tayyip_ve_patron

İşte Erdoğan'ın yargılanmasını gerektiren 10 sebep!

Erdoğan'ın da aralarında olduğu, NATO üyesi ülkelerin tüm liderleri, uluslararası mahkemelerde yargılanmalı. İşte yargılanmalarını gerektiren 10 sebep:

1- Lahey Uluslararası Adalet Divanı Yönetmeliği'nin 3. Maddesi'nin bir fıkrası savaş suçu kriterlerinden birini açıklıkla ifade ediyor:

"Savunmasız şehirlere, kasabalara, köylere veya evlere hangi araçla olursa olsun saldırılması, buraların bombalanması."


NATO, sürekli yaptığı bu uygulamayı "ikincil zarar" (collateral damage) olarak adlandırıyor. Son olarak dün Trablus'un doğusundaki Zlitan'da bir hastane bombalandı, 7 kişi öldü. NATO 24 Temmuz itibariyle Libya'da 16,281 sorti yaptı, bunların 6,142'si saldırı sortileriydi.

2- Aynı maddenin bir diğer fıkrası, bir başka savaş suçu sebebini şöyle tanımlıyor:

"Şehir, kasaba ve köylerin kitlesel yıkımı veya askeri zorunlulukla haklı çıkarılmadığı müddetçe yaratılan yıkımlar."

Yine yakın zamandan örnek vermek gerekirse, 22 Temmuz günü Libya'nın su tedarik ağı bombalandı. 23 Temmuz günü ise Brega kentinde su borusu imal eden fabrikaya saldırıldı. Sözde amacı "sivilleri korumak" olan NATO ittifakının Libyalılar'ı susuz bırakıp dirençlerini kırmak için saldırdığı açıkça görülüyor.

3- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2131 sayılı ve 21 Aralık 1965 tarihli kararı, Devletlerin İç İşlerine Karışılmasının Kabul Edilemezliği Üzerine Deklarasyon'du. Bu deklarasyon, daha sonra 14 Aralık 1976'daki 31/91 sayılı karar, 19 Aralık 1977'deki 32/153 sayılı karar, 15 Aralık 1978 tarihli 33/74 sayılı karar, 14 Aralık 1979 tarihli 34/101 sayılı karar ve 12 Aralık 1980 tarihli 35/159 sayılı kararla desteklendi.

NATO, Libya'da açıkça taraf tutarak ve rejim değişikliği amacıyla bir tarafı (üstelik aralarında örneğin İngiliz hükümeti tarafından islamcı terörist olarak nitelenen Libya İslami Mücadele Grubu gibi gruplar bulunan bir tarafı) destekleyerek, Libya'nın iç işlerine müdahale ediyor.

4- Birleşmiş Milletler Şartı'nın VI'ncı bölümünün 33. Maddesi, üye devletlerin "görüşme, tahkikat, aracılık, uzlaşma, hakemlik, hukuksal anlaşmalar yoluyla çözüm aramak, bölgesel kurumlara ya da anlaşmalara başvurmak, ya da kendi seçecekleri diğer barışçıl seçenekleri kullanmak zorunda" olduklarını belirtir.

NATO bunların hiçbirini yapmadı, üstelik bölgesel kurum olan Afrika Birliği'nin çözüm önerilerini elinin tersiyle itti.

5- BM Şartı'nın VII'nci Bölümünün 46. Maddesi şöyle der: "Silahlı kuvvetlerin kullanılması planları, Güvenlik Konseyi tarafından Askeri Kurmay Komitesi'nin yardımıyla yapılmalıdır." ABD, İngiltere ve Fransa ve dolayısıyla NATO bu komitenin oluşturulmasını beklemeden saldırdı.

6- BM Şartı'nın VII'nci bölümünün 51. Maddesi, devletlerin silahlı isyanlara karşı kendilerini savunma hakkını tanımlar. Bu hak, Libya Arap Cumhuriyeti için de geçerliydi. Bu nedenle NATO'nun saldırma gerekçesi hukuksuz.

7- NATO'nun Libya'ya saldırısının hukuksal dayanağı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı maddeleri gösteriliyor. Bu maddeler Libya topraklarına ayak basılmaması gerektiğini açıkça ifade ediyor. Savaş döneminde İngiliz özel harekat timlerinin Libya'ya helikopterle gizlice indikleri bir skandal sonucu açığı çıktı, Mayıs ayı sonunda batılı askerler Libya'da görüntülendi, son olarak ise Brega'daki savaşta yüzlerce İngiliz ve Fransız askerinin de operasyona katıldığı iddia edildi (bu iddiayla ilgili soruşturma sürüyor).

8- NATO, Libya'da resmen savaş ilan etmiş değil. Bu nedenle başta Muammer Kaddafi'nin evine yapılan ve Kaddafi'nin oğlu ile 3 torununun ölümüyle sonuçlanan saldırı olmak üzere hedef gözetilerek sivil noktalara yapılan saldırılar, savaşta gösterilebilecek hiçbir gerekçeyle haklı çıkarılamaz. Bu nedenle tüm NATO liderlerinin kasten adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüsle yargılanması gerekir.

9- Cenevre Sözleşmesi'nin VI'üncü bölümünün 3. Maddesi'nin (a) bendi, her nerede, ne zaman, ne gerekçeyle olursa olsun "can ve kişiye şiddet uygulamayı", özel olarak da "her türlü cinayeti" yasaklıyor ve suç sayıyor.

Libya'da birçok okul ve hastane dahil çok sayıda sivil hedef vuran NATO'nun saldırılarında bunun sayısız örneğini görmek mümkün.

10- Kimyasal Silahlar Anlaşması, kimyasal silahların kullanımını yasaklıyor. Bu nedenle Temmuz'un 17'si ile 24'ü arasında Brega'daki savaşta fosfor bombası kullanıldığına ilişkin iddialar, uluslararası hukuk bakımından suç.

soL - Dış Haberler - 26 Temmuz 2011

Son Yazılar