boykot225

Çözüm boykotta!

3 Temmuz’da meclisten 20 milletvekilinin çıkmayışı ile bir tartışmadan öte 10 Ağustos’tan önce önümüze bir sandık çıkmış oldu.

Seçim 10 Ağustos günü oynanan “Yeni bir Türkiye” oyununda gericilik ve bölücülüğün baştan belli zaferine göz yummak ile milletin yenilgisine göz yummamak, çözüm ve yönetme iradesini tatil etmemek arasındadır.  

Yenilgiye göz yummak “siyaset” olabilir mi? Başarısızlık pususuna yatanların siyasetsizliğine “kerhen” ortak olarak, süreci izleyerek devrimci bir çözüm milletin önüne koyulabilir mi?

BOYKOT DIŞI ÇÖZÜMLER!

Gerektiğinde geri adım atmayı, bir sonraki hamleyi hesaplamayı, devrimcilik adına en keskin siyasetleri değil güç toplamayı esas alarak mücadeleyi ileri taşımayı elbette aklımızdan çıkarmacağız.

Ancak boykot dışı tavır ya da daha doğru ifadeyle tavırsızlığın, Türkiye’nin öncü, devrimci birikimini kiminle yan yana düşüreceğini de görmek gerekiyor.

Cengiz Çandarların, F tipi çetenin takdirine mahzar olan İhsanoğlu’nu seçilemeyeceğini bildiklerini açıkça ifade etmelerine rağmen neden desteklemektedirler? Sistem yenilgiye baştan kabullenir mi?

Seçilemeyecek İhsanoğlu’nun seçim beyanatlarına bakalım;

- Anadilde eğitimden açılıma devam edilmesi ve hatta yasal zemin hazırlanmasına,

- Ortadoğu’da yurtseverlik ve Baas karşıtlığından,

- Arap Baharı ya da İhsanoğlu’nun deyişiyle “Diktatörlerin sonbaharı” yani BOP savunuculuğuna

- F Tipi’ne operasyonların engellenmesine kadar bir çok başlık karşımıza çıkıyor.

Mücadeleyi niyetimiz değil eylemimiz ve bunun sonuçları belirler. Boykot dışı her “seçenek” bizi yukarda saydığımız programın koltuk değneği yapar. Kaldı ki bu zaten AKP’nin programıdır. Salt Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla kendini tanımlayan dar pencerenin oy vereceği, meşrulaştıracağı program budur.

“Biz biliyoruz ama halk öyle düşünmüyor” da bir mazeret olamaz. Bizim bildiğimiz gerçeği halka söylememek hangi devrimci tutumla açıklanabilir?

Devrimciliğin mazereti olamayacağı gibi, hiçbir akıl yürütme de gerçeğin kendisinden daha devrimci olamaz.

KARADAN GEMİ YÜRÜTMEK!

Gelelim “iktidarın hedef alınması” meselesine. Boykota karşı çıkan arkadaşlarımız sıkça “iktidar olmak isteyen iktidarı hedef alır” tezini ileri sürmekteler.

Öncelikle iktidarı üstünde durduğu zeminden ayrıştırarak ifade etmek en büyük hatadır. Herkesin üzerinde uzlaştığı gerçek, İhsanoğlu’nun Tayyip Erdoğan’ın iktidarını pekiştirmek üzere sistem tarafından kulaklara fısıldandığıdır. O halde savaştığımız iktidarı pekiştiren adayı “siyaset” adına “kerhen” desteklemek o savaşın dışına bizi sürmez mi?

Kaldı ki “iktidar için iktidarı hedef almak” tezi ilk bakışta doğru görünmekle birlikte esası itibariyle bugünün Türkiye’sinde savaş mevzilerinin dışındadır.

İktidar kuşatılarak alınır. AKP iktidarı bugün muhalefetçilik oynayan bir tamponla korunuyor, iktidarını 12 yıldır böyle sürdürüyor. İhsanoğlu ve Demirtaş destekçilerine bakın, bölücülüğün ve kuyruğundaki “sol”un, sahte milliyetçisinin, gericisinin bir bir seçim düzenine nasıl girdiğini görürsünüz. Sahte muhalefet duvarlarını kuşatmadan, yıkmadan kaleyi fethedemeyiz. Sistem de 10 Ağustos’ta hem Çankaya’nın hem de milletin aklının kuşatarak ayakta kalmaya çalışıyor. Tartıştığımız o kuşatmayı yarıp yarmamaktır.

Koşullar bize o kuşatmayı yarmak için karadan gemi yürütmeyi dayatıyorsa, devrimcilerin “yürümez” “nasıl olur” “kimi ikna ederiz” deme şansı yoktur. Özgüvenli olmak ve gerçekte ısrar etmek durumundayız. Tarih başka türlü ilerlemiyor.

Sistemin “üçü de benim adayım” dediği yerde sistemin sunduğu kadarına razı olmaya “daha geri mevzide konumlanmak” denilebilir mi?

Sistemin milleti kendisine tehdit olmayan, barajlayabildiği noktaya mevzi denemez.

Mevzi savaşın içinde kalan, savaşan noktadır. Mevzi gerileyebilir, değişebilir ancak savaşın dışına çıkıyorsa onun adı mevzi olmaz. Mondros Antlaşması yapılırken ilerici, bağımsızlıkçı, yurtsever kadrolar Ege’de, Güneydoğu’da halkın isteksizliği hatta karşıtlığına rağmen örgütlenmeye ve hatta çarpışmaya başlamışlardı.

Mondros’a karşı Meclis-i Mebusan mevzi değildir!

Tayfun TAŞLIOĞLU (İşçi Patisi MKK üyesi) - 29 Temmuz 2014 - Aydınlık

Son Yazılar