tehlikenin farkindamisiniz

Amerikan Güreşi!

Türkiye'de daha çok “Pankreas Güreşi” olarak bilinen “Amerikan Güreşi”

diğer güreş türlerinin aksine bir "eğlence spor”udur. Yani şovdur. Amerikan Güreşi’nde yaşanan olayların, konuşmaların tamamı, çok akıllıca tasarlanmış bir senaryonun ürünüdür ve sonuçları güreşçiler, senaryo ekibi ve bazı görevliler dışında kimse bilmez.

Bu nedenledir ki; görünüşleri ile insanlara korku salan çok güçlü bu insanların o acımasız gibi gözüken kavgalarında, kazalar dışında birbirlerine hasar verdikleri hiç görülmez. Oyuncular bu oyunlar süresince şiddetli gözüken onlarca darbe karşısında bir çizik dahi almazlar, burunları bile kanamaz.

“Türban”, “Güneydoğu sorunu”, “Kürt Açılımı” son olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi ülkenin hayati konularında son zamanlarda takınılan tavır ve üslup her nedense bana hep Amerikan Güreşi’ni hatırlatır(!).

Taraflar birbirlerine öylesine amansız, acımasız saldırıyorlar ki; maazallah içlerinden birisinin pankreası neredeyse diğerinin elinde kalacak! Söylenenlere bakılacak olursa; her an biri ölebilir, her an biri sakatlanabilir!

" Bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin"

“ İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer bunu ispat edemezseniz, bu şerefsizliktir, bu alçaklıktır.”

" Ağzından salyalar akıyor.”

“ Katil” gibi nice kaba, yaralayıcı, aşağılayıcı sözler…

Birbirlerine her gün ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan bu kişilerin reytingleri de ulaşılabilir gibi değil.

Bu sözler taraflarca söylenmekle kalsa iyi; bu sözlerin haklı olup olmadığı sözde kimi aydınlarca televizyon kanallarında 7/24 tartışılıyor. Bu yayınlarda hakaret ve sövmelere yenileri ekleniyor ve bunlara anlamlar kazandırılıyor!

Şaka bir yana işin aslı böyle mi?

İşin aslı hiç de öyle değil.

Birbirleri ile kavgalı gibi gözükenler, onca ağza alınmayacak lafları birbirlerine edenler, kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapabiliyorlar.

Konu Atatürk devrim ve ilkelerinin aşındırılması, din istismarcılığı, bölücülük oldu mu adeta birbirleri ile yarış içindeler.

Anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez hükümleri rakip gibi gözükenlerce, el birliği ile kurnazca sulandırılıyor, aşındırılıyor.

Laiklik ilkesi bunlardan sadece birisi. Daha bir kaç yıl öncesine kadar sadece üniversiteli genç kızlarımız için talep edilen türban takma hakkı, iktidar ve muhalefetin ortak çabaları ile artık 9-10 yaşındaki minik kızlarımızı da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. Bu siyasal simgeler sadece eğitim kurumlarımızda değil, artık başta yargı organları dahil olmak üzere, tüm kamusal alanlara hızla yayılıyor. Plajlarımızda sözde şer’i hükümler tehditvari bir biçimde genç kızlarımıza, kadınlarımıza tebliğ ediliyor.

PKK terör örgütünün her bir talebi yavaş yavaş sinsice yaşama geçiriliyor.

Bebek, çoluk, çocuk, kadın, erkek onbinlerce insanımızın katili artık devlet nezdinde muteber bir kişi addediliyor. Onunla “Kürt Açılımı” müzakereleri yürütülüyor.

Artık bu ülke de eşkıyaya eşkıya, teröriste terörist denmiyor. Denemiyor.

Artık bu ülke de PKK ve IŞİD gibi örgütler nerede ise sosyal yardım derneği muamelesine tabi tutuluyor.

Bölücü başının her bir talebi bir bir yerine getirilmekle kalmıyor; talepleri Türk milletine Diyarbakır da okunarak tefhim ediliyor.

Birbiri ile kavgalı gibi gözükenler ise bu yaşananlara seyirci kalmakla kalmıyor; gerçekleşmesi için adeta yarış içerisine giriyorlar.

PKK’nın devlet nezdinde muhatap kabul edilmesi, PKK taleplerinin yerine getirilmesi ve bölücü başı ile terör örgütü mensuplarının affedilmesi artık an meselesi.

Bu amaçla hazırlanan “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı”na destekler veriliyor, methiyeler düzülüyor.

Bu arada başka bir arenada da ise galibi çok önceden belirlenmiş olan başka bir Amerikan Güreşi oynanıyor! Senaryo gereği mağlubiyeti çoktan belirlenmiş aynı forma renklerini taşıyan bir başka oyuncu ringe sürülüyor. Amaç demokratik ve eşit bir yarış yapılıyor izlenimi vermek! Ve suça ortak etmek!

Tam bir “ Amerikan Güreşi”!

Bu ülkenin Atatürkçüleri, devrimcileri, milliyetçileri, vatanseverleri nerede?

Neden suskunlar? Bu oyunlara neden seyirci kalıyorlar?

Demokrasinin seyirlik bir oyun olmadığını ne zaman anlayacaklar?

Devlet Eski Bakanı - 21 ve 23 Dönem Milletvekili
H.Tayfun İÇLİ - 27 Haziran 2014 - Ulusal Kanal

Son Yazılar