islami chp

İslami Cumhuriyet Halk Partisi!

1978 Senato seçimlerinde adaydım ve bazı görüşmeler yapmak üzere Başbakanlığa gitmiştim.

Orada Başbakan yardımcısı Orhan Eyüpoğlu benimle konuşmak istedi. Eyüpoğlu eski İstanbul Emniyeti Trafik Müdürü idi ve nasılsa milletvekili yapılmıştı. Partinin de Genel Sekreteri idi. Bir Kurultayda, “Ecevit fiske vursa ben yokum” diyecek kadar Ecevit’e bağlı ama partinin sağ kanadının da koruyucusu idi. Onunla iki ayrı kutuptuk. Buna rağmen benimle dertleşmek istedi ve dedi ki, “CHP misyonu bitmiş bir partidir. Kapatılmalı ve çağın gereklerini yansıtan yeni bir parti kurulmalı.”

CHP’Yİ YOK ETME MİSYONU KILIÇDAROĞLU’NA MI VERİLDİ?

Kılıçdaroğlu CHP içinde bir geçmişi olmamasına karşın Genel Başkan yapılınca bir çok partili, “CHP’yi bitirmek için görevli olarak bu makama getirildi” kanısını yüksek sesle dillendirmeye başladı. Atatürk’ü unutturma çabaları, sosyal demokrat merkezden kaçış ,işçiye sırt dönme, “türbanı biz çözeriz” söylemleri, partiyi üretemez konuma getirme, parti kadrolarını CHP’li olmayanlarla doldurma çabaları hep Kılıçdaroğlu ile başladı. CHP’nin devrimci heyecanı bir balon gibi söndürüldü. Solu CHP çatısı altında toplama çabaları yok edildi, sağa ve ılımlı islamla dirsek teması onunla başladı ve Gülen cemaatinin gölgesine sığınmak gafleti gösterildi. Recep Tayyip, “CHP’den daha iyi muhalefet partisi bulunamaz” demesinde haksız değildi. CHP oyları bir türlü arttırılamıyor, parti üyeleri yılgınlaşıyor ve CHP yok olma sürecine sokulmak isteniyordu. Ulusal Kurtuluş Savaşının öncüsü, CHP’yi çağdaş bir toplum yaratması için kurdu. CHP bu misyonunu başarı ile yerine getirdi, ülke kalkınmasını sağladı, demokratik rejimin temellerini attı ve yüzü batıya dönük bir Türkiye yarattı. Demokrat Parti ile başlayan çözülme, AKP ile zirve yaptı ve bu çözülmeye CHP Kılıçdaroğlu ile birlikte destek olmaya başladı Mahmut Esat Bozkurt İktisat Vekili iken topladığı . 1923 de İzmir İktisat Kongresi’nde çalışma yaşamında devrim niteliğinde kararlar aldıran CHP’den işçiye hor bakan bir CHP’ye nasıl gelindi? Tüm bu çabalar CHP’yi yörüngesinden çıkarmaya odaklanıyor ve parti içinden hiçbir ciddi muhalefet sesi yükselmiyor. Anlaşılan ekseni kaydırılan CHP’nin kadrolarının da ekseni kaymış devrimci CHP’lilerin yerini kuzulaşmış CHP’liler almış. Cumhurbaşkanlığı adayı arayışında toplumun demokratlarına, yurtseverlerine güven verecek bir aday yerine, AKP’ye yakışan teokratik bir aday önermesi CHP’nin iflasının ilanından başka bir şey değildir.

İŞÇİ ADAY CHP’YE YAKIŞIR ONURLU BİR DAVRANIŞ OLURDU!

Eğer CHP Atatürk’ün laik cumhuriyetine uygun bir çizgide olsa idi, demokrasinin değil İslamın beşiğinde eğitilmiş bir aday yerine bir işçiyi önerse çok tutarlı bir iş yapmış olurdu. CHP’nin önerdiği aday AKP’nin kurmak istediği İslam Cumhuriyetine en büyük desteği verecek yapıda, tam AKP’nin istediği bir adaydır. Buna karşılık eğer sosyal demokrat eksende kalsa idi göstereceği bir işçi adayla, hem CHP’lilerin hem de milyonlarca işçinin desteğini alabilirdi. Tarihte işçi adayların cumhurbaşkanı olduğu ve çok başarılı olduklarının örnekleri var. Brezilya’da Lulu bir işçi, bir sendikacıydı ve Brezilya’da çok başarılı iki dönem başkanlık yaptı. Polonya’da Gdansk tersanelerinde işçi eylemleri başlatan ve sonradan cumhurbaşkanı olan Leh Walesa başka bir başarı örneğidir. CHP bir İslam Cumhuriyeti kurulmasını özleyenlere, kendini inkâr ederek, yaranmak tutkusu yerine, sayıları 34 milyonu bulan emekçiler ve aile bireylerine yönelse hem partili üyelerden hem partili olmayan yurtsever demokratlardan büyük destek görürdü.

CHP İÇİN YOLUN SONU MU?

CHP’nin partili, demokrat, emekçi bir aday yerine radikal İslamın etkisinde, demokratlığı şüpheli, CHP ile hiç ilgisi olmayan, cemaat destekli bir aday önermesi büyük talihsizlik ve tarihi hatadır. CHP’nin önerdiği adayı İslami Örgütün Genel Sekreterliğine sanırsam Gül önermişti. Kendisi aday olamayan Abdullah Gül, AKP’den intikam almak için CHP’yi kullanıyor izlenimi var CHP’nin bu girişiminde.

Eğer CHP ve Kılıçdaroğlu kendi tarihine yakışmayan bu dinci adaydan vazgeçmezse partinin tel tel çözülme süreci başlayacak ve belki de CHP gerçekten tarih olacaktır.

Engin ÜNSAL - 20 Haziran 2014 - Aydınlık

Son Yazılar