baas halkla kucaklasiyor225 

Baas’ın halkla kucaklaşma hamlesi!

Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Bessam Abdullah Aydınlık’a anlattı!

‘Şimdi kitleyle kucaklaşma anıdır yani vurgulamak gerekirse gerçek halkla; genel olarak yoksullar demek istemiyorum... İşçilerle, imalat alanında olsun, tarımda olsun ve tabii orta sınıfla kucaklaşmak lazım... Bunlar Baas’ın tarihsel destekçileridir’

Batı destekli iç savaşta büyük askeri üstünlük sağlayan Beşar Esad yönetimi, yeni Suriye için siyasi bir program başlattı. Öncelikle Baas Partisi yönetiminde köklü değişiklikler yaptı. Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bessam Abdullah ile Baas yönetimindeki değişiklikleri konuştuk.

Aydınlık >>> Baas Partisi önderliğinin değişmesinin arkasındaki sebepler nedir?

Bessam ABDULLAH >>> Genel bir değerlendirme yapacak olursak,Baas Partisi içindeki değişimin daha önce olması gerekiyordu.

Aydınlık >>> Değişimin gecikmiş bir adım olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Bessam ABDULLAH >>> Gecikmiş bir adım olduğunu söyleyemeyiz.Daha önce olmalıydı, ama Suriye’nin içinde olduğu durum bu değişimi hayata geçirmeye fırsat vermiyordu.İkincisi, Baas Partisi’nin bir genel kongresi olacak. Liderlik değişiminin, önümüzdeki 6 ile 12 ay içinde yapılacak parti genel kongresine hazırlık olarak yapıldığını düşünüyorum. Yani hem parti içinde, hem de ülke çapında atmosferi Baas Partisi Kongresi’ne hazırlamak için atılmış bir adımdır.Baas Partisi’nin genel kongre sürecinde birçok soruyu kendi önüne koyması gerekmektedir.Örneğin, ‘Baas Partisi’ne üye olmanın koşulları nedir?’i sormamız gerekiyor. Çünkü parti liderlerinin verdiği rakamlara göre üye sayısı aşırı yüksek.

Aydınlık >>> Kaç üye olduğunu söylüyorlar?

Bessam ABDULLAH >>> 3 milyon üye bulunuyor. Ama bu gerçek sayı değil. Baas Partisi’nin üyelik koşullarını yeniden gözden geçirmesi gerekir. Yüksek sayı, Baas Partisi’nin uzun yıllar iktidarda olmasından kaynaklanıyor.Biliyorsunuz, birçok insan iktidarda bulunan partinin etrafında toplanmaya başlar. O partinin ideolojisine inandıkları ya da politikalarını benimsedikleri için değil, çıkarlarını burada gördükleri için gelirler.

bessam abdullah

Suriye yüzünü Doğu’ya döndü!

Aydınlık >>> Baas’taki değişimin iktisat politikalarında bir karşılığı olacak mı?

Bessam ABDULLAH >>> Baas Suriye’deki ulusal diyaloga ve Suriye’nin çevresinde yani Arap dünyasında olan değişime büyük önem vermelidir. Çünkü bence Baas sadece Suriye açısından değil, tüm bölge için önem arzeden bir parti konumundadır. Hem Suriye, hem de bölge tarihi açısından önemli rolü oldu.Baas’ın ekonomik ve sosyal programa önem vermesi gerekiyor. Çünkü bölgemizde yani Mısır ve Türkiye’de olup biteni açıklamak gerekir. Günümüzde iki uygulama var: Birisi neoliberal program,ki bunun liderliğini Türkiye’nin Batılı müttefikleri yapmaktadır. Diğer program ise biliyorsunuz,uluslararası ilişkilerde yer alan diğer önemli aktörler yani Rusya, Çin, İran, Hindistan ve diğer BRICS ülkelerininki... Bu ülkelerle ilişki içinde ekonomik ve sosyal uygulamalarda nelerin yapılabileceği tartışılmalıdır.

Aydınlık >>> Anlıyorum, peki Rusya ve Çin’in içinde bulunduğu program neyi içeriyor?

Bessam ABDULLAH >>> Bence siyasi yönelimimiz bu yöndedir ve Suriye bu hamleyle BRICS ülkeleriyle Doğu ile ilişkileri güçlendirecek bir yönelim içine girdi. Suriye yüzünü Doğu’ya döndü. Özellikle de kendisine karşı ateşlenen bu ‘kirli savaş’tan sonra...

Aydınlık >>> Doğu’ya yönelmekte tek etken Batı’nın kirli savaşı mı?

Bessam ABDULLAH >>> Hayır, önemli bir etken de artık insanlar ve bölgemiz için bir seçenek var. Amerika artık tek aktör değil. Suriye’deki savaşın temel bir özelliği de, uluslararası bir savaş olmasıdır.

Aydınlık >>> Yani uluslararası bir savaş olarak mı görüyorsunuz?

Bessam ABDULLAH >>> Evet. Süreç içinde Rusya’nın etkisi Akdeniz’in doğu bölgesinde gün geçtikçe daha da artacak ve bölgede çok önemli bir aktör olacak.Özellikle Suriye, Lübnan,Irak ve İran’da. Buna Çin de, BRICS ülkeleri ile birlikte kesinlikle dahil olacaktır. İşte bu mesele,Baas Partisi’nin yaklaşan genel kongresinde önünde duran en önemli sorulardan biridir.Cumhurbaşkanı Beşar Esad da parti önderlerine açıkladı; genel kongreye hazırlanın dedi.

Aydınlık >>> Baas bir hazırlık içinde diyorsunuz...

Bessam ABDULLAH >>> Özetle evet. Baas Partisi’nde liderliğin değişmesindeki temel sebep,yeni liderliğin partiyi genel kongreye taşıma görevini almış olmasıdır.Yani üyeleri hazırlamak, siyasi, ekonomik değerlendirmeleri yapmak.

Aydınlık >>> Partinin yapısı ulusal birliği sağlamada ve Suriye’nin düşmanları ile savaşmada yeterli değil miydi?

Bessam ABDULLAH >>> Evet, partinin yapısı daha gelişkin olmalı. Baas Partisi’nde, ofisinde oturup, insanlarla temas kurmadan herşeyi değiştirebileceğini düşünen liderler vardı diye düşünüyorum.Baas Partisi’nin gerçek sahipleri ve destekçileri tarım işçileri,imalat işçileri ve orta sınıflar..Ancak, parti önderliğinin bir kısmının sermaye sınıfı ve para ile yakın ilişkisi vardı. Bence bu çok büyük bir yanlıştır. Çünkü biliyorsunuz, gücün olduğu yerde bu tarz şeyler oluyor...Şimdi kitleyle kucaklaşma anıdır yani vurgulamak gerekirse gerçek halkla; genel olarak yoksullar demek istemiyorum... İşçilerle, imalat alanında olsun, tarımda olsun ve tabii orta sınıfla kucaklaşmak lazım... Bunlar Baas’ın tarihsel destekçileridir. Bu nedenle, bu insanlara yoğunlaşmamız, onlarla konuşmamız gerekiyor ve bence Baas bu konulara kafa yormalı. Ofislerinde oturmayarak, bu insanlara destek verecek programları üreterek...Bunlar Suriye’yi savunan gerçek halk, yani ordunun içinde, toplumun içinde, her yerdeki insanlar..

baas 16lideri degisti

Aydınlık >>> Yeni yönetimin “yeni” bir Baas Partisi yarattığını söyleyebilir miyiz?

Bessam ABDULLAH >>> Hayır, bazen ideolojide hata yoktur ama partinin üyelerinde hata vardır. Yani ideolojiyi hayata geçiren kişiler yetersiz olabilir, bu birincisi.İkinci konu, Parti hep Arap milliyetçiliğinden söz etti. Büyük Ortadoğu Projesi’nin amaçlarından biri de Arap dünyası ve Türkiye’de ulusal ideolojiyi yok etmekti. Müslüman Kardeşler iktidara geldiğinde,Kemal Atatürk’ü, Cemal Abdülnasır’ı, Hafız Esad’ı yok etmesi gerektiğini düşündü. Oysa bu liderlerin hepsi ulusal ideolojiden söz etti. İhvan ve benzerleri ise ulusal olmayan bir ideoloji adına, İslam ideolojisi adına konuştu. İslam bir dindir, bir millet ideolojisi değil. Bu sebeple, kimseyi ikna edemedier ve bu projenin üzerini ekonomik bir projeyle kapatmaya çalıştılar, özellikle de Türkiye’de. AKP, İslam adına çalışıyor görünmesine rağmen, aslında İslam’a karşı kesinlikle hoşgörülü değil.

Dediğim gibi İslam bir dindir, bir millet değil.Bu sebeple, ulusal ideolojinin özellikle Arap dünyasnda yeniden etkin olacağını düşünüyorum.Mısır’da, Suriye’de, Tunus’ta, Libya’da, Yemen’de olanlara baktığımızda hepsi birbiriyle bağlantılı.Suriye direnişi tüm Arap dünyasını etkilemekte.Suriye halkı, Müslüman Kardeşler’in ve Tekfir grubunun yani Vahabilerin projesini durdurmak için çok yüksek bir bedel ödedi. Bu Vahabi saldırganlığı, medeniyete karşı bir şiddet, bir kader söylemidir ve bu bölgenin insanı için gerçek bir çıkış yolu değildir. Yeni bir ulusal Arap ideolojisi kavramı yaratacağımızı düşünüyorum. Bu kavram, yalnız programda kalmamalı, hayata uygulanmalıdır. Tabii ki bu kısa değil, uzun bir yoldur.

Aydınlık >>> Peki bir önceki parti liderliğinin ihtiyaçları karşılama ve hedeflere ulaşma kapasitesi yok muydu?

Bessam ABDULLAH >>> Bence yoktu. Yeni liderlik de her hedefe ulaşamayacak doğal olarak ama Suriye’yi tarihindeki yeni aşamaya hazırlayacak.Baas Partisi, çoklu parti sistemini içeren yeni anayasayı ve yeni demokratik ortamı hazırlayacak yeni kadroyu benimsemeli. Halkla birlikte ekonomik,politik ve sosyal programı hazırlamak için mücadele vermeliyiz. Bu çok çok önemli! Ancak bu şekilde insanların sesine kulak verebiliriz, çünkü Suriye’de yeni bir atmosfer ile karşı karşıyayız.Yeni bir Suriye, demokratik bir Suriye olacaktır.Baas Partisi de kendisini bu aşamaya hazırlıyor.

YARIN : TÜRKİYE VE BÖLGEDE SİYASAL İSLAMIN ÇÖKÜŞÜ!

Söyleşi - Şafak TERZİ - 15 Temmuz 2013 - Aydınlık

Son Yazılar