iko islam konferansi orgutu

Türkiye İslam Konferansı Örgütü’ne Üye Midir?

"Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ismini ben daha önceden duymuştum.

Hatta yazdığım bir makale de onun daha önce başkanlığını yürüttüğü İslam Konferansı Örgütü'yle ilgili. İslam Konferansı Örgütü'nün yeni adı İslam İşbirliği Teşkilatı. Bu Örgütün ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfalarına bakarsanız, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren (yani 1969 yılından itibaren) bu Örgüte üye olduğu yazılıdır. Ben buna inanmadım oturdum bi güzel araştırdım. Türkiye'nin bu Örgüte üye olduğuna ilişkin resmi bir kayda rastlamadım.

Yani TBMM'den çıkarılmış bir uygun bulma yasası ve Bakanlar Kurulumuzun onay kararnamesiyle bu Örgütü kuran Kurucu Anlaşmaya Türkiye taraf olmamış. Türkiye Örgütün kuruluş Andlaşmasına taraf değil. Ancak bu Kurucu Andlaşmayı esaslı bir şekilde değiştiren Andlaşmaya geçtiğimiz yıllarda taraf oldu.

Beni ilgilendiren bir diğer husus, hiç bir yasal dayanağı olmadan üye olduğumuz söylenen İslam Konferansı Örgütü'nün (yeni adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı) getirdiği sistemin Anayasamızda değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek hükümlerle bağdaşmazlığı idi.

Bu nedenle bu konuyu etraflıca araştırma gereği duydum.

Makalemin adı: Türkiye İslam Konferansı Örgütü’ne Üye Midir?

Makalemin yayınlandığı dergi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 11, Sayı 1, 2009, (s. 1-87)

Makalenin tamamı :
http://www.dunya48.com/dosya/Turkye-iko-uyesimidir.pdf

Makalemin son paragrafı şöyle:

"Atatürk Nutuk’ta “millî politika”yla ilgili olarak şöyle demektedir:

“Efendiler, dış siyasetin en çok ilgili bulunduğu ve dayandığı temel, devletin iç teşkilâtıdır. Dış siyasetin iç teşkilâtla uyarlı olması gerekir…Bizim, kendisinde açıklık ve uygulama imkânı gördüğümüz siyasî ilke, millî siyasettir…Milletimizin, güçlü, mutlu ve istikrarlı yaşayabilmesi için, devletin bütünüyle millî bir siyaset izlemesi, bu siyasetin iç teşkilâtımıza tam olarak uyması ve ona dayanması gerekir. Millî siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve öz şudur: Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanmakla varlığımızı koruyarak, millet ve memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmak…Genellikle milleti uzun emeller peşinde yorarak zarara sokmamak…Medenî dünyadan, medenî, insanî ve karşılıklı dostluk beklemektir”

Armaoğlu’na göre, Atatürk’ün “iç teşkilatımız” dediği şey, Türk Anayasası ile kurulmuş bulunan siyasal sistemimiz, yani Devlet teşkilâtımız ve -başta laiklik ilkesi olmak üzere- Devletimizin nitelikleridir.

Bizce de, Türkiye’nin dış politikası devletin anayasal sistemiyle uyumlu ve hukuka uygun olmalıdır".

Bilgilerinize…

Millî Merkez İzmir Yönetim Kurulu Üyesi
Münevver AKTAŞ

Dünya48 - 19 Haziran 2014

Son Yazılar