deniz yildirim aydinlik225

Gizlenen 19 'Başbakan direktifi'!

Hükümet üyeleri, başbakan danışmanı ve yandaş medyası

 "MGK kararları uygulanmadı, yok sayıldı, iki ay içerisinde geçersiz hale getirildi vs." diyedursun, biz bu konuyu aydınlatmak için 2007-2008 arası Genelkurmay Harekât Başkanlığı, en son EDOK Komutanlığı yapan E. Org. Nusret Taşdeler'e kulak verelim.  Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası veren Ergenekon mahkemesine 23 Ekim 2012 tarihinde savunma yapan Taşdeler gerçekleri şöyle anlatıyor:

Savcılar gizledi!

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ekim 2010 ve 13 Aralık 2010 tarihli yazılarıyla Genelkurmay Başkanlığı'na internet siteleriyle ilgili sorular yöneltmiştir. Genelkurmay Başkanlığı 26 Ekim 2010 tarihli cevabi yazısında internet siteleriyle ilgili yasal dayanaklar ve bu kapsamda konuyla ilgili bilgi içerebileceği düşünülen 19 adet direktif, genelge, Milli Güvenlik Kurulu kararı, plan, belge sıralamış.

Yazıda belirtilen Başbakanlık Direktifleri, MGK kararları göz önünde bulundurulduğunda TSK'nin irticai unsurlarla mücadele konularına ilişkin gelişmeleri takip etmesinin, bilgilerini ve önerilerini ilgili kurullara sunmasının yasal çerçeve içerisinde faaliyete engel teşkil edecek bir düzenlemenin bulunmadığının değerlendirildiği açıklanmıştır". Ancak bu belgeler iddianameye ve eklerine konulmadı.

748 irtica dosyası işlem!

Aynı yazıda "2009 tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı'na açık kaynaklardan alınan bilgilere dayanılarak toplam 2783 Laiklik karşıtı olay Başbakanlık müsteşarının başkanlığında faaliyet gösteren Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kuruluna götürülmüştür. Bunlardan 748 adedine çeşitli Bakanlıklar ve kurumlar tarafından işlem yapıldığı bildirilmiştir."

Taşdeler'in savunmasında vurguladığı 19 Başbakanlık direktifi ve MGK kararlarının bizzat Başbakanlık Güvenliği Dairesi'nce Ergenekon mahkemesine gönderilmeyerek sansürlendiği ortaya çıktı. Org. İlker Başbuğ'un Avukatı İlkay Sezer'in mahkemece kabul edilen "Bu direktifleri gönderin" talebi bugüne kadar yerine getirilmiş değil.

748 irtica dosyasının da hangi bakanlık ve kurumlar tarafından işleme konulduğu araştırılınca MGK kararlarının "yok hükmünde" olmadığı görülecektir.

TÜMAS belgesinde başbakan imzası!

Diğer yandan, 2005 ve 2006 yıllarında bizzat başbakanın imzaladığı iki belgeye "uygulaması yok" denilen irticayla mücadele görevinin TSK'ya resmen verildiğini Org. Nusret Taşdeler şu ifadelerle açıklıyor:

"2005 tarihli Milli Güvenlik Siyaset belgesinde, 2006 tarihli Türkiye'nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS) belgesinde; irticai unsurların bölücü unsurlarla beraber Türkiye Cumhuriyet'nin üniter devlet, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine kasteden iç tehdit olarak kabul edildiğini, yurtiçinden ve yurtdışından kaynaklanan irticai unsurlara karşı devletin laik yapısının korunmasının gerekli görüldüğünü, toplumun irticanın karşısında yer alacak şekilde bilinçlendirilmesinin istendiğini, irticai unsurlara destek olan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin izlenmesinin ve tesirsiz hale getirilmesine yönelik tedbirlerin alınmasına devam edilmesi görevinin verildiği" anlaşılıyor.

Savunmasında "2006-2011 yıllarında yürürlükte olan 4 Nisan 2006 tarihli TÜMAS belgesi bizzat Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması suretiyle yürürlüğe girmiştir" diyen Taşdeler'in bu açıklamaları basında hak ettiği yeri bulamamıştı. Taraf'ın 2004 MGK haberiyle tartışılmaya başlanan konu üzerinden hükümet sözcülerine, iktidar kalemlerine ve Ergenekon mahkemesine cevap niteliğindeki bu önemli açıklamaların belgeleri de yakında ortaya çıkacaktır.

Deniz YILDIRIM - 07 Aralık 2013 - Aydınlık

Son Yazılar