Nurculuk hiristiyanlığa atılan ilk adımın adı vede
dinlerarası diyalogda müslümanları hiristiyanlaştırma
projesidir
.

Unutmayın ki din haramilerin sizden istediği imanınızdır

YAYINEVİNİN NOTU
Nurettin Veren, Fethullah Gülen'in 1966'dan itibaren çok
yakınında olan ve son dönemde verdiği röportajlarla,
yaptığı açıklamalar ve gerçekleştirdiği televizyon
programlarıyla dikkat çeken bir isim. Otuz beş yılı aşkın
bir süre Nur Cemaati içinde giderek öne çıkan Fethullah
Gülen Grubu'nda Gülen'in çok yakın çalışma arkadaşı
olarak 'çekirdek ekip' içerisinde yer almış. Veren, devleti
ve toplumu kuşatan, daha da ötesi emperyalist
uluslararası senaryolarda rol alan bu aktörü üç evrede ele
alıyor. Birinci Evre, 1966'dan 1986'ya kadar olan yirmi
yıllık dönem... İkinci Evre, 1986-1996 arasındaki on
yıllık dönemi kapsıyor. Üçüncü Evre ise, 1996'dan
sonraki ve bir yerde de Gülen'in hareketi ABD'den
yönettiği yıllardır.
1996'yla başlayan son evre, aynı zamanda Nurettin
Veren'in Fethullah Gülen Hareketi ile yollarını da iyice
ayırma ya başladığı bir dönemdir. Nitekim, Veren, bu
süreçte son olarak Gülen'i ABD'deki imtiyazlı ortamında
ziyaretinden helmen sonra fiili olarak bu hareketten
kopacaktır. Elinizdeki çalışma, Fethullah Gülen
Hareketi'nin çekirdek kadrosu içerisinde yer alan ve
özellikle ışık Evleri, yurt-dersane-okulları ve finans
kuramlarını örgütleyen; yurt dışında ki okulları hayata
geçiren ve siyaset dünyasıyla hareket arasındaki diyalogu
kuran kişi olan Nurettin Veren'in ilk elden verdiği
panoramik bir bilgi ve değerlendirmedir.
Fethullah Gülen Hareketi'nin takiyeci kimliği, yurt dışı
çalışmaları, dinlerarası diyalog (!), işadamları, spor, ordu
ve polis gibi ortamlara sızma çalışmaları; medyadaki
adımlar ve ABD'deki konuşlanmaya ilişkin ilk elden bilgi
ve değerlendirmeleri kamuoyuna aktarmakla önemli bir
3
bilgilendirmeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Çalışmanın
ikinci bölümünü oluşturan "Ekler" ve özellikle devletin
yargı kuruluşunun iddianamesi, Veren'in verdiği bilgiler
ve yaptığı değerlendirmelerle paralellik oluşturmakta,
fotoğrafı tamamlamaktadır. Yaymevimizce daha önce
yayınlanan ve gazeteci-yazar Merdan Yanardağ'm
Kanaltürk'teki "Yolsuzluk ve Yoksulluk" programında iki
kez konuğu olan Nurettin Veren'in anlatmışlarından
oluşan "Fethullah Gülen Hareketinin Perde
Arkası/Türkiye Nasıl Kuşatıldı?" başlıklı kitapla birlikte,
bu çalışmamn kendi alanında önemli bir işlevi yerine
getireceğine inanıyoruz. Çabamız, gerçeğin anlaşılmasına
katkıda bulunmak; gökkubbenin altında hiçbir şeyin gizli
kalmamasını sağlamak içindir. Gerçekleri karartmak
isteyenlerin değil, aydmlatmak isteyenlerin yürüdüğü
yoldayız. Keşke, Nurettin Veren'in yazdıklarına,
iddialarına; dahası yargı kuruluşlarınca düzenlenen
iddianamelere karşı muhatabı bir yanıt verse de, gerçeğin
ortaya çıkarılmasına katkıda bulunsa... Kuşkusuz,
yayınevimiz böylesi bir adımı görmezden gelmeyecektir.

210 sayfa pdf   Devamı

Son Yazılar