6 Ok Savunulmadan Vatan Savunulamaz.

Bugün Türkiye’ nin önünde 9 büyük sorun vardır.

1-ABD’ nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Türkiye’ ninde içinde bulunduğu 24 ülkenin sınırlarının değiştirilmesi ve bu kapsamda Kuzey Irakta Kurulan Kürt Devletinin Türkiye’nin Güneyini kapsayacak şekilde genişletilerek, ikinci bir İsrail yaratılması.


2- İrticanın ve bölücülüğün Emperyalizm desteği ve verilen ödünlerle faaliyetlerini had safhaya çıkarması ve iç savaş kışkırtıcılığı

3- Ekonomik kriz. Ve krizin faturasını geniş halk kitlelerine yüklenmesi

4- Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin ve topraklarının yabancılara ve işbirlikçilerine peşkeş çekilmesi.

5- Kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birliği getirilip, Yargı, Yürütme, Yasama nın tek bir elde toplanarak ve devletin tüm kurumlarının ele geçirilerek korku imparatorluğu yaratılması ve diktatörlüğe doğru gidiş

6- Ege’ de Kıbrıs’ ta ve Ermenistan’ a karşı verilen ödünler,

7- İleri Demokrasi adı altında AB ‘ ye girmek uğruna ULUSAL ne varsa, hepsinin yerle bir edilmeye çalışılması.

8- Devletin iç ve dış mihraklara karşı savunma ve yaptırım gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ nin yıpratılması opersyonları

9- Batının Sevr girişimi ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluş felsefesini yerle bir etmek için saldırı.

Daha once İlk Kurşun Gazetesinde yazdığım ‘’gizli anlaşma maddeleri tek tek uygulanıyor 1 yazımda (http://www.ilk-kursun.com/2011/01/gizli-anlasma-maddeleri-tek-tek-uygulaniyor-1/ ) Abdullah Gül ile Powell arasında 2003 senesinde imzalanan gizli anlaşmanın, nasıl uygulandığını ve Türkiye’yi yukarıda saydığım 9 sorun ile nasıl yüz yüze getirdiğini çok açık olarak görebilirsiniz.

Türkiye’nin bugün karşı karşıya geldiği 9 maddenin tümünü 6 oka saldırı olarak adlandırabiliriz.

Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik ve Devrimcilik olarak adlandırılan, 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurultayında kabul edilen, 1937 yılında Anayasanın 2. maddesine yazılan,1961 yılında Kurucu Meclis tarafından Anayasadan çıkarılan ve Kemalist Devrim ile özdeşleşen 6 ok ilkesi Türkiye Cumhuriyeti’ nin olmazsa olmazıdır. Her bir ok Türkiye Cumhuriyeti’ nin Atar damarı ve yaşamsal organlarıdır. İşte bu yüzden Emperyalizm ve işbirlikçilerinin ilk hedefinde Kemalist Devrim ve 6 ok ilkesi vardır.

Yukarıda saydığımız sorunların hepside 6 ok ilkesi ve Kemalist Devrim’ in yeniden hayata geçirilmesi ile çözümlenir.

Emperyalizmin Sevr’ i yeniden hortlatması ABD ve AB nin dayatmaları girişimi ancak CUMHURİYETÇİLİK ilkesi ve bağımsızlık şiarı ile alt edilir,

İrticai faliyetler ancak LAİKLİK ve DEVRİMCİLİK şiarı ile kökünden kazılır, bölücülük faaliyetleri ancak MİLLİYETÇİLİK ilkesi ve ‘’Türkiye Cumhuriyetini Kuran Halka Türk Milleti denir’’ tanımlaması ile alt edilir,

İçine düştüğümüz ekonomik krizden ancak DEVLETÇİLİK ilkesi ve bağımsız ekonomik programlarla içinden çıkılır,

Kuvvetler ayrılığı, hukukun bağımsızlığını savunma ve diktatörlüğe karşı geliş ancak HALKÇILIK ilkesi ile başarılır.

Önemli olan burada kendimizi sorgulamamızdır.Şimdi Ilımlı İslam Cumhuriyeti, veya ikinci Cumhuriyet safsatalarına karşı CUMHURİYETÇİLİĞE var mıyız.

ABD, AB Emperyalizmin dayatmalarına karşı MİLLİYETÇİLİĞE var mıyız?

İMF, Dünya Bankası, Uluslar Arası Sermayenin sömürü düzenine karşı HALKÇILIĞA var mıyız?

Yeni Dünya Düzeni denilen siyasi ve ekonomik kölelik demek olan özelleştirici sisteme karşı DEVLETÇİLİĞE var mıyız?

Batı destekli Bölücü ve irticai faaliyetlere karşı LAİKLİĞE var mıyız?

Türkiye Cumhuriyetini , toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını korumak için DEVRİMCİLİĞE var mıyız?

6 Ok savunulmadan, Kemalist Devrime sahip çıkılmadan Türkiye Cumhuriyetini korumak imkansızdır, zafer ve başarı Emperyalizme, onun iş birlikçilerine, irtica ve bölücülere ödün verilerek, onlara göz kırparak kazanılmaz.

Şimdi Y-CHP ye gelelim. İşte MYK, PM üyeleri ve Milletvekilleri

Bir tarafta Fettullah Güleni öven Muhammed Çakmak, bir tarafta 10.yıl marşını küçümseyen andımız kalksın diyen Enver Aysever, bir tarafta pkk muhatap alınsın, genel af diyen Mesut Değer, bir tarafta özerklik ve iki dil tartışılsın diyen Sezgin Tanrıkulu ve ona destek veren Gürsel Tekin, birtarafta 1990 yıllarında özgür gündem gazetesinin Ankara temsilcisi Veli Özdemir, bir tarafta AB ye uyumlu anayasa isteyen Bertil Emrah Order, bir tarafta yabancıların ülkemizde sendika kurmasını savunan Perihan Sarı, bir tarafta, Bursa CHP il örgütü dayanışma kurulunun 23 ekim 2010 Cumartesi günü Almira otelinin 7. katındaki büyük salonda yapılan toplantısında ‘’Atatürk ilk ve cumhuriyetinin bekçisi değilim olmakta istemiyorum’’ dediği iddia edilen ve yalanlanmayan Sena Kaleli, bir tarafta pkk ve TSK silah bıraksın diyen Ensar Öğüt, bir tarafta ve başlarındada türbanı ben çözerim diyerek uyuyan yılanı uyandıran,cemaatlara saygılıyız diyen, Silivri ve Hasdal’ a sırt çevirten ama kck davasını yakın takibe aldıran, 1961 devrimini utanç olarak gören, Bürüksel’ de AB yetkilileri ile görüşerek şirin gözükmeye çalışan, şubat ayının ilk haftasında ABD ye giderek hükümet, yatırımcılar ve Think Tank kuruluşları ile görüşüp icazet alacak olan Kılıçdaroğlu.

Atatürkün partisi bu olmamalı, Anlaşılıyorki Y-CHP 6 oku sadece ambleminde taşıyor,içeriğini çoktan unutmuş bile. İş işte geçmeden Y-CHP yetkilileri bu yanlıştan dönmeli, 6 okun oklarını kırmaktan vaz geçmeli, yoksa önümüzdeki seçimlerde hüsrana uğrayacaktr.

Derya DERVİŞ - 28 Ocak 2011 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar