"Alevi vatandaşlarımızı PKK’nın bölücülüğüne tavır almaya çağırıyoruz."

Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Orhan Özkaraca yaptığı yazılı açıklama

Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Orhan Özkaraca yaptığı yazılı açıklama ile ülke de önceden planlanmış olduğu anlaşılan bir operasyonlar zinciri yaşandığının altını çizdi.


26.12.2010 Tarihinde İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesindeki Cemevi akşam saatlerinde, emperyalizmin güdümündeki bölücü terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğramış ve Cemevin’de ki asılı olan Türk Bayrağı saldırının esas hedeflerinden birisi olmuştur.

Bölücü terör örgütü PKK’nın bu eylemdeki asıl amacı, Türk Milletinin Alevi inancına sahip fertleri arasında etnik ırkçılık temelinde Türk ve Kürt ayrımını yaptırmak ve kendine hem Kürt hem de Aleviyim diyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Türk Milletinden ayırtmak ve çatışma ortamına çekmektir.

Aynı şekilde 25. Aralık 2010 Tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü Ayşe Sucu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alınmıştır. Ayşe Sucu, İslam dinini Atatürk’ün koyduğu Laiklik ilkesi çerçevesinde savunduğu ve Türkiye’de ki çeşitli inanç gruplarını da Diyanet İşlerinin Kadın Merkezi faaliyetlerine kattığı için görevine son verilmiştir.

Mevcut siyasi iktidarın,” Diyaneti yeniden yapılandırma”, adı altında kendisi gibi düşünmeyen Diyanetteki Atatürkçü yöneticileri görevden almasının esas amacı,  Türkiye’deki inanç gruplarının birlikte çalışmalar yapmasının önüne geçmek ve inanç grupları arasına derin ayrışmayı körükleyerek emperyalizm güdümlü kendi Ilımlı İslam Projesini Diyanetin yapısında tamamen egemen kılmaktır.

Biz Milli Birlik Hareketi olarak, Vatanın bölünmezliği, Türk Milletinin Birliği hedeflenerek Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı gibi inançlar temelinde ve PKK’nın yaptığı gibi inançlı insanları da etnik temelde bölmeye, parçalamaya kesinlikle karşı olduğumuzu bildiririz ve Yüce Türk Milletini bu emperyalist güdümlü projelere karşı uyanık olmaya ve  mücadele etmeye çağırıyoruz.

Bu amaçla Alevi vatandaşlarımızı PKK’nın bölücülüğüne tavır almaya,  Diyanet İşleri Başkanlığını da Diyanet İşleri Kadın Merkezi Müdürü Ayşe Sucu ve diğer yöneticileri de iktidarın inanç anlayışına uymadıkları için yapılan tasfiyeyi durdurmaya çağırıyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI

Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı
Orhan ÖZKARACA - 28 Aralık 2010 - Anafor

http://www.anafor.org/

Son Yazılar