001 tarihli duruşmada; 16 Temmuz 2001 tarihli duruşmada; 17 Eylül 2001 tarihli duruşmada; 6 Ka­sım 2001 tarihli duruşmada: 12 Kasım 20001 tarihli duruşmada; 26 Aralık 2001 tarihli duruşma­da; 11 Mart 2002 tarihli duruş­mada; 6 Mayıs 2002 tarihli du­ruşmada savcı Nuh Mete Yüksel hep Gülen’in tutuklanmasını ta­lep etti.

Savcı Nuh Mete Yüksel her duruşmaya “Emniyet’te Fettullah Gülen örgütlenmesi” konu­sunda rapor hazırlayan müfettiş­leri ya da polisleri (Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Aktaş vs.) ta­nık olarak çağırdı.

Bir sonraki duruşmada tanık olarak dönemin Terörle Mücade­le Şube Müdürü Cavit Çevik ile yazar Ergün Poyraz’ın dinlenme­sini talep etmişti ki…

Bir sonraki duruşmaya, Emni­yet Genel Müdürlüğü’nde halen sürdürülen Fethullah Gülen so­ruşturması dosyasını getireceğini söylemişti ki…

*** *** ***

Polis “tesadüfen” buldu!

Tarih: 3 Haziran 2002 Ankara’da kritik Fethullah Gü­len duruşması beklenirken; İstan­bul’da Terörle Mücadele Şubesi polisleri bir demekte aramaya yaparken seks kaseti “buldu.”

Bu; Türkiye’nin ileride sıkça göreceği “bulunan” ilk seks ka­setiydi.

İstanbul polisinin “bulduğu’’ seks kasetinde Fethullah Gülen davasına bakan DGM Savası Nuh Mete Yüksel'in bir kadınla sevişme görüntüsü vardı.

Ankara’da bir avukatlık büro­sunda çekilen 4 dakika 52 sani­yelik görüntü tartışma yarattı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvar kasedin montaj olduğuna dair rapor ver­di. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvar ve Adli Tıp görüntüdeki kişinin savcı Nuh Mete Yüksel olduğu sonucuna vardı.

Fethullah Gülen dava duruş­masının yapıldığı, 21 Ekim 2002 günü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) toplandı; seks kasetini seyretti ve Nuh Mete Yükse! hakkında kararını verdi: Nuh Mete Yüksel DGM savcılığından alındı. Yani ilgili davaya artık katılamayacaktı.

O gün mahkemede esas hakkındaki mütalaasını hazırla­ması için (son görüşünü söyle­mesi için) dosyanın soruşturma­yı pek bilmeyen yeni savcıya verilmesi kararını aldı.

Savcı Nuh Mete Yüksele seks kaseti tezgâhını kimin kur­duğu hâlâ bir türlü ortaya çıka­rılamadı.

Fethullah Gülen davası ne mi oldu?

Dava zaman’ın aşımına uğra­dı!..

Soner YALÇIN - 03 Ocak 2014 - Sözcü