james_jeffrey_hasim_kilic

İBDA-C Temsilciliğinden, ABD Büyükelçiliği “Bilgi Arzetmeye” Terfi Eden

Haşim Kılıç Derhal İstifa Etmelidir!


İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, bugün Ankara’da bir basın açıklaması yaparak, ABD Büyükelçisine rapor sunduğu ortaya çıkan Haşim Kılıç’ı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ndan istifaya davet etti. Özbey’in açıklaması özetle şöyle;

İşçi Partisi, 2008 yılında bir dizi basın toplantısıyla, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğunu işgal eden Haşim Kılıç’ın, geçmişindeki yasadışı örgüt bağlantılarının kanıtlarını, bu bağlantılarını yalana başvurarak inkâr etmeye çalıştığını milletimizin bilgisine sunmuş ve kendisini istifaya davet etmişti. İstifa etmemesi üzerine, Yüksek Mahkemenin gereğini yapması istenmişti.

Türk Hukukunun geçerliliğini yitirdiği koşullarda Haşim Kılıç, koltuğunda oturmaya devam etmiş, görevinden uzaklaştırılması gerekirken, Cumhuriyet Hukukuna inat yeniden başkanlığa seçilmiştir.

İBDA-C ANKARA TEMSİLCİSİ

Bilindiği üzere, Kılıç’ın, İBDA-C’yi kuran ekip tarafından 1975-1976 yıllarında yayımlanan Gölge dergisinin “Ankara Temsilcisi” olduğu belgelerle kanıtlanmış, ancak sabit olan bu gerçeğe karşın Haşim Kılıç, yalan ve inkâr yolunu seçmiştir.

ABD’YE BİLGİ SERVİSİ


ABD Dışişleri’nin kriptolarını dünyanın bilgisine sunan Wikileaks yayınlarından, Haşim Kılıç’ın, şimdi de ABD Ankara Büyükelçiliği’ne, Anayasa Mahkemesi’ndeki davalar hakkında rapor sunduğu anlaşılmaktadır.

Ref:A.09ANKARA1765B.ANKARA107 numaralı belgeden Haşim Kılıç’ın, dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey’e, bilgi arzettiği ortaya çıkmıştır.

BOP EŞBAŞKANLIĞI UYGULAMALARI

Kılıç’ın, sömürge valisi edasındaki Büyükelçiye raporunu sunumu sırasında, “mahcubiyeti” ve üslubu, amir-memur ilişkisine işaret etmektedir.

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nde Eşbaşkanlık görevi üstlenen, 2 sayfa 9 madde gizli hizmet akdi bağıtlayan Erdoğan-Gül kliğinin hükmettiği ülkenin, yüksek mahkeme başkanı da Kılıç gibi olur.

HAŞİM KILIÇ SUÇ İŞLEMİŞTİR

Haşim Kılıç’ın yabancı bir devlet görevlisini rapor sunması suçtur!

Haşim Kılıç, belgelerle sabit olan gerçeğe teslim olmak yerine, İBDA-C bağlantısının ortaya çıkmasındaki tavrını şimdi de sürdürmekte, yalan ve inkârı tercih etmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ GÖREV BAŞINA


Yasadışı örgütlerle bağlantılı olduğu ortaya çıkan, Cumhuriyet Hukukunu ihlal eden kararlara öncülük eden ve nihayet yabancı bir devlet yetkilisine rapor arzeden bir kişinin değil Anayasa Mahkemesine Başkanı, devlet memuru olması dahi olanaksızdır.

İBDA-C temsilciğinden, ABD Büyükelçiliğine rapor sunmaya terfi eden Haşim Kılıç, derhal istifa etmelidir!

Anayasa Mahkemesi, Haşim Kılıç’ın suç oluşturan bu fillerini seyretmeye devam edemez. Seyretmek suça ortak olmaktır!

Hasan Basri ÖZBEY - 28 Eylül 2011 - İşçi Partisi

Son Yazılar