ataturk gulen adam2 1

Milli Merkez Basın Açıklaması : Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Doksansekiz yıl önce 29 Ekim 1923’de,

Anadolu’ya yönelik batılı haçlı emperyalistlerin Anadolu’yu istilâ ve Türk Milletini yok etme emellerini sonsuza kadar tarihin çöp sepetine gömmüş olan Türk Milleti, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “en büyük eserim” dediği TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ bütün dünyaya ilân etmiştir.

Cumhuriyeti’mizin 100. yılını idrak etmenin arifesinde bulunduğunuz şu sırada en önemli görevlerimizden biri de, uluslararası planda yapayalnız kalmamıza yol açan bugünkü dış politikamızın gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, ilk yapılacak iş gerçekçilikten, akılcılıktan ve tutarlılıktan uzak yaklaşımların terkedilmesidir. 

Günümüz iktidarının, dış politikada, hamaset söylemleriyle yaratılan geçici heyecanların, sonuç almayı ve çıkarları etkin şekilde korumayı sağlamadığını anlamaları gerekmektedir.

Milli menfaatlerimizi esas almayan ideolojik, duygusal ve neye hizmet ettiği anlaşılamayan maceracı dış politikanın ülkemizi yalnızlaştırdığına ve güvenilmez bir konuma sürüklediğine esefle şahit olmaktayız. Dünyanın çok kutupluluğa evrildiği bir dönemde Türkiye büyüklüğündeki ve coğrafyasının verdiği avantajlarla bölgeler arası güç yansıtma potansiyeli olan bir devletin Yunanistan karşısında bile yalnızlaştırılmış olması kabul edilemez.

Küresel jeopolitik dengelerin yeniden şekillenmeye başladığı günümüzde ülkemizi kuzeyden çevreleyen Karadeniz’de ABD liderliğindeki NATO ülkelerinin Rusya’yı kuşatma gayretleri nedeniyle kuvvet yığması, 2. Dünya Savaşı sırasında bile burayı barış içinde tutmamızı sağlayan Montrö Sözleşmesini tartışmaya açmakta, bu denizdeki sükuneti istikrarsızlaştırmaktadır. 

Bu durum, komşumuz Yunanistan’ı hem Ege’de hem Kıbrıs’ta sonu silahlı çatışmaya varabilecek bir takım genişlemeci arayışlara yöneltmektedir. NATO içinde müttefik olduğumuz Yunanistan, ABD ve Fransa ile yaptığı ikili askeri işbirliği anlaşmaları, Ege Denizi’ndeki ada ve kayalıklara ve Lozan Antlaşmasını ihlâl ederek gayrı askeri statüdeki adalara asker çıkartması, Türkiye karşıtı hasmâne tavırları ve silahlanma çabalarıyla Ege’deki barışı tehdit eder hale gelmiştir. ABD, AB, Mısır ve İsrail ile anlaşmalar yapan Yunanistan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanlarındaki hak ve menfaatlerine karşı eylemlerini sıklaştırmaya başlamış bulunmaktadır.

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki kırmızı çizgisinin, bir kere daha, net olarak belirlenmesi ve sonuna kadar savunulması önem arz etmektedir. Bu kırmızı çizgi ülkemizin ve KKTC halkının 1959-60 (Londra ve Zürih) Antlaşmaları ile elde ettiği hak ve çıkarların sonuna kadar korunması olmalıdır.  

Bir yandan Kıbrıs sorununda doğru olan iki devletli çözüm seçeneğini benimseyip, öte yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada tanınmasını sağlamaya yönelik halâ sistemli ve tutarlı adımlar atılmaması üzüntü vericidir. Suriye savaşında baştan yapılan ve sonradan devasa boyutlar kazanan ve tehlikeli hale gelen hatalarda ısrar etmenin Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla alâkalı bir tarafı olmadığı ortadadır. Taliban ile görüşürken Suriye yönetimini ısrarla dışlamanın Türkiye’ye maliyeti sürdürülemez hale gelmiştir.

Oysa Türkiye mevcut çok kutuplu dünya düzeninde ulusal çıkar odaklı politikalarla, hem içinde bulunduğu Batı dünyasından faydalar temin edip, aynı bloktaki bazı devletlerden gelen hasmâne girişimleri etkisiz hale getirebilmek hem de ekonomik çıkarlarını en üst seviyeye taşımak için de yükselen küresel güçlerle dengeli ilişkiler kurabilecek kapasiteye sahip bir ülkedir.

Yüzyıl önce varlığımıza kasteden batılı emperyalistler bugün de Karadeniz’den, Irak ve Suriye’den, Akdeniz ve Ege’den; Türk Devleti’nin varlığını, Türk vatanının bölünmez bütünlüğünü tehdit etmeye kalkmaktadırlar. Bu kadar büyük tehdit, Türk Milletinin tamamının iradesinin temsil edildiği TBMM öncülüğünde, yeniden kesin kuvvetler ayrımına dayanan lâik, demokratik parlamenter rejime dönmekle göğüslenecektir.

Türk Milleti’nin tarihte olduğu gibi bugün de, yarın da; devletin bekasına ve Cumhuriyetimizin sonsuzluğuna yapılan saldırılara sessiz kalmadığı ve kalmayacağı, vatanın ve milletin bölünmesine müsaade etmeyeceği, Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa azim ve kararında olduğu bilinmelidir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk başta olmak üzere, İstiklâl Savaşının kahramanlarını, şehitlerini saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken,

Türk Milletinin CUMHURİYET BAYRAMINI kutluyoruz.

29 Ekim 2021

MİLLÎ MERKEZ YÖNETİM / YÜRÜTME KURULU

Başkan             Hüsamettin Cindoruk     TBMM 1991-1995 Dönemi Başkanı

Üye                  Arslan Bulut                  Gazeteci-Yazar

Üye                  Ataol Behramoğlu          Şair, Sanatçılar Girişimi Sözcüsü

Üye                  Can Ataklı                     Gazeteci-Yazar

Üye                  Enis Öksüz                    MHP 21. Dönem Mv. Eski Ulaştırma Bakanı

Üye                  Ertuğrul Kumcuoğlu       DSP 21. Dönem ve MHP 23. Dönem milletvekili

Üye                  Fevzi Durgun                 USİAD Eski Genel Başkanı

Genel Sekreter  Haluk Dural                   (E) Holding Gn. Koordinatörü, DPT eski Uzmanı

Üye                  Hasan Macit                  DSP 21. ve 23. Milletvekili

Üye                  Kemal Alemdaroğlu        İstanbul Ü. Eski Rektörü, Prof. Dr.

Üye                  Kemal Anadol                CHP 15. 16. 18. 22. Dönem Milletvekili, Yazar

Üye                  Mahir Aydın                  İstanbul Ü. Edebiyat F. Öğretim Üyesi-Tarih, Prof. Dr.

Üye                  Muammer Aydın            İstanbul Barosu Eski Başkanı

Üye                  Necla Arat                     CHP 23. Dönem Milletvekili, Prof. Dr.

Gn. Sek. Yrd.    Nihan Aras                    (E) Banka Genel Müdür Yardımcısı

Üye                  Önay Alpago                 50. Hükümet Eski Devlet Bakanı, Öğretim Üyesi

Üye                  Övgün Ahmet Ercan      Jeofizik Yük. Mühendisi, Prof. Dr.

Üye                  Süheyl Batum               CHP 24. Dönem Milletvekili, Prof. Dr.

Üye                  Tevfik Özcan                 İst. Ü. Hukuk F. Hukuk Felsefesi/Sosyolojisi ABD Bşk., Prof. Dr.

Üye                  Türker Ertürk                (E) Tuğa. Deniz Harp Okulu Komutanı

Ankara Temsil.  Ufuk Söylemez              DYP 20. ve 21. Dönem Mv. Eski Devlet Bakanı

Üye                  Uluç Gürkan                  DSP 19-21. Dönem Mv., TBMM 20. Dönem Bşk. V.

Üye                  Ümit Ülgen                   ADD Eski Marmara Bölge Sorumlusu

Üye                  Ümit Zileli                    Gazeteci-Yazar

Üye                  Zekeriya Beyaz             Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı, Prof. Dr.

Üye                  Bülent Akköse               Yürütme Kurulu Üyesi

Üye                  Hasan Ünal                   Maltepe Ü. İşl.ve Yön. Bil. Fak. Uluslararası İliş. Blm. Prof. Dr.

Üye                  Mustafa Özbey              (E) Tüma.  Genelkurmay Kıbrıs/Yunanistan Dairesi kurucusu

Üye                  Namık Tan                    E. Büyükelçi

Üye                  Tınaz Titiz                     ANAP 17, 18, 19. Dönem Milletvekili, Eski Devlet Bakanı

Üye                   Uluç Özülker                E. Büyükelçi

Gn. Sek. Yrd.   Bilge Aras                      Ekonomist

Son Yazılar