adnan turkkan elsasser5 225

Solcular neden ulus devleti savunuyor?

Soner Yalçın'ı yargılamak gülünç!

Ergenekon davasında hakkında yakalama kararı verilen Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Ulusal Kanal adına Alman sosyalist yazar Jürgen Elsässer ile söyleşi yaptı.

İşte Türkkan’ın Elsässer ile söyleşisi :

Adnan TÜRKKAN >>> Kendinizi sol-sosyalist bir kişi olarak tanımlıyorsunuz. Yani sınırların ve sınıfların kalktığı bir dünya özlemi içerisindesiniz ama ulusal devletlere sahip çıkıyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?

Jürgen ELSASSER >>>  Ulusal devletleri savunmak klasik sol tavırdır temel olarak. Ancak 68 kuşağı, bu sol geleneğe ihanet etmiştir. 68 kuşağı, özellikle Almanya ve Batı Avrupa’da medyaya hakim olduğundan herkes 68 kuşağının asıl solcular olduğunu sanıyor. Sonuçta ulus devletler Fransız Devrimi'yle ortaya çıkmıştır. Önceden derebeyleri ve feodal soylular vardı. Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu çeşitli milliyetlerden oluşuyordu. Ulus devlet, Fransa'da söz konusu soylulara karşı protesto olarak ortaya çıkıyor, eşitliği savunuyor, yani bir sol programdır. Kandan, soydan bağımsız eşit yurttaşlık ilkesi kazanımını getiriyor. Ve bugün küreselleşme kapsamında ulus devletleri yine yıkmaya çalışıyorlar, uluslararası ve küresel para hareketlerini yönlendiren neofeodal soyluların tekrar hükümdar olabilmesi için. İşçi sınıfı, köylüler, memurlar bunlar yine ortaçağdaki gibi alt tabaka, alt insan olacaklar.

Almanya'yı örnek alırsak, Almanya kapitalist bir Cumhuriyet. Bu demektir ki, zenginlik eşit olmayan bir şekilde bölüşülmüş ama aynı zamanda birçok hakkı, mesela oy hakkını ve işçilerin sosyal hakklarını koruyor. Alman ulus devleti, Avrupa Birliği içinde çözülürse, oy hakkını da kayıp ederiz. Yani, biz Avrupa Parlamentosunu seçebiliriz ama bu Parlamento’nun hiçbir söz hakkı olmaz. Bütün güç Avrupalı komiserlerinde olur ve işçilerin sosyal hakları sınırsız Avrupa içinde tamamen yok olacaktır. Sonuçta Alman işçileri Arnavutluk'ta kazanılan ücreti alacaktır. Bu yüzden ben solcu olarak ulus devleti savunuyorum, ancak 68 kuşağına karşıyım. 68'ler solun öncüleri değil, emperyalizmin öncülerilerdirler. Bugünkü çelişki, ulus devletler ve emperyalizm arasındadır. Ulus devlete karşı olan, emperyalizmin tarafındadır. Başka bir seçenek yoktur.

ULUS DEVLETİ NEDEN SAVUNUYORUM!

Adnan TÜRKKAN >>> Siz de Ulus Devletlerin Burjuva devrimi ile kurulduğunu siz de söylediniz. Bugün değişen ne ki ezilen sınıflar ulus devlete sahip çıksın? Neden onu korumak için mücadele etsin?

Jürgen ELSASSER >>>  Çünkü ulus devlet onların savaşarak kazandıkları hakları ve onların sosyal haklarını savunuyor. Çünkü Almanya'da toplu sözleşme uygulaması vardır. Emekçiler, büyük şirketlerde söz hakkına sahiptir, bu Almanya devletinin bir kazanımıdır, işçilerin mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Dış siyasete bakarsak; Almanya'da meclis kararı olmadan Almanya savaşa giremez. Eğer İmparatorluk, yani Avrupa Birliği, Alman ulus devletini ve diğer ulus devletleri tasfiye ederse, o zaman bu kazanımları yitireceğiz. Toplu sözleşme hakkını, parlamentonun savaşa girip girmeme konusundaki yetkisini de kaybedeceğiz. Ve kararlar seçilmemiş olan Brüksel’deki Avrupa Birliği komiserleri tarafından verilecektir.

Böylece Avrupa'da ulus devletle yerine bir tür AB Sovyetler Birliği oluşacaktır. Ancak sosyalist bir temelde değil, tamamen kapitalist bir temelde.

Adnan TÜRKKAN >>> Şimdi siz bunları söyleyince Ulusal Kanal izleyicileri gülümseyecektir. Çünkü yıllardır AB yetkilileri 'demokrasinin gelişmesi için, Türkiye'nin ilerlemesi için ulusal devletten vaz geçilmesi gerektiğini tebliğ ettiler. O yönde görüş bildirdiler. Ama siz diyorsunuz ki 'Almanya ulusal devleti AB içinde erimemelidir. Almanya ulusal devletine sahip çıkmalıdır.' Bu açıdan bakılınca AB - Almanya ilişkileri nasıl gelişecek? Neden AB veya Almanya, bizlerin ulus devletten vazgeçmesini istiyor?

Jürgen ELSASSER >>>  Avrupa Birliği, bütün ulus devletler için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Türkiye'nin AB'ye üye olması, Türkiye'nin yok olması anlamına gelir. Örneğin Polonya, Türkiye'den daha küçük bir devlet, nüfusu ancak yarısı veya üçte ikisi eder. Polanya, 2006 yılında üye olunca, bütün sınırlar kalktı ve Polonya ortak pazarın bir parçası oldu. Ortak pazar şu anlama geliyor, daha güçlü olan Avrupa'nın tarım ve endüstrisi zayıf olan Polonya sanayisini ve tarımını yok ediyor çünkü Polonya'da üretim üyelikten dolayı daha pahalıya maal oluyor. Milyonlarca Polonyalı bu yüzden işinden oldu. Bu görülmüyor, çünkü işsiz kalan Polonyalıların çoğu Batı Avrupa'ya akın ediyor. 2006'dan itibaren yaklaşık 5 milyon Polonyalı Batı Avrupa'ya göç ettiler. Bu demek oluyor ki, Polonya en kaliteli ve en genç nüfusunu kayıp etti. Ve bu Polonyalılar Almanya'da, İngiltere'de hastanelerde hemşirelik, hasta bakıcılığı yapıyorlar. Polonyalılar bu ülkelerde daha düşük maaşa çalışıyorlar ve böylece o ülkenin halkından işyerini elinden almış oluyorlar. Yani, yeni ülkelerin AB'ye alındığında bu hem onların ekonomisini batırıyor, hem de örneğin Almanya'nın standartlarını bozuyor. Polonya için geçerli olan tabii Türkiye için daha büyük ölçekte geçerlidir. 2000'den sonra Türkiye'deki göreceli ekonomik gelişme sadece AB dışında mümkündü. Aksi taktirde Türkiye bugün Yunanistan gibi perişan olurdu. AB, bir ulus devleti ve demokrasiyi yok etme makinasıdır.

adnan turkkan elsasser1

AB’NİN GELECEĞİ!

Adnan TÜRKKAN >>> Küreselleşmeden bahsettiniz. Küreselleşme ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?

Jürgen ELSASSER >>>  Demokrasi demek, bir kadın bir oy, bir erkek bir oy, herkesin bir oy hakkı vardır. Herkes seçim temelinde eşit haklara sahiptir. Bu sistemi, küresel ölçekte uygulamak istersek, o zaman bir milyardan fazla nüfusu olan Çinliler çoğunluğu oluşturdukları için, hakkımızdaki kararları bu Çinliler verecektir. Sermaye sahipleri tabii bunu istemiyorlar. Bu yüzden diyorlar ki, “biz bu çoğunluğu yönlendirmemiz gerekiyor” ve sonuçta bankalar kararı veriyor. AB'de de aynı durum söz konusu. Strasburg'da bir AB Parlamentosu vardır. Ancak bu Parlamento, antidemokratik bir şekilde oluşuyor, çünkü Lüksemburg gibi daha küçük ülkelerde daha az insanın oyu bir millet vekiline denk geliyor. Almanya gibi büyük ülkelerde ise, daha fazla insanın oyu ancak bir milletvekiline denk geliyor. Zaten bunun dışında Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir söz hakkı yoktur. Bütün kararlar AB Komisyonu tarafından veriliyor. Eğer dünyadaki düzeni adil bir şekilde düzenlemek istiyorsak, bunun için bir aracımız var zaten; bu, Birleşmiş Milletler’dir. Birleşmiş Milletler, ulus devletlerden oluşuyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı facialarından sonra şu karara varıldı: bu savaşlara yol açan emperyalist şiddete karşı ulus devletler ilkesini yeniden güçlendirmemiz gerekiyor ve bu yüzden Birleşmiş Milletler kuruldu ki Birleşmiş Milletler birleşmiş ulus devletlerdir. Ulus devletler dağıtılmayacak, aksine ortak çalışma yapacaklardır.

adnan turkkan elsasser2

Adnan TÜRKKAN >>> AB’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Jürgen ELSASSER >>>  İki seçenek vardır; ya AB tekrar geriye doğru gidecektir, 1991 öncesi duruma gelinecektir. O zaman AB’nin ismi de Avrupa Birliği değildi, Avrupa Topluluğu idi. O tarihlerde Avrupa Topluluğu’nda bağımsız ulus devletlerin ittifakı söz konusuydu. Çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik alanda ortak çalışmaları ile dikkat çekiyordu. Ulus devletlerin ortak çalışmasından ortaya çıkan, 2. Dünya Savaşı’ndan 1991 yılına değin ulus devletler için verimli ve iyi bir dönemdi. O dönemde gerek refah seviyesi, gerekse demokrasi seviyesi yükselmiştir. Ulus devletlerimiz o zaman çalışıyor vaziyette iken biz daha kötü Avrupalı değildik, tam tersine daha iyi Avrupalı idik. Kültür alanında örneğin. Kendi dönemime bakarsam, 70'li ve 80’li yıllarda Fransız, İtalyan filmleri izlerdik, yani komşu Avrupa ülkelerin kültürel ürünleri bizde mevcuttu, Brigitte Bardotlar, Gilbert Beceaular [Bekolar], Sofia Lorenler gibi...Bugün AB'de ulusal ülkelerin çözüldüğü zamanda, biz Fransa'da, İtalya’da olan kültürel ürünleri artık tanımıyoruz sadece ve sadece Amerikan kültürü hakim. Yani ulus devletlerin çözülmesi Avrupa'yı güçlendirmiyor tam tersine, Avrupa’yı bir bataklığı dönüştürüyor, Amerikan kültürünün aktığı bir bataklık.

adnan turkkan elsasser3

ÇİN NE YAPIYOR?

Adnan TÜRKKAN >>> Kitabınızda önemli saptamalarınız var. Diyorsunuz ki 'günümüz kapitalizmi artı değeri sömürerek değil artı değer üretimini yıkıma uğratarak varlığını sürdürüyor.' Yıkım üzerine kurulu bir sistemin yaşama şansı nedir? Kapitalizm nereye doğru gidiyor?

Jürgen ELSASSER >>>  Sanırım kitabımda şöyle diyorum, sistem kapitalizmden hanibalizme geçiyor, yani insan eti yiyen bir düzene geçiyoruz. Söz sahibi Anglosakson güçlerin, özellikle ABD’nin reel sanayi üretimi çok kısıtlı anlamda kalmış durumda. Onlar başka yerde üretilen yeraltı kaynakları ve diğer bütün ürünleri ve değerleri sadece çalıyorlar ve bu çaldıkları ürünleride kendi sistemlerine katıyorlar. Bu çalma eylemi açık bir şekilde savaşlarla ve fetihlerler gerçekleşiyor. Gizli bir şekilde de ithal ederek, kağıt parçası ile çalıyorlar, dolar ile sağlıyorlar bunu. Doların artık bir değeri yok, sadece bir kağıt parçasından ibarettir. Askeri tehditler nedeniyle diğer ülkeler de bu kağıt parçası değer olarak kabul etmesinde zorlanıyorlar. Bu sistem bu şekilde daha fazla süremez, yok olmaya mahkumdur. Ancak bu çöküş 200 sene sonra da olabilir. Ortaçağ'da gördüğümüz gibi, batan sistemler, çöküş dönemlerinde son derece agresif olurlar. Bu yüzden tam olarak çöküş sürecinin ne kadar süreceği söylenemez. Ama şunu biliyoruz, bu sistem bitecektir. Örneğin Roma İmparatorluğu kendi ekonomik temelini baltaladığında, köylüsünü, üreticisini yok ettiğinde ve köleliği getirdiğinde bu İmparatorluğun çöküşü 300-400 yıl daha sürmüştür. Amerikan sisteminin bitişinin anahtarı Pekin'dedir. Pekin'de, Çin merkez bankasının kasalarında yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde emisyon yatıyor, para yatıyor. Eğer Çin bu parayı piyasaya sürme kararı alır, bu parayı başka para birimlerine, örneğin Avro’ya, rubleye, İsviçre frankına çevirmeye kalkışırsa, işte o zaman dolar hızla değerini kaybedecektir. ABD doları, nükleer mali bomba olacaktır, eğer Çin bunu yaparsa. Ama Çin bunu yapmayacaktır, çünkü Çin'in politikası uzun vadelidir, köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Çin, ABD’ye karşı güç savaşını kazanacağını bildiği halde bunu yapmayacaktır, bunu kaba kuvvetle yapmayacaktır. Çin’in zamanı artık 20 yıl sonra mı, 200 yıl sonra mı, 500 yıl sonra mı gelir bilinmez, fakat sonunda Çin kazançlı çıkacaktır. Çin, şunu çok iyi bilmektedir, doları yok ederlerse ABD'yi de yok ederler. O takdirde Obama'yı da karşılarına alırlar, ki o Amerikan nükleer silahlarını kontrol ediyor. Ama Obama yok olursa onun yerine 10 tane Schwarzenegger gelecektir ve hepsinin de elinde nükleer silah olacaktır. Tabii bu çok daha tehlikeli bir durum olur ve bu yüzden Çinliler temkinli davranıyor.

adnan turkkan elsasser4

Adnan TÜRKKAN >>> Çinliler zaman mı kazanmaya çalışıyor?

Jürgen ELSASSER >>>  Çin'in amacı uzun vadede hedeflerini gerçekleştirmektir, ABD ile uzlaşma arayışında değiller. Amerika da çeşitli çelişkeleri kaşıyacaktır. Örneğin Tibet konusunda, Müslüman azınlıklar konusunda, sınıfsal farklılıkar gibi konular. Temel soru, Çin Amerika'yı dolar üzerinden mi, yoksa Amerika renkli bir devrim üzerinden mi Çin'i zayıflatabilecek, yok edebilecekdir?

Almanya açısından da ABD tehlike mi ABD, dünya polisi ancak bunu biraz daha ayrıntılı incelememiz gerekiyor, merkezde Anglosakson Amerikan finans kapitali var. Yani bu şu demek oluyor ki, Wallstreet ve City of London bu küresel sistemin, canavarın kalbi ve ciğeri ve Amerikan ordusu yumruk gücüdür. Bu canavar bütün medeni dünyayı tehdit ediyor.

ABD EMPERYALİZMİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE!

Adnan TÜRKKAN >>> Kitabınızda ortak düşman olarak tarif ettiğiniz Amerikan emperyalizmine karşı ortak mücadele çağrısı yapıyorsunuz. Karakas'tan Şam'a, Moskova'dan Pekin'e Berlin'den Ankara'ya uzanan dayanışma ve gelenek ortak hareket etmeli diyorsunuz. Bu merkezleri buluşturacak değer nedir?

Jürgen ELSASSER >>>  İktisat üzerine konuşuyoruz yani. 1989-1990'lara değin dünyada sosyalist ve kapitalist sistemler, Doğu-Batı arasında bir çelişki vardı. Sosyalist birliğin dağılmasından sonra temel çelişki, üreten devletler ile borsa oyunlarından geçinen devletler arasında yaşanmaktadır. Artı değerin insan emeğine dayanarak üretildiği ekonomiler, emeğin ekonominin temelini oluşturduğu ülkeler BRİCS ülkeleridir, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Tabii Türkiye’de bir üreten devlet ve aynı zamanda Almanya da öyledir. Almanya’da ekonominin yaklaşık yüzde 25'i sanayi üretiminden oluşuyor. Örneğin İngiltere ve ABD'de bu oran yüzde 10'un altındadır. Bu üreten devletler, borsa oyunlarından geçinen devletler tarafından kemiriliyor, yani ABD, İngiltere ve onların kuyrukçusu, Anglo-Amerikan sisteme bağımlı olan İsrail tarafından sömürülüyorlar. Yani Türkiye, Rusya ve Almanya işbirliği yaparsa çok daha önemli yerde buluşabiliriz, hepimizin çıkarınadır bu, tabii ki Suriye ve diğer devletler ile de o bölgede işbirliği yapmamız gerekiyor. Zaten şu an eğilim o yöne doğru ilerlemektedir. Amerikan kuklası olan Merkel bile ekonomik taleplerden dolayı Çin'le ilişkilerini düzeltmek zorunda. Erdoğan bile, ilk döneme kıyasla, tamamen çıldırmadan önce gaz konusunda Rusya'yla Putin'le ilişkilerini hep güçlendirmeye çalıştı. Bütün bu üreten devletler, Wallstreet ve City of London tarafından tehdit ediliyor. Bu demek oluyor ki burada gerçekten bir faiz lobisi var ancak Erdoğan faiz lobisi derken tabii sadece kendi düşmanlarını kastediyor. Gerçek faiz lobisi Wallstreet ve City of London’dur.

adnan turkkan elsasser5

Adnan TÜRKKAN >>> Küresel ekonomi ve yağmadan bahsettiniz. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu ekonomik düzen içerisinde NATO'nun üstlendiği görev nedir?

Jürgen ELSASSER >>>  NATO'nun 1. Genel Sekreteri Lord Ismay sanırım 1949’da dediği gibi, NATO'nun kuruluş amacı, Avrupa'da Amerikalıları içeride, Rusları dışarıda ve Almanları altta tutabilmektir. Bunu söylediğinde tabii daha Doğu-Batı kutuplaşması vardı. Ve bu Doğu- Batı mücadelesinin merkezi Avrupa'ydı. Bu yüzden de NATO burada bu kadar güçlüdür. Şu anda Amerika’nın ağırlığı Pasifik ve Asya'ya kayıyor. Bu nedenle NATO anlamını yitiriyor. Ancak NATO bir nevi uçak gemisi rolünü hâlâ devam ettiriyor. Avrupa'daki bütün NATO üye devletleri, buna Türkiye ve Almanya da dahil, sadece Amerika'nın askeri sömürgeleri konumundadırlar. Ve bu ülkelerdeki NATO üsleri, bu devletlerin ulusal bağımsızlığını zedeliyor. Mesela Almanya’nın 2003’deki Irak savaşına katılmamasına rağmen Almanya'daki NATO üsleri kullanıldı ve bu Alman hukukuna, yasalarına aykırı bir şekilde gerçekleşti.

ERDOĞAN SEN ÇILDIRDIN MI!

Adnan TÜRKKAN >>> Siz bölge savaşına karşısınız ama Almanya'nın askerleri, partriotu Türkiye'de Kahramanmaraş'ta. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Jürgen ELSASSER >>>  Türkiye'ye yerleştirilen Alman askerleri ve Patriotlar sadece Suriye'deki olası savaş için hazırlık ve bu yüzden Alman askerlerinin ve Patriotları bölgeden çekilmesi gerekiyor barışı sağlamak için. Alman Parlamentosu Patriot füze sistemlerinin sadece Türkiye'yi savunma amaçlı yerleştirmesine karar verdi. Ancak bu kararın hiçbir anlamı yok, çünkü Türk siyasileri bu füzelerin Suriye'ye karşı kullanılacağını ifade ettiler. Şu tehlike ortaya çıkıyor, Türk siyasetindeki agresif kuvvetler, Erdoğan gibi Alman askerini ve füzeleri savunma amaçlı değil saldırı amaçlı kullanabilir.

Adnan TÜRKKAN >>> 2012'nin Ekim ayında Başbakan Erdoğan'a yazdığınız mektuptan bahsetmenin tam da sırası...Mektunuz oldukça sert. “Erdoğan sen çıldırdın mı?” başlığını taşıyor. Bir Alman düşünürü olarak sizi böylesine sert mektup yazmaya sevkeden şey neydi?

Jürgen ELSASSER >>>  Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, ben Erdoğan'ın dostuydum. Erdoğan'ın ilk yönetim geldiğinde, ilk yıllarına bakarsak 2000 ve 2010 süresi arasında dış siyasete baktığımızda, iç siyasete değil, Erdoğan aslında gayet iyi işler yaptı. Mesela İsrail'i çok sert ve doğru bir şekilde eleştirdi Mavi Marmara olayında. Kendisi Rusya ve Putin'le gaz ve petrol anlaşmaları yaptı ve böylece Anglo-Amerikan petrol sanayisinden bağımsız hale getirdi. Ancak belirli noktadan sonra kendisi çıldırdı ve bu yüzden mektubumun başlığı “Erdoğan, sen çıldırdın mı?”.

Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama benim için bu çıldırma Libya savaşı ile başlıyor. Libya'da Amerikan, özellikle İngiltere ve Fransa'nın hedefleri, orada halkçı bir liderin düşürülmesine ve onun yerine Cihatçıların başa geçmesini desteklemesidir. Suriye konusunda da Esad'la iyi olan ilişkisini iyice bozması Amerika'dan da önce agresif, provokatör olarak sahneye çıkması ve bu Akçakale olayını tertiplemesi çıldırmasında belirleyici olmuştur. Akçakale'yle beraber TBMM aldığı karar Suriye'de bir şey olması durumunda bütün komşu ülkelerine Türk ordusunun müdahale etme hakkı olması ve mualefet partisi olan CHP'nin de bu konuya ilişkin bunun yeni bir dünya savaşına yol açacağını söylemesi. Dış siyasetine baktığımızda ulusal bir dış politikasını ortadan kaldırıp yerine agresif Neo-Osmanlı siyasetine yönelmesidir. Ve bu değişiklik bütün bölge için ve tabii ki Türkiye’nin kendisi için de çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Ve ben kendime şu soruyu soruyorum “Erdoğan, niçin bu şekilde değişti?”. Kendim bu değişikliği açıklayamadığımdan ve Türkiye siyaseti hakkında uzman olmadığımdanda bana göre Erdoğan çıldırmış olmalı ve bu çıldırma ifadesi de aslında kendimde oluşan analiz zorluğundan kaynaklanıyor.

Libya-Suriye çıldırma...1 Mart 2003 tezkeresi... Mutlaka öyledir. Ben tabii türkiye uzmanı değilim. Ben diğer Alman meslekdaşlarıma göre Türkiye'yi biraz daha fazla izliyorum ancak ben 2011 senesinde uyandım. Ondan önceki işlediği suçları fazla bilmiyorum. Bu konuda biraz eksiğim var.

CLAUDIA ROTH’DAN FARKIM!

Adnan TÜRKKAN >>> Son bir kaç ayda Alman basınında Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri görüyoruz. Siz 2012 Ekim'indeki mektubunuzla Alman basınının öncülerindensiniz. Peki son zamanlarda Alman medyasında artan Erdoğan eleştirisinin arkasında yatan sebep nedir?

Jürgen ELSASSER >>>  Çok iyi bir soru. Alman basınında bu yeni Erdoğan karşıtlığı konusuna ben biraz şüphe ile bakıyorum. Çünkü Erdoğan'ı eleştirmenin iki yolu var. Örneğin Temmuz sayımızda Erdoğan'ın bu halini kapak fotoğrafı yaptık. Bu fotoğrafta şeytan boynuzları var Erdoğan’ın. Ben ama şu anda böyle bir fotoğrafı tekrar kapak yapmazdım. Çünkü bu Gezi olayları yeni başladığında daha polis şiddeti doruk noktasındayken yapıldı. Bu sayı tam baskıdayken Claudia Roth birden bire İstanbul'da ortaya çıktı. Claudia Roth benim için Erdoğan'dan daha beterdir, Almanya'ya baktığımızda. Roth'un ortaya çıkması ve Alman basınının tavırı gösteriyor ki, bizim gibi haklı muhalefet sebeblerinin dışında aynı zamanda kötü niyetli sebebler de var ortada, Claudia Roth’u ve gazeteleri TAZ’ı düşünecek olursak.

Adnan TÜRKKAN >>> Ne gibi kötü niyetli sebepler?

Jürgen ELSASSER >>>  Erdoğan’ı eliştirmenin iki tarafı var. Birisi demokratik taraf, diğeri de emperyalist taraf. Demokratlar ve vatanseverler Erdoğanı Türk devletini yok ettiğinden ve demokrasiyi yok ettiğinden eleştiriyorlar. Emperyalist eleştirisi yeterince emperyalizme köle olmadığı için eleştiriyor. - Bizim ona eleştirimiz kendisini sisteme köle olmasıdır, ve emperyalizmin eleştirisi ise kendisinin yeterince köle olmamasıdır.

ERDOĞAN’A ALTERNATİF GÜLEN-GÜL!

Adnan TÜRKKAN >>> Yani şunu mu demek istiyorsunuz: Erdoğan emperyalist merkezlerden bağımsız hareket etmeye başladı, ondan dolayı bir rahatsızlık oldu? Böyle bir durum mu var? Bunu gösteren olgu var mı?

Jürgen ELSASSER >>>  Evet çünkü Erdoğan son dönemlerde AKP ile bir tür Müslüman Kardeşler cephesi kurmaya başladı, Mısır’daki Mursi ile. Yani kendisi kendine ait büyük imparatorluklardan bağımsız küçük imperatorlukçuklar yaratmaya çalıştı. Ve bunu Brüksel ve Washington’daki imparatorlar beğenmezler. Ve şu anda görüyoruz ki, bu Müslüman Kardeşler cephesi AB’nin ve ABD‘nin izni ile parçalanıyor. Suriye’de ÖSO ile bir olmuş olan El Nusra cephesi savaşı kaybediyor, Mısır’da da Mursi gitti ve Türkiye’de Erdoğan’a karşı protestolar oluyor. Ve AB’nin hedefi Erdoğan’ın yerine Gül’ü getirmek, çünkü Gül, AB açısından daha kolay kontrol edebilinir. Ve arka planda tabii ki Gülen de var. Şu anda ABD’nin, AB’nin hedefi, Brüksel’in, Berlin’in hedefi Gülen’in yardımıyla Erdoğan‘ı indirmek ve onun yerine Türkiye’yi AB’ye daha kolay şekilde entegre edecek bir Hükümet inşa etmektir.

Adnan TÜRKKAN >>> Bölgede "Ya Erdogan, ya Esad gider" şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Esad hala durduğuna göre, Erdoğan Esad'ı gönderemediği için batının gözünden düştü mü?

Jürgen ELSASSER >>>  Esad bu krizi çok başarılı bir şekilde atlattı. Esad’ın orduları şu anda ilerliyorlar ve iki yıldır yapılan propagandalar, “Esad iki haftada gidecek, bir ayda gidecek“ öngörüleri tamamen yanlış çıktı ve Esad şu anda daha önce hiç olmadığı kadar sağlam duruyor ülkesinde. Bu durumda Erdoğan için iki seçenek var: Ya Erdoğan Esad’la tekrar anlaşacak – 2011’den önce yaptığı gibi, bu ihtimal de var. Veya tamamen çıldıracak ve daha güçlenmiş Esad’a karşı bir savaşı kışkırtacak, başlatacak. Bunu kendi istihbarat örgütünün tehlikeli birimleri ve El Nusra ile Türkiye’de büyük bir saldırı düzenleyebilir. Ve mesela zaten Reyhanlı’daki saldırı MİT’in belli bölümlerin ve El Nusra’nın ortak çalışması ile yapılmıştır. Mesela düşünün, böyle bir saldırı Türkiye’de konuşlanmış olan Alman askerlerine karşı yapılırsa, o zaman Erdoğan şunu diyebilir, “işte bu Esad’ın işi, ve biz bu yüzden Esad’a saldırmak zorundayız”. Burada Erdoğan iki seçenekten birini seçmek zorundadır. Ya akıllanır ve Esad ile tekrar anlaşacaktır veya bir savaş başlatacak. Ve bu durumda da Türk halkına, özellikle Güney’deki bölgelerde yaşayan Türk halkına çok önemli bir görev düşüyor. Eğer ki Türk halkı çok geniş bir şekilde bu savaşa karşı protesto ederse, o zaman Erdoğan’ın savaş başlatma girişimleri çok zora girecektir.

ERGENEKON DAVASI!

Adnan TÜRKKAN >>> Halk hareketinin içerisinde olan, önünde olan çok sayıda kişi hakkında 5 Ağustos'ta Ergenekon Mahkemesi çok ağır cezalar verildi. Siz Türkiye'yi yakından takip ediyorsunuz? Ergenekon davasını ve kararları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Jürgen ELSASSER >>>  Ergenekon tertibi, Türk demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk’ün mirasına indirilmiş en büyük darbedir.

Ergenekon davası Türk demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk‘ün mirasına karşı yapılan en büyük darbedir. Amaç Türkiye’de gelişen halk hareketine anlamlı bir yön verebilecek muhallif akımlara ağır bir darbe vurmaktır. – Tabii ki NATO devletleri Ergenekon davasına gezi olaylarına gösterdikleri kadar tepki göstermediler, burda tabi Nato devletlerin ve Erdoğan‘ın ortak hedefi olmasın kaynaklanıyor amaç vatansever, demokratik muhallifeti zayıflatmaktır. Ergenekon davası klasik Stalin davalarına benziyor. Düşününüz, eğer ki Putin böyle bir şey yapsaydı muhtemelin AB sınıra direkt tank gönderiridi - Ama Erdoğan böyle bir şey yaptığında bu gazetelerde sadece sayfa 10’da küçük bir haber olarak geçior – FAZ’daki röportajınız tabii ki çok iyi bir röportajdı ancak sadece gazetenin iç bölümünde çıktı –

SONER YALÇIN’I TANIYORUM!

Adnan TÜRKKAN >>> Silivri'de yargılananlardan daha önce tanıştığınız biri oldu mu?

Jürgen ELSASSER >>>  Tabii ki ben Almanya’da körler arasında tek gözlü bir insanım. Ben Türkiye uzmanı değilim, yakından ilgilendiğim tek bir kişi var, ve benim sadece tek bir ismi bildiğim benim büyük bir ayıbımdır, o da Soner Yalçın. Kendisi iki seneden fazla bir süredir gözaltı hapisi alınmaktan dolayı ki Soner Yalçın Türkiye‘deki derin devletin ortaya çıkarılması için büyük katkıları vardır ve bu davada Soner Yalçın‘ın derin devletin bir parçası olması olarak suçlanması benim için çok gülünç bir durumdur. Stalinist mahkemelerre benziyor ve ben o yüzden Erdoğan’a bir yazı yazdım: „Erdoğan, Soner Yalçın’ı serbest bırak!“ diye ve burada ifade ettim ki Soner Yalçın yerine ben de hapise girerim.

Adnan TÜRKKAN >>> Ergenekon mahkemesinin verdiği karara göre 5 Ağustos tarihi itibariyle ben de artık teröristim gazeteciyim. Bir terörist ile röportaj yapmak nasıl duygu?

Jürgen ELSASSER >>>  Benim için bugün burada konuşmak büyük bir onurdur. Türkiye’den dostlarımdan aldığım mesajlara göre, Ulusal Kanal demokratik direnişe çok büyük bir destek veriyor ve dilerim ki Ulusal Kanal bu çizgisini ilerde de devam edecektir. Eğer ki düşman size terörist ya da benzer bir şekilde kötü bir sıfat yapıştırmıyorsa o zaman siz sadece yanlış bir şey yapıyorsunuzdur, o yüzden bu sıfatı büyük bir onurla taşıyın. Çinli bir teorisyenin dediği gibi: “Eğer ki düşman bize karşı savaşıyorsa, demek ki biz doğru yoldayız“. Gerçek teröristeler aslında bu finans sistemlerinin liderleri ki bunlar cihatçılar gibi katiller ile caniler ile ortaklaşa savaştılar. Bizim COMPACT dergisi olarak sloganımız „gerçek için cesaret“ ve bu yüzden Ulusal Kanal ile ve sizin ile bir gerçekleri ortaya çıkartmak için kardeş olduğumuz için büyük bir onurdur.

Söyleşi : Adnan TÜRKKAN - 10  Eylül 2013 - Odatv

Son Yazılar