cia secret warriors225

Bender'in eli Volgograd'da!

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, takriben iki yıl önce,

Suriye'de şahit olduğumuz terörist intihar saldırılarının arkasında El Kaide'nin olduğunu ve bölgesel ve uluslararası bir planın ürünü olduğunu ilan etmişti. Psikolojik harp mantığı ile hareket edenler, terörist intihar saldırılarının arkasında Suriye devletinin kolladığı "radikal dinci gruplar" mevcuttur demişlerdir. Suriye devletinin, "ülkede yaşananların bir devrim olmadığını, Suriye'nin bir terör dalgasına maruz kaldığı" iddiasına temel oluşturmak istediğini, iddia edebilmişlerdir. Lakin bu iddiayı ortaya atan aynı merkezler ve besledikleri medya, Suriye sahasında bu terörü yerine getiren kuvvetleri "özgürlük savaşçıları" olarak propaganda etmeyi de ihmal etmemişlerdir.

Kalp yiyenler Erdoğan'ın kahramanı!

Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı ABD ve şürekâları tarafından "özgürlük savaşçıları" olarak pazarlanan ve Suudi hanedanlığı tarafından finanse edilen bu "mücahitler", bugün bütün dünyanın barışı ve huzurunu tehdit eden canilere dönüşmüştür. Bu şer kuvvetleri, aynı araçları, direncin merkezi ve yurtsever Suriye'ye karşı kullanmaktadır. Bu hakikat artık aleni bilinmekte ve dillendirilmektedir. 17 Aralık 2013'te Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmalar Merkezi'nde bir araştırmasını neşreden Harun Zeylin, Suriye'de en az 11.000 yabancı savaşçının mevcut olduğunu yazmıştır. Afganistan, Irak, Somali gibi ülkelerde savaşın daha uzun sürmüş olmasına karşın, özellikle Batı Avrupa'dan bu kadar büyük bir sayının Suriye dışında bir araya gelemediğini söylemiştir. İşte Suriye'de kelle kesen, kalp yiyen, insan organlarını mangalda pişiren, bu canileri ve uluslararası profesyonel katil mahlûkları Erdoğan, Davutoğlu, El Suud ve El Sani "kahramanlar" ve "özgürlük savaşçıları" olarak kollamış ve selamlamışlardır. Suriye devletini yıkarak BOP'un hedefleri için çalışanlar uluslararası organize cinayet ve harami çetelerine bilerek destek vermişlerdir. Bu çerçevede Suriye savaşı herkes ve çok şeye nokta koyacak merkezi unsur olacaktır.

Terörist El Suud!

Suriye ve Dünya'da Suriye'nin yıkımı için milyarlarca dolar harcayan El Suud zihniyetinin zalim yüzü deşifre olmuştur. Mezhep düşmanlığı ve fitneciliği yaparak Lübnan'ın direniş mihveri, Siyonist İsrail'in korkulu rüyası Hizbullah'ı hedef alan terör eylemleri, İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan'daki dostları hedef alınarak baskı altında tutulması plan ve projelerinin merkezinde El Suud vardır. Irak ordusu, Suriye ordusu ile işbirliği içinde, El Suud desteği ile Irak'ın El Anbar bölgesine musallat olmuş ve buradan Irak ve Suriye'deki terör eylemlerini organize eden Irak-Şam İslam Devleti ve El Kaide terör örgütlerine karşı etkili operasyonlar yapıyor. Libya, Yemen ve Mısır'da durum farklı değil. Mısır hükümetinin İhvan hareketini (Müslüman Kardeşler Örgütü) "terör örgütü" olarak ilan etmesi ve terörizme karşı mücadeledeki ısrarı uluslararası arenada çatışmanın ne denli çetrefilli olacağını göstermesi açısından da önemlidir.

Rusya'da patlayan Suudi bombaları!

Rusya sahasında Nazilere kök söktüren Stalingrad destanının yazıldığı Volgograd kentinde tekrar tatbikata konulan terörist intihar eylemleri, aynı zamanda ve esas itibarıyla Rusya'nın Suriye politikalarını cezalandırmak amaçlıdır. İki ay sonra başlayacak olan Soçi Kış Olimpiyatları'nı baltalamak hedefini de güden bu insanlık dışı saldırılar Rusya güvenlik uzmanlarına binaen sadece bir başlangıç. Federal Rusya İstihbarat emeklisi General Yevgeny Lubatchov, Volgorad'ta yaşanan terör eylemlerine Batı istihbarat servisleri tarafından lojistik destek sağlandığı ve intihar saldırılarının Suudi fetvası ve parası ile patlatıldığını iddia etmiştir. Rus uzmanlar, Rusya'nın istikrarı ve büyümesini hedef alan bu tür eylemlere, geçmiş dönemlerde Çeçenistan meselesi bağlamında yabancı istihbarat örgütlerinin desteği ama özellikle Suudi finansmanının ve inanç fitneciliğinin stratejik bir rol oynadığını ifade etmişlerdir.

Suriye'nin intikamı!

Rusya Doğu Bilimleri-Oriental ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nden uzman Sait Gaffurov benzer açıklamalar yaparak Rusya'nın Suriye sahasında aldığı doğru ve olumlu pozisyonun cezalandırılmak istendiğini ifade etmiştir. Gaffurov, Kanlı Petro-Dolar Körfez ülkelerinin başındaki şeyhlerin sadece kuvvetin mantığını anlayabildiklerini söylemiştir. Rusya'da yapılan terör eylemlerin, ABD, Afganistan, Irak, Libya, Lübnan, Suriye, Yemen ve Nijerya'da şahit olduğumuz terör eylemleri ile aynıdır demiştir.

Başta Suudi terörüne karşı uluslararası irade!

Sait Gaffurov, bu terör odaklarına ve mezhep fitneciliğine karşı uluslararası bir iradenin oluşması gerektiğini vurgulamıştır.

Bu açıklamaların özeti şudur: "Cihatçı İslam" adı altında terör ve cinayet işleyen odaklar ile onları besleyen ve destekleyen kurum ve şahıslar artık Rusya'nın hedef tahtasında olacaktır. Rusya önce terörizme karşı uluslararası bir uzlaşma oluşturmaya çalışacak. Hemen ardından bu terör eylemlerini finanse eden ve fetvaları ile destekleyip besleyen odaklara karşı etkili cezalandırma devreye sokulacak. Bu odakların başında El Suud gelmektedir. İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına binaen, Bender Bin Sultan, Putin ile yaptığı görüşme esnasında Rusya'nın işbirliği yaptığı takdirde elde edeceği mali kazanımlar ile Soçi Kış Olimpiyatları'nı baltalamak için bazı grupların eylem yapacağı ve bunu engelleyebileceğini söylemiştir. Bender, Rusya'nın Suriye pozisyonunu değiştirmediği takdirde büyük bir bedel ödeyeceğini söyleyerek Rusya'yı tehdit etmişti. Putin Bender'i kovmaktan beter etmişti.

Rusya: Bender'in eli kesilecek!

Volgograd patlamaları dünyanın ezici çoğunluğunu Rusya'nın tekfiri terörizme karşı mücadele konseptine olumlu bakmaktadır. Bu kavrama karşı çıkacak kuvvetlerin ağır bir bedel ödeyecekleri aşikârdır. Rusya'nın güvenliği ve istikrarı söz konusu ise Putin'in tehditlerini çok ciddiye almakta yarar var. "Rusya'nın güvenliğine uzanan Bender'in eli kesilecektir" diyorsa El Suud durup düşünmelidir. Bu gelişmelerin İkinci Cenevre Konferansı'na yansımalarını göreceğiz. Artık hiçbir kuvvet Suriye sahasında hasıl olan organize cinayet ve haramiliğin "demokratik" eylemler olduğunu iddia edemeyecektir. Suriye, Irak ve Volgograd teröründe çağımızın sarıklı faşistleri El Suud'un ve kravatlı şürekâlarının eli var. Bunun faturasını ödeyecekler mi?

Bessam Abu ABDULLAH - 02 Ocak 2014 - Aydınlık

Son Yazılar