6_Filo_defol_225

Günümüz Enternasyonalizmi için, Sosyalizm mi? Ulusalcılık mı?

Marks 19.yy’da devrimin kapitalizmin egemen olduğu ülkelerden geleceğini söylemişti.

Bu tez gerçekleşmedi,çünkü Marks emperyalizm çağını göremedi devrim doğudan geldi:Sovyet’lerden.

Lenin devrimin doğudan geleceğini ”Ekim Devrimi”ne önderlik etmeden önce söylemişti.Bu doğrulandı.Çünkü kapitalist ülkelerdeki işçiler devrimci,ayaklanmacı özelliğini kaybetmişti.

Bu nasıl oldu?

Kapitalizm çökmeye başlıyor,kendi ipini çekmeye hazırlanıyordu,işçiler ayaklanmaya, hakkını aramaya başlamıştı.Kapitalist efendilerin imdadına emperyalizm yetişti.

Üçüncü dünya ülkelerinin kaynaklarını sömüren efendiler,kendi ülkesindeki işçi,emekçi yığınlarını biraz olsun rahatlattılar ve işçiler hakkını aramaktan,devrimci özelliğinden vazgeçtirildi.Devrim bu kez sömürülen ülkelerden doğacaktı.

Çünkü bu kez oradaki halk acı çekiyor,oradakiler eziliyordu.Rusya’da Çarlık’ın ezdiği,köleleştidiği insanlar Lenin’in önderliğiyle devrimi yaptılar.

Ardından Lenin’in emperyalizme karşı mücadele çağrısına ilk Türkiye devrimcilerinden cevap geldi ve Mustafa Kemal önderliğinde bir halk savaşı verildi.

Bu zaferin ardından Çin’de Mao,Küba’da Che ve Castro önderliğinde halk savaşları oldu ve zafere gidildi.(Ayrıca Vietnam’,Yugoslavya’da,Kuzey Kore vs gibi devrim tarihlerini inceleyip örnekler çoğaltılabilir.)

Sovyetler 1954′te kapitalizme geçiş yaptı,Türkiye Cumhuriyet’i Kemalist çizgiden kopup 1945 den başlayarak küçük amerika sürecine girdi.

Günümüzde Küba ve Çin devrimleri ayakta kaldılar.Küba hala sosyalizme geçemedi ve Milli Demokratik Devrim cephesinde mevzilendi.

Çin de daha yeni yeni sosyalizmin basamaklarını inşaa etmeye hazırlanıyor.

Bunları anlatmamın birinci sebebi; daha Milli Demokratik Devrim sürecine bile girmemişken sosyalizm çığırtkanlığı yapmanın ne kadar ütopyacı,bilimsellikten uzak bir istek olduğunu göstermek.

İkincisi ise halkların enternasyonal dayanışma yapabilmeleri için evvela kendi ülkelerinde emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı vermeleri gerektiğini göstermekti.


Bundan önceki yazımda da bu cümleyi kullanmıştım ve tekrarlamaktan çekinmiyorum ”’işçilerin vatanı yoktur tezinin gerçekleşmesi için evvela işçilerin kendi ülkelerini bağımsız yapmaları gerekir”.Bu bağımsızlık da emperyalizmi ülkeden def etmekten geçer.Emperyalizmi def edecek olan da milli bir cephedir.

Mahir Çayan bu konuda ”Emekçi ittifakı sağlanmadan milli cephenin gerçek anlamda kurulabileceğini düşünmek boş bir hayaldir”demiştir ve çok doğrudur.Bizim görevimiz emekçi ittifakını kurup,emekçileri ulusal kurtuluş savaşının önderi haline getirmektir.Çünkü bu kurtuluş emekçilerin, bizlerin yani vatanın kurtuluşudur.

Günümüzde devrimcilik yurtseverlikten,milli cephede mevzilenmekten geçmektedir.Yurdunun bağımsızlığını istemeyen,milli bütünlüğü korumayan bir devrimci,devrimci değildir.Emekçi,yurtsever devrimci cephe kurtuluş saflarında mevzilenmelidir.

Bu savaşın iki mevzisi vardır,yurtsever devrimciler ve parasever karşıdevrimciler.Bir tarafta değilsen öteki taraftasındır bunun arası yoktur.

Bağımsızlık,Devrim,Sosyalizm!
Bu slogan aslında süreci en iyi şekilde özetlemektedir.
Bağımsızlık:Emperyalizme karşı halk savaşı verip,tam bağımsız olmak.
Devrim:Milli Demokratik Devrim ile Atatürk’ün de dediği gibi ”Kesintisiz Devrim” sürecini tamamlamak.
Ve SOSYALİZM!

Yazıma Engles’in ve Mahir Çayan’ın sözleriyle nokta koyuyorum ve herkesi devrimciliğimin olanca ateşiyle selamlıyorum.

"Ulusların gerçek uluslararası iş birliği ( enternasyonalizm),ancak bu ulusların her birinin kendi vatanında tamamen bağımsız olmalarıyla mümkündür." Engels

“Bugün, Gazi Mustafa Kemal’in yükselttiği “istiklali Tam Türkiye” bayrağı bu yolu seçmiş olan sosyalist ve gerçek Kemalist Millî Kurtuluşçuların ellerinde dalgalanmaktadır.” Mahir Çayan

Toygar ATEŞ - 14 Mart 2012 - tgb
http://tgb.gen.tr/

Son Yazılar