haydi 5agustosta silivriye225 

"Yurtseverler Serbest Bırakılsın", "5 Ağustos'ta Silivri'ye"

ANAYASA MAHKEMESİ 10 YIL TUTUKLULUĞU İPTAL ETTİ!

Anayasa Mahkemesi, tutukluluk sürelerini 10 yıla kadar artıran yasa hükmünü 4 Temmuz 2013 günü iptal etti.

Karar nettir. Buna göre kararın ilan edildiği saat itibariyle artık ülkemizde mahkemelerin uygulayabileceği en uzun tutukluluk süresi 5 yıldır.

Ergenekon davasında 5 yıldan uzun süre tutuklu kalan 17 kişi bulunmaktadır. Aralarında Genel Başkanımız Doğu Perinçek de bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, kararında, yasama organı ve yürütmeye yeni düzenleme yapabilmesi için 1 yıl da süre tanımaktadır. Bu hüküm, bazı çevrelerce hükmün de 1 yıl sonra uygulamaya gireceği biçiminde iddia edilmiştir. Bu iddia dayanaksız, haksız ve her türlü hukuk ilkesine ve adalet duygusuna aykırıdır. Değil mi ki Anayasa Mahkemesi, “10 yıl tutukluluk” düzenlemesini iptal etmiştir. Önümüzdeki 1 yıl boyunca Anayasa'ya aykırı uygulama nasıl sürdürülecektir? Anayasa Mahkemesi’nin, “anayasaya aykırı ama bir yıl daha uygulayın bakalım” demesi mümkün müdür?

Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da 2009 yılında aldığı kararla, Anayasa Mahkemesi'nin “temel hak ve özgürlüklerle ilgili iptal kararlarının duyulduğu anda derhal uygulanması gerektiğini, uygulama için kararın resmi gazetede yayımlanması veya yeni düzenlemesinin beklenemeyeceğini” hükme bağlamıştır.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi derhal toplanmalı ve tutukluluk süresi 5 yılı geçen bütün sanıkları öncelikle serbest bırakılmalıdır. Bu, Ergenekon Mahkemesi için de bugüne kadarki hukuksuzluklarına bir yenisini eklememek bakımından bir fırsattır.

Genel Başkanvekilimizin basın açıklaması ve Mahkemeye verilen tahliye dilekçesi ektedir. İncelenmelidir.

ERGENEKON DAVASINDA KARAR!

Ergenekon Mahkemesi 21 Haziran Cuma günkü son duruşmada ani bir kararla salonda bulunan tutuklu sanıklardan “son sözlerini” aldı ve bir dahaki duruşma tarihi olarak 5 Ağustos gününü verdi. Mahkeme ara kararında, o gün “hükmün de açıklanacağını” duyurdu.

57 SANIK SON SAVUNMASINI YAPAMADI!

Ergenekon Mahkemesi bu kararıyla tarihte görülmemiş bir hukuksuzluğun da altına imza attı. Daha 57 sanık son savunmasını yapmamıştı. Mahkeme son kararıyla bu sanıkların son savunmalarını da dinlemeyeceğini ilan etmiş oldu. Oysa son duruşmada eski Aydınlık Genel Müdürü Mehmet Sabuncu'ya “Pazartesi günü tekrar gelmesi ve savunmasını o gün yapacağı” mübaşir tarafından söylenmişti!

Ergenekon Mahkemesi, son savunmaları almadan karar kuramaz.

Bu kanunsuzluğa izin verilemez.

GÖREVLER!

Bütün örgütlerimizin önündeki en önemli görevler şunlardır:

PROPAGANDA MASALARI!

Bütün il, ilçe, belde,  semt ve mahallelerde “Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulansın Yurtseverler Serbest Bırakılsın”-“5 Ağustos’ta Silivri’ye, Ergenekondan Çıkmaya” masaları açılacaktır.

Masalarda faaliyet anlatılacak, imza toplanacak ve yurttaşlar Silivri’ye gelmeye davet edilerek, geleceklerin kayıtları alınacaktır.

BİRİNCİ GÖREV!

“Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulansın, Yurtseverler Serbet Bırakılsın!”

Öncelikli mücadele adımımız, “5 yıllık tutukluluk süresini geçen, başta Genel Başkanımız Doğu Perinçek olmak üzere 17 Ergenekon tutsağının derhal serbest bırakılması”dır.

5 Ağustos'a kadar Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını sağlamak ve Genel Başkanımızın serbest bırakılmasını sağlamak Partimizin en önemli görevidir. Bu görevi yerine getirmek için şartlar uygundur. Toplumda Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanması için çok geniş bir fikir birliği vardır.

İmza Kampanyası:

“Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulansın, Yurtseverler Serbet Bırakılsın!” başlıklı imza kampanyası açıyoruz. Öncelikle hukukçular olmak üzere, kitle örgütü, sendika, siyasi parti yöneticilerinden imza toplayacağız. İmza metni ektedir.

Basın toplantıları:

Barolar, DKÖ’ler, sendika ve siyasi parti yöneticilerinin katılacakları ortak basın toplantıları düzenleyerek “Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulansın, Yurtseverler Serbet Bırakılsın!” çağrısı yapılacaktır.

Pankart:

Parti binalarına ve uygun yerlere “Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulansın, Doğu Perinçek ve bütün yurtseverler serbet bırakılsın!” yazılı pankartlar asılacaktır.

SAVUNMALAR ALINMADAN KARAR VERİLEMEZ!

Bütün sanıklar son savunmalarını yapabilmelidir. 5 Ağustos duruşmasında yapılacak iş, hüküm açıklamak değil, 57 sanığın son savunmalarını almaya başlamaktır. Bu koşullarda karar verilemez. Buna izin verilemez. Bu hayat memat meselesidir.

SİLİVRİ’DE ÖZGÜRLÜK NÖBETİ!

5 Ağustos Mahkeme tarafından “Son Gün” ilan edilmiştir. Mahkeme'ye göre ayın 6'sı yoktur. Bunu yapamayacaklarını Ergenekon tertipçilerine göstermeliyiz. “Son Gün” teması, birlikte Silivri'ye gideceğimiz kurumları ve milletimizi ikna etmek bakımından önemlidir.

3 Ağustos Cumartesi ve 4 Ağustos Pazar gününden başlayarak Silivri'de yüz binleri toplamaya başlayacağız.  Büyük katılım 5 Ağustos’ta gerçekleşecektir.

Ancak öncesinden de gelerek orada nöbete başlayacağız. Gerekirse günlerce orada kamp kuracağız. Örgütlerimiz buna hazırlıklı olarak geleceklerdir. Hangi örgütlerimizi önceki günden geleceklerini gerekli planlama yapıldıktan sonra, en kısa zamanda bildirilecektir. Burada esas ölçüt 5 Ağustos günü büyük katılımı zayıflatmamaktır. 5 Ağustos’ta asıl katılım İstanbul ve komşu illerden olacaktır. Bu nedenle diğer illerimiz 3 ve 4 Ağustos’tan itibaren gelmeyi hedeflemelidir.

HALK MECLİSLERİ!

Yurdun dört bir yanında kurulan Halk Meclisleri'nde bu mücadeleyi uygun biçimlerde duyurmalı, Meclislerin konuyu gündeme almasını sağlamalıyız.

HEDEF YÜZBİNLER SİLİVRİ’YE!

Hedefimiz 8 Nisan'da topladığımız kitlenin beş mislini, 5 Ağustos'ta toplamaktır.
          
Haydi görev başına!
           
Devrimci selamlar.

Hüseyin KARANLIK ( İşçi Partisi Genel Sekreteri) - 08 Temmuz 2013

Son Yazılar