seydisehir_aluminyum_tesisleri1_225

Seydişehir Alüminyum’dan Cari Açığa... Bir Garip Öykü...

İç acıtıcı ve aynı zamanda tiksindirici bir öykü ETİ Seydişehir Alüminyum’un özelleştirilmesinin ardından bugüne kadar yaşanan gelişmeler...

Balık hafızalı toplumumuz çoktaaan unuttu. Ülkenin hızla değişen gündemi ve herkesin hukuksuzluklara artık aşina oluşunun da bu unutuşlarda payı var elbette.

İtiraf etmeliyim ki bizim de hafta sonu yolumuz Seydişehir’e düşmemiş olsaydı, oradaki insanlarla konuşmasaydık ve döndükten sonra oturup araştırmasaydık 2005 yılından beri yaşanan hukuksuzlukların yolunun AİHM’ye kadar gittiğinin farkında olmayacaktık.

TMMO Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük ile konuştuğumuzda “Evet” dedi; “Türkiye’de hukuk kanalları tükenince davayı AİHM’ye (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) taşıdık. 2 ay önce dosyamızın kabul edildiği haberini aldık. Sanırım 1 yıl içinde karar belli olur. Bu arada Başbakan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu hakkında da tazminat davası açtık...”

Peki ne oldu da bu noktaya gelindi? Dinleyin bakın...

2005 yılında özelleştirmelerin en vahşice yaşandığı dönemde bir ara dillerden düşmeyen bir slogan vardı: “Alüminyum alana baraj hediye.” Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesiyle ilgili. Tesisi alana Oymapınar Barajı hediye anlamında. Ve sattılar o yıl… Neyi mi?

1- Seydişehir alüminyum tesislerinin ana fabrikasını.

2- Oymapınar hidroelektrik santralını.

3- Üretime esas olan boraks maden rezervini.

4- Tesisin Antalya’daki mal varlıkları ve limanı.

Bütün bu varlıkları CE-KA Grubu, 305 milyon dolar karşılığında satın aldı. Sahibi Başbakan Erdoğan’a yakın bir isim, hem de hemşerisi. Üstelik para kasaya bile girmiyor. Grubun Karadeniz Oto Yolu inşaatından alacağına mahsup ediliverdi. “En az 3.5-4 milyar dolarlık varlığın 305 milyon gibi komik bir paraya özelleştirildiğini” söyleyen CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, bu özelleştirmenin peşini bırakmadı ve Metalurji Mühendisleri Odası ile Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. 29 Haziran 2006’da Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hukuk ve demokrasi şampiyonu bu hükümet ne yaptı? Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına uymadı. 27 Kasım 2007’de Danıştay bu sefer Seydişehir’in özelleştirmesini iptal etti. Hükümet iptal kararına da uymadı. Son olarak geçen yıl Danıştay İdari Dava Daireleri, 13. Daire tarafından verilmiş iptal kararını da onayladı. Anlayacağınız Seydişehir ve öteki varlıkların özelleştirilmesi, en üst hukuk kurulunca durdurulmasına karşın sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranıldı. Ve şimdi sıra AİHM’nin kararında…

Peki CE-KA tesisi satın alınca ne yaptı?

ÖİB ( Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ) tesisi alacak firma için şartlar koymuştu:

- 5 yıl içinde en az 110 milyon dolar yatırım yapılacak.

- Şirketin üretiminde kullanılan boksit madeninin işlenmeden ihracı yasaklanacak.

- Oymapınar, otoprodüktör lisansı dışında kullanılamayacak. Elektrik üretiminin en fazla yüzde 25’i diğer kullanıcılara satılabilecek.

Hiçbirine uyulmadı. Boksitler şakır şakır satılıyor, Oymapınar’ın elektriği enterge sisteme çalışıyor, yatırım olarak gösterilenler ise göstermelik bina tadilatları... Üstüne üstlük CEKA bonus olarak Seydişehir’in doğalgaz ihalesini de aldı. Yani tam bir tekel hali. Yer darlığından dolayı bırakalım işçilerin 4-C statüsüne geçirilerek sürülüp süründürülmelerini bir kenara (malum hikâye) ve gelelim cari açık konusuna. Türkiye’nin en büyük derdi değil mi? Ve yılda 850 bin ton alüminyuma ihtiyacı var ülkenin, başta otomotiv sektörü olmak üzere... Ne yapılıyor peki? 60 bin tonu Seydişehir’den karşılanıyor (özelleştirmeden önce de aynıydı), 15 bin ton kadarı hurdadan dönüştürülüyor. Kalanı ise ithal. Evet, biz boraksı işlemeden satan ve alüminyuma avuç dolusu paralar vererek alan bir milletiz... Sonra da etrafımıza bakar ve “hay allah bu cari açık neden çıktı?” diye söyleniriz... Devlet tekelini yıkmaya kalkarken özel sektör tekeli yaratırız... Seydişehir Alüminyum Tesisleri o ilçenin can damarıydı. Kestiler... Lojmanları, sosyal tesisleri, havuzu, sineması vardı. Yok ettiler... Yolunuz düşerse şöyle bir uğrayın Seydişehir’e, bakın sosyal yaşam ne halde…

Özlem YÜZAK - 14 Aralık 2011 - Cumhuriyet

*******************************************************
Bu konu ile ilgili  Necati DOĞRU'nun iki yazısını okuyabilirsiniz.Tıklayınız!
Konya’nın 13 AKP milletvekili dudaklarına fermuar çekti!

Seydişehir, “ölü şehir” oldu!

*******************************************************

Seydişehir Alüminyum Tesisleri ...

Elektrik Mühendisleri Odası Basın Açıklaması

Seydişehir Alüminyum Tesislerini satın alana, Oymapınar HES bedava 12 Eylül 2003 tarih ve 5227 sayılı Resmi Gazete'de Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Oymapınar Barajı Hidroelektrik Üretim Tesislerinin özelleştirme kapsam ve programına alınarak Eti Alüminyum A.Ş.'ne devredilmesi kararı yayınlanmıştır.

Yüksek miktarda enerji tüketen Seydişehir Alüminyum Tesislerinin ihtiyacını karşılamak üzere Oymapınar Hidroelektrik Santralı eşzamanlı olarak projelendirilmiş idi. Başka bir ifade ile, kuruluş yıllarında ülkede üretilen elektrik enerjisinin %12'sini tüketecek olan Seydişehir Alüminyum Tesislerine sürekli bir şekilde ucuz enerji temini ve böylece bütün dünyada olduğu gibi tesislerin koruma altına alınması planlanmıştı. Ama ne yazık ki Oymapınar HES'in bu amaca uygun olarak devreye alınması ve kullanılması hiçbir zaman mümkün olmamıştır. 1967 yılında kurulmasına karar verilen Seydişehir Alüminyum Tesislerinde 1977 yılında tam kapasiteye erişilmiştir. Aynı zamanda planlanan Oymapınar HES 1984 yılında devreye girmiştir. 540 MW gücündeki Oymapınar HES, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ile bağlantılı çalışmamış, tesis ihtiyacı olan enerjiyi enterkonnekte sistemden almıştır. Bunun sonucu olarak, dünya ortalaması %10-125 arasında değişen maliyet içindeki elektrik enerjisi gider payı Seydişehir Alüminyum Tesislerinde %49'a yükselmektedir. Diğer bir deyişle Dünya alüminyum sektörünün tükettiği elektriğin ortalama fiyatı 2 cent / kwh iken Seydişehir bunun 2-2,5 katı bir fiyatla enerji tüketmektedir.

Özelleştirilmeye (tasfiyeye) çalışılan ve zarar ettiği sürekli öne sürülen Seydişehir Alüminyum Tesislerinin ihtiyacı olan enerji entegrasyonunu bir türlü sağlamayan siyasi iktidarlar özelleştirme söz konusu olunca bu işi hemen yapmaktadırlar. Çayırhan Termik Santralı özelleştirmesinde bedavadan verilen kömür sahaları gibi aynı işlem Seydişehir Alüminyum Tesislerinde de yapılmaktadır. Daha da vahim olmak üzere elektrik santralı yanında boksit sahaları da hediye olarak verilmektedir ki, Seydişehir Alüminyum Tesisleri alüminyum üretimi yanında cevher de çıkaran dünyada ki tek işletmedir. Stratejik önemi olan Seydişehir Alüminyum Tesisleri otel lobilerinde pazarlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde boksitten alüminyum üreten tek tesis olan Seydişehir Alüminyum Tesisleri özelleştirme kapsamından ve programında çıkarılmalıdır.

Stratejik önemi olan Seydişehir Alüminyum Tesislerinin tasfiye edilmemesi için bir araya gelenlerin oluşturduğu SEYDİŞEHİR ŞEHİR MECLİSİ'nin yayınladığı "İşte Seydişehir Alüminyum Gerçeği" kitapçığına yazılan önsöz herşeyi özetlemektedir:

"Özelleştirme dünyada tüm ülkelerde azgelişmiş ülkelerin karlı işletmelerinin gelişmiş ülkelere peşkeş çekilmesi olarak yansıdı. Sektörel bazlı düşünüldüğünde özel sektör asla riskli yatırımlara girmez. Kamu ise ülke menfaatlerini gözettiğinden karlılık gözetmeksizin riskli yatırımları üstlenir. Bu gerçek tüm dünya ülkeleri için aynıdır.

Eti Holding bünyesinde faaliyet gösteren Seydişehir Alüminyum Tesisleri, dünyada ham madde mamul maddeye ithal girdisi olmayan dünyadaki üç tesisten biri olma özelliğindedir. Hazırlanmış olan elinizdeki bu çalışmada alüminyumun ülkemizde ve dünyada kullanım alanları, dünya alüminyum üretim ve pazarlama hareketleri, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin pazardaki yeri ve önemi, dünya alüminyum devlerinin özelleştirme üzerindeki oyunları göz önüne serilmeye çalışılmıştır. Kamu kurumlarının siyasilerin elinde arpalık olarak kullanılması ve gereksiz tasarrufları nedeniyle ortaya çıkan verimsizliği bir kader olarak anlayan yöneticilerin dikkatli incelemesi gerektiğine inandığımız bu çalışma; Seydişehir Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi adı altında toplanan ve ülkemiz değerlerine nasıl saldırıldığını anlatan bir emek mahsûlüdür."

Seydişehir Alüminyum Tesisleri özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmalıdır. Seydişehir Şehir Meclisi"ni haklı davasında destekliyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (17 Eylül 2003)
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=45154&tipi=3&sube=0

***************************************************

Daha Fazla Bilgi İçin Aşağıda Ekşi Sözlük'ten Alıntıları Okuyabilirsiniz!
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=seydi%C5%9Fehir+eti+al%C3%BCminyum

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı!

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararında ısrarcı olduğu tesis..tes-iş sendikası, örgütlü olduğu oymapınar hidroelektrik santrali’nin bedelsiz olarak seydişehir eti alüminyum tesisleri’ne devredilmesi üzerine seydişehir eti alüminyum tesisleri’nin yüzde yüz blok satış yoluyla özelleştirilmesine karşı çıkmış, satış kararının iptaline yönelik danıştay’a dava açmıştı. danıştay ise tes-iş’i haklı bularak ihale şartnamesinin ve ihale komisyonunun satış kararının yürütmesini durdurmuştu. danıştay 13’ncü dairesinin söz konusu kararı üzerine başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı, kararın kaldırılması talebi ile itiraz etti. danıştay idari dava daireleri kurulu ise, idare’nin bu itirazını 28.9.2006 tarihinde oy çokluğu ile aldığı kararla reddetti.

Danıştay idari dava daireleri kurulu kararında şöyle :

“Danıştay 13’ncü dairesi’nce dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden 30 yıldır faaliyette olan seydişehir alüminyum tesislerinin ekonomik ömrünü yitirdiğinin, yenileme yatırımları gerçekleşmediği için gelişen ve değişen piyasa koşullarına uygun kalitede üretimin yapılamaması ve üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle iç talep açığına rağmen döküm ve hadde ürünlerinde pazarlama sorunları yaşandığının, eti alüminyum’un piyasada rekabet edebilmesi ve hayatiyetini sürdürebilmesi içi modernizasyon ve kapasite artırımı yardımına ihtiyacı olduğunun açık olduğu, dolayısıyla yatırımların yapılması durumunda modernizasyon ihtiyacının ve kapasite artırımının karşılanması ve türk alimünyum sektörünün tamamen dışa bağımlı hale gelmesinin önlenmesi için bu hususların ihale şartnamesinde yer alması gerektiği, oysa ihale şartnamesinde mevcut üretim sistemi ve kapasitesiyle üretim şartı getirildiği ve bu durumun 4046 sayılı kanunda öngörülen ekonomide verimlilik artışı amacı taşımadığı, ayrıca eti alüminyum’un mevcut üretim düzeyini sürdürecek yatırım seçeneğine göre referans değerinin belirlendiği,ilave yatırım ve kapasite artışını öngören seçeneğin esas alınmadığı ve ihale komisyonunca ihalenin mevcut üretim teknolojisi ve üretim kapasitesinin korunmasına yönelik olarak yapıldığının görüldüğü, öte yandan 49 yıl süreli işletme hakkı devredilen oymapınar hes’in eti alüminyum a.ş’nin değerine olan katkısı net olarak ortaya konulmadan ihalenin yapıldığı ve bu haliyle ihaleyi sonuçlandıran ihale komisyonu kararında kanuna uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle eti alüminyum a.ş’deki yüzde 100 oranındaki kamu payının blok hisse satışına ilişkin ‘ihale şartnamesi’nin 17.06.2005’ tarihinde yapılan ihale sonrasında alınan aynı tarihli ‘ihale komisyonu kararı’nın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun değişik 27.maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarece öne sürülen hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden davalı idarenin itirazının reddine 28.9.2006 günü oy çokluğu ile karar verilmiştir. “

http://www.tes-is.org.tr/tr/haberler.asp?id=63

***************************************************

Zarar ediyor diye özelleştirilmek istenen tesis!

zarar etme nedeni de pahalı enerji kullanmasıyken özelleştirme öncesinde oymapınar barajı seydişehir alüminyum fabrikasına bağlanmış ve toplam üretim maliyeti içinde yüzde 40 payı olan enerji maliyeti önemli ölçüde düşürülmüştür.

maden mühendisleri odasının bir açıklamasına göre;

"1973 yılından günümüze alüminyum üretimini sürdüren seydişehir alüminyum tesislerinde mevcut kapasiteyi etkileyecek teknolojik sorunlar mevcuttur. buna rağmen, kuruluş, geçtiğimiz yıl 26,5 milyon dolar kar etmiştir. oymapınar elektrik santralinin kuruluşa bağlanması ile maliyet sorunu önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. üretim kalitesi ve pazar yönünden en verimli dönemini yaşamaktadır. tesisler, tam kapasitenin de üzerinde çalışmaktadır."

http://www.maden.org.tr/...y.php?kod=99&tipi=3&sube=0

Maliyeti düşürülmüş ve otoprodüktör lisansı olan bir işletme olan seydişehir alüminyum'un özelleştirilmesinin zarar etmeyle ilgisinin olmadığı açıktır. ayrıca bu otoprodüktör lisansı sayesinde özelleştirmeyle satın alan şirkete elektrik enerjisi satma imkanı da sağlanıyor... çifte kavrulmuş bir lokum halinde satışa çıkartılan seydişehir alüminyum'un özelleştirilmesinin durdurulması Türkiye'nin ulusal bir maden politikası geliştirmesi için atılacak adımların başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.

http://www.maden.org.tr/....php?kod=115&tipi=5&sube=0

***************************************************

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan türkiye’nin tek dünyanın sayılı entegre birincil alüminyum üretim tesislerinden birisidir.boksit cevherinden alüminyum uç ürünleri üreten bu tesis 13 ağustos 2003 tarihinde özelleştirme yüksek kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı.

Sonuçta 2005 yılında satış gerçekleşti ve ce-ka inşaat seydişehir eti alüminyum'u satın aldı.Hem de Antalya'da bir limanı ve Oymapınar barajı ile 305 milyon dolara. zaman içinde çalışanların işine son verildi, yeni işçiler alındı ve işlerini kaybedenler 4/c'ye (geçici personel) mahkum oldu.Kamu işletmeciliğini geliştirme vakfı ve tmmob /metalürji mühendisleri odası, özelleştirmenin temelden yanlışlarına değinerek konuyu yargıya taşıdı. Geçtiğimiz hafta da danıştay 13.dairesi bu davaya yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu sonuçla tüpraş'tan sonra idarenin uyması gereken bir yürütmeyi durdurma kararı daha olmuş oldu.

Son Yazılar