Alevi Düşmanı Hüseyin Çelik'e Karşı Türkiye Ayağa Kalkmalıdır!

Değerli Türk Milleti,

BOP projesi dahilinde BOP memurlarından sözde Hükümetin sözcüsü Hüseyin Çelik’in, Kılıçdaroğluna atıfta bulunarak Alevi Düşmanlığı yaptığı açıklama, ırkçı-faşist yüzünü gözler önüne sermektedir.


Hüseyin Çelik'in, Suriye'nin parçalanmasının amaçlandığı önümüzdeki süreçte,Halkın etrafında sıkı sıkıya kenetlendiği laik Başer Esad iktidarının düşürülerek, casus islam işlevlerine uygun olarak desteklenen gericilerin iktidara getirilmesi ve Suriye'nin yeniden dizayn edilmesi için BOP planları gereğince, önemli görevler üstlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Alevilik Türkmenlerin İslamı Türkçe Yorumlamasıdır.

Yani Türkmen inancıdır. Hüseyin Çelik gibi  BOP cu casus islamın memurları  değildir. Anadolu'yu ve Balkanlar'ı Türk İslam anlayışı ile feth eden onlardır. O ve Onun gibi aşşağılıkların ve ağızlarından salyalar akıtanların saldırdığı Türkmenlerdir (Alevilerdir) bu fetihleri yapanlar.

Onun saldırdığı esasında Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre, Battal Gazi, Hüseyin Gazi, Gül Baba, Seyyit Ali Sultan, Pir Sultan Abdal, Melik Gazi Sultan ve bir Bektaşi evladı olan Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolundan gidenlerdir. Haçlıları bozguna uğratanlardır.Horasan'dan Ahmet Yasevi'nin yolundan giden yolun erenleridir. Yol adamlarıdır.

Değerli Türk Milleti,

Komşumuz Suriye'ye karşı mezhep düşmanlığı temelinde yapılan bu açıklamaya karşı Türkiye ayağa kalkmalıdır.

Suriye'ye yapılan bu düşmanlık, aynı zamanda Türklüğe yapılmıştır.
Çünkü onlar bizim kardeşlerimizdir.

Bu düşmanlık bu gibilerin genetiklerinde olduğu için şaşmamak gerekir. Ama BOP cu Haçlı uşakları Hüseyin Çelik gibilerle aynı genetikten gelmeyen biz Türkler, onlara bu alçakça açıklamayı yedirtmeliyiz.

Unutmayalım ki Hüseyin Çelikler Sünni İslamı da kabul etmezler. Çünkü Sünni İslamın erbabı olan İmamı Azam Ebu Hanefi, Ehlibeytlerden ve 12 İmamlardan İmam Caferi Sadık'ın talebesi ve onun yetiştirmesidir. Hanefiye inanan insan Alevi yani 12 İmam düşmanlığı yapmaz. Bu yüzden bilelim ki, bu şahıslar Sünni de değildir. Sünniliği kendi çıkarları için BOP nezdinde pazarlamaya çalışıp halkı aldatanlardır.

Bu yüzden hem Sünni hem Alevi olan her Türk vatandaşı BOP planının kurbanı yapılarak bir biriyle çatıştırılmaya çalışılmaktadır.

Aynen geçmişte Sivas'ta, Çorum'daki, Kahraman Maraş'taki olaylarda olduğu gibi saldırganların,katillerin bizzat resmi Avukatlığını da üslenen Hüseyin Çelik ve yakın arkadaşları şimdi de Suriye meselesi bahane edilerek yine mezhep kışkırtıcısı olarak sahnededir.

Sivas'ta Çorum'da ve Maraş'ta olduğu gibi Suriye konusunda da bulanık suda balık avlamaya çalışılarak, bir ABD stratejisi olan ve onlar için Kaos içersinde nizam uygulanmaya çalışılmaktadır.

Bu gidişata dur demeli, yani Sünni ve Alevi Türkler olarak yek vücut olmalı, ayağa kalkmalı ve Kalenderlik göstermeliyiz.

Hedef ise casus islamın temsilcisi olan Hüseyin Çelik gibi BOP cuları Türkiye'den ve Ortadoğu'dan temizlemek olmalıdır.

Türkiye'de ve Ortadoğu'da Dirlik ve Birlik ancak böyle sağlanacaktır. Ve artık bu Haçlı uşaklarına BOP cu casus islamcılara dur diyelim ve bu yapıyı, anlayışı, varlığımız, birliğimiz, dirliğimiz ve geleceğimiz için imha edelim.

Saygılarımla

Sefa M. YÜRÜKEL - 12 Eylül 2011 - İlk Kurşun
Lahey Türklere Soykırımları Araştırmalar Vakfı Başkanı Hollanda.

Son Yazılar