Türk Milleti Haçlı Ordularının Ortaklarını Asla Affetmeyecektir!

Irak, Afganistan ve Libya Kararları ile TBMM' deki Milletvekili Borsası, Türkiye'nin Yönetim Kadrosu ve Arazideki Personeli İştiraklarıyla, Haydut Devletler ABD, Fransa, İsrail ve İngiltere'nin Soykırım Suçuna Ortak Olmaktadır.


ABD'nin ve AB'nin bir birimi haline gelen TBMM'deki milletvekili borsası ve günümüzdeki,makam işgalcisi Cumhurbaşkanı ve hükümet aldıkları karar ve uygulamalarla, ABD Güdümünde Onaylanan  Bugünkü Çekiç Güç'e dahil olarak, Irak'taki ve Libya'daki Soykırımlara, İnsanlık ve Savaş Suçlarına Ortak Olmaktadır.

Kendisini tanrı ve dokunulmaz devlet olarak gören uluslararası terörist ve soykırımcı haydut devletler (ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere vb. gibi), uluslararası kurumları kendi emelleri doğrultusunda kullanarak, sözde uluslararası kurum kararlarını kendi insanlık dışı emelleriyle birleştirerek, gerçekleştirdikleri savaş, insanlık ve soykırım suçlarına  meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Irak, Afganistan, Somali ve Libya'da yaşanan süreçler bu suçların tescilidir.

Ama insanlığa karşı yapılan tüm uluslararası suçlardan sorumlular sadece bu terörist ve soykırımcı haydut devletlerin yönetim kadrosu ve arazide uygulayanlar değildir.

Aynı zamanda bu suçların işlenmesinde bizzat askeri kolaylık, lojistik ve operasyonel olarak yardımcı olan devletlerin yönetici kadrosu ve arazideki personeli de sorumludur. Yani ABD güdümünde:  yıkım, ulus-devlet, fiziki, ahlaki, ekonomik, kültürel, sosyal, biyolojik soykırım  projesi olan BOP projesi kapsamında, bizzat projede yer alan ve uygulanmasında canla başla çalışan Türkiye gibi devletlerin yönetici ve arazideki kadrosu da aynı suçlardan aynı şekilde sorumludur.

Bu anlamda, Irak, Afganistan, Somali, Libya'ya ve halklarına karşı bugüne kadar yapılan tüm hukuksuz uygulamalardan, Emperyalistler ve onların ellerindeki, eski ve yeni BOP'cu ve zamanı geldiğinde deliğe süpürülecek taşaronlar da sorumludur.

Ama sadece yönetimdeki BOP'cu eski yeni taşaronlar değil,  bizzat TBMM'deki Milletvekili borsasındaki zavallı el kaldırıcılarından oluşanlar ve Çekiç güç'ün suçlarını izin vererek onaylayan ve Çekiç güç'ün attığı seyreltilmiş uranyum bombalarıyla fiziken yok ettiği Iraklı, Afganistanlı insanlardan ve bu bölgelerde çocukların deforme doğmasından, radyoaktif bombalamalardan dolayı kan kanserinden katletdiği Iraklı körpe çocuklardan, kadınlardan, gençlerden, ihtiyarlardan ve   ırzına geçilmiş binlerce analar, bacılardan da sorumludur.

Tüm bunlar alenen bilinirken, daha dün TBMM deki Milletvekili borsası ABD ve yandaşlarının Libya'da da soykırım yapmasına onay vermiştir. Ama onların temsil ettiğini sandığı Türk Milleti değildir. Sadece kendileridir.

Çünkü Türk Milleti bu utanç kararın karşısındadır.

Çünkü bu yüzkarası karar Türk Milletinin kaldırabileceği bir ağırlık değildir.

Artık Türk Milleti kendisine gelmeli bu soykırım suçunu işleyen, borsaya düşmüş millettvekillerinden, Devletin  yönetici kadroları ve arazideki personelini vicdanlarında, mücadelelerinde, sandıkta yargılamalıdır. Bu utançtan Millet Milli bir duruş sergileyerek kurtulmalı ve Milli Güç Birliğini sandığa ve sandık sonrasına kararlı olarak yansıtmalıdır.

Onurlu Türk Milleti, zor bir sürece girerken dünya insanlığın  iyi bir dünyada yaşaması için üzerimize düşeni yapmalıyız. Buna önce kendi suçlularımızı bertaraf ederek başlamalıyız. Yaşanabilir, onurlu bir Türkiye inşa etmek ve  haydut devletler tarafından başımıza musallat edilmiş Çekiç Güççü suç ortaklarından kurtulmak için, herkes bir an önce göreve başlamalı ve bu konuda milli birliği sağlamalıdır.

Saygılarımla

Lahey Türklere Yapılan Soykırımları Araştırma Vakfı Başkanı
Hollanda-Norveç


Sefa M. YÜRÜKEL - 26 Mart 2011 - Anafor
http://www.anafor.org/

Son Yazılar