Batı'nın İstihbaratı, ABD'nin Aydınları!

ARTIK ANLAMAMIZ GEREKEN GERÇEK, TÜM ORTADOĞU OPERASYONLARINDAKİ ASIL HEDEFİN TÜRKİYE OLDUĞUDUR...

"Müslüman Kardeşler" örgütünün adı verilmeyen bir lideriyle 1979 yılında yapılan söyleşide bizi ilgilendiren kısım, "Devrim. . . önünde-sonunda Türkiye'yi de kapsayacaktır" cümlesi. Bu sözlerin yeraldığı kitabı yazanlar ABD'li; Müslüman Kardeşler'in fanatik derecede Atatürk düşmanı olduğunu söylüyorlar. (Bkz. Robert Dreyfuss & Thierry LeMarc; "Hostage to Khomeini"; New Benjamin Franklin House; 1980, NewYork; S. 155). Kitap 31 yıl önce, âdetâ kehanet gibi yazılmış. Bundan 31 yıl önce, Dünya'daki tüm sınırların İngiliz-ABD uzmanlarının işbirliği sonucunda tamamiyle değişeceğini ileri süren yazarlar şunları da ekliyor:

"Müslüman Kardeşlerin "cihad" çağrıları OrtaDoğu'da değil, Batı Avrupa üniversitelerinde formüle edilmektedir. Meselâ Bernard Lewis Planı", İngilizlerin "çok gizli" OrtaDoğu stratejisinin adıdır. . . Lewis'e göre İngilizler, Lübnan Marunîleri, Kürtler, Ermeniler, Dürziler, Belucîler, Azerbaycan Türkleri, Suriye Alevîleri, Etiyopya Kıptîleri, Sudanın mistik cemaatleri, Arap kabileleri, vb. gibi azınlıkların özerklik talebeden isyanlarını desteklemelidir. . ."

Aşağıda, 2005 yılından beri iki kez yayınladığım ünlü "Bernard Lewis Planı"nı tarif eden haritayı üçüncü kez -ve yeniden düzenleyerek - veriyorum. Bu harita, daha sonraki diğer tüm haritaların anasıdır; üstelik, önce Orta-Doğu Projesi denirken kısa süre sonra adının "Büyük OrtaDoğu Projesi" olarak niçin değiştiğine de çok güzel bir örnektir. Ayrıca bu haritanın artık bir internet sitesine konularak herkesçe görülmesini, anlaşılmasını umuyorum. (İsteyene, bir teşekkür karşılığında resim olarak gönderebilirim).

bernard_lewis_bop1

Haritayı kaynak kitaptaki orijinaline göre, ama daha anlaşılır açıklamalarla Türkçe'ye çevirirken, Mekke-Medine kentlerini de ekledim: Arap yarımadasının "sınırları olmayan devletleri" denirken ne kastedildiğinin düşünülmesini sağlamak için... ["Mısır Firavunluğu", "Persya (İranistan)", "Büyük İsrail" ve "Büyük Suriye" gibi orijinallikler Profesöre aittir.] 80'lerin politikasına göre?uyumlu?Türkiye'den bir Kürdistan ile bağımsız Alevî bölgesi ayrılmış; Marunî ve Dürzî varlığı saptanarak Lübnan üçe bölünmüş; İran'dan da genişletilmiş bir Azerbaycan ile Basra Körfezi'nde bir Arabistan çıkarılıp, SSCB sınırları içindeki Türkmenistan'dan güneye bir saplama yapılmış. O arada, büyük Hindistan ülkesinin bölünmesi planına uygun olarak Pakistan-Afganistan sınırlarında da birer Puştunistan ve Belucistan öngörülmüş. [Kaynak: "Derivative Assasination: Who Killed Indira Gandhi"; New Benjamin Franklin House; 1985, New York; S. 255. (Kitaptan taradığım orijinal harita aşağıda. Ayrıca, Irak'taki duruma göre yeniden düzenlenmiş haritayı, www. globalresearch.ca/index.php?context=va& aid=11313 adresli siteden görebilirsiniz).]

bernard_lewis_bop2

Yazarların yeraldığı gruba ABD'de "Komplo Teorisyenleri" deniyor. Üstelik kendileri, "Dünya'nın tek özel istihbarat grubu" olarak da anılıyor. Ne var ki haritanın yeraldığı kitabı yayınlayan ABD'li çalışma grubuna, kitabı okuduktan sonra hak vermemek mümkün değil; bilinen, herkese açık kaynaklarla da örtüşüyor: OrtaDoğu uzmanı Bernard Lewis, Londra Üniversitesi'ndeki 25 yıllık hocalığı sırasında "Hindistan'ın Parçalanması" haritaları çizmekle tanınan Prof Shackle ile birlikte çalıştıktan sonra 1974'te ABD'nin dillere destan Princeton Üniversitesi'ne davet edilmiş. Yazılanlara göre,?bir zamanlar Türkiye'de çok meşhur edilen tarihçilerden Balfour Lordu Kinross ve Arnold Toynbee gibi?İngiliz istihbaratına çalışan ve köktendinci İslâm'ın ilk teorisyenlerinden olan bu Lewis, bugünkü "İslâmî Terör" kavramının da mimarı...

1916 doğumlu olan Profesör, Türk-İsrail ilişkilerini sağlama almak amaciyle "Ermeni Soykırımı" tantanasına itiraz ettiği için TC Devleti tarafından en fazla müsamahaya mazhar insan sayılmıştır.

Lewis ayrıca ABD'de kurulu "Türk Araştırmaları Enstitüsü"nün de şeref üyesi. Enstitü, 1982 yılında, yani 12 Eylül döneminde TC Hükümeti'nin vediği 3 milyon dolarla kurulmuş; esas fonksiyonu Türkiye'yi dışarıdan yönetecek ABD'li uzmanlar yetiştirmek... (Hâlâ hayatta olan darbeci paşalar kendileriyle nekadar övünseler azdır)...

Sözünü ettiğim Kinross ve Toynbee'nin yanısıra bu profesör de "Medeniyetler Çatışması" kuramının gerçek kurucularından biri olarak kabul görmeli. Üstelik sayın OrtaDoğu Uzmanı aynı zamanda bir "Büyük Türk Dostu"dur; yani bizim entelijansiya tarafından öyle servis edilmiştir... Türkiye'deki misafirliği sürecinde şu üniversite senin, bu akademi benim diye dolaştırıldıktan sonra TRT kanallarında bizim profesörlerle uzun söyleşiler yapmış ve bunlar tekrar tekrar yayınlanmıştı.

bernard_lewisBu kadarla da yetinilmedi:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu adama 1998'de Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde bir de "Atatürk Barış Ödülü" verdi...

Traji komiktir ve herhalde buna ABD'deki İsrail Lobisi'nde yeralan Yahudi dostlariyle birlikte uzun uzun gülmüştür... Prof Bernard Lewis'in kurduğu teoriler(!) ile çizdiği bu ve benzeri haritaların nelere yolaçtığını ve açacağını hiç durmaksızın ve her yerde anlatarak CIA'cı kimliğini deşifre etmek namus borcudur. Ancak bu şekilde ABD-İngiltere planındaki esas hedefin Türkiye'nin bütünlüğü olduğunu insanlarımıza anlatabileceğiz. Zira, generallerinin üçte biri hapiste ve tüm kozmik savunma sistemleri NATO ve ABD'nin eline geçmiş olan Türkiye'de herhangi bir balistik füze patladığında tabii ki savunulacak bir halk ve sosyal sınıf kalmayacaktır. Unutmayalım ki kaçacak yer de...

Cumhur AKSEL - 01 Kasım 2011 - Baki Selamlar

Son Yazılar