park meclisleri2 225 

Direnişin yol haritasında iktisadî boyut!

19 Mayıs 2012 yürüyüşüyle başlayan direniş 17 Haziran 2013’de yeni bir evreye girdi. Bu şarkının İsyan Makamı’nda olduğu (bkz.şair Hüseyin Haydar’ın son kitabının ismi) daha iyi ayrımsanmaya başladı.

İstanbul’dan başlayarak yurda yayılan park forumları olgusu ortaya çıktı. Öncülük yine Beşiktaş’taydı (Abbasağa parkı). İstanbul Yeniköy parkı forumunda AKP’nin neo-liberal politikalarına karşı mücadele de gündeme geldi.

Sorunsal hem toplumsal, hem iktisadî hem de ekolojik bütünsel olarak algılamaktan yanayız.Bu bağlamda mücadele de bütünsel olarak ele alınmalıdır.

Kimi forumlarda gündeme gelen iktisadî hususları paylaşalım.

İzmir Gündoğdu forumunda alınan kararlardan:

* Forumlar dertleşme yerine dönüşmemeli,somut eylem kararları alınmalı.

* AVM’ler boykot edilecekse, tüketim alışkanlıkları da değişmeli, gereksiz tüketimden kaçınmalı, pazarlara yönelinmelidir.

* AVM’lere sinema izlemek için gidenlere seçenek sunmak amacıyla mahallelerde açık hava film gösterileri yapılmalı.Kadıköy Yoğurtçu Parkı forum kararlarından:

* Resim sergisi düzenleyip, gözaltına alınan kişilere yardım amaçlı gelir elde etmek.Ankara Yüzüncü Yıl Bölgesi forum kararlarından:

* Atatürk Orman Çiftliği’nin satışını engelleme çalışmaları yürütmek

Bu çizelgeyi uzatmak yerine bu kararların ortak yanlarını saptayıp, ek önerilerde bulunmaya yönelmeyi yeğleyeceğiz.

Bu forumlarda gündeme gelen ve iktisatla dolaylı ve dolaysız ilgili olan kararların ortak yanlarına bakarak önerilerimizi ekleyelim.

Kimi kararlar kısmî ve yerel, kimi kararlar ise genel, sınıfsal, ülkesel nitelik taşımaktadır. Aslında bu kısmi ve yerel kararlarda kesin sonuç alınabilmesinin genel, sınıfsal ve ülkesel nitelikteki kararlar doğrultusunda somut savaşım ile olanaklı olabileceği forumlarda net biçimde ortaya konmalı, tartışılmalı ve gereği için neler yapılabileceğine ait kararlar alınmalıdır. Ancak bu kararlar mutlaka 5N1K ilkesiyle ele (ne amaçla,ne, nerede, nasıl, neden, kim sorularına net yanıt üretilen biçimde) alınmalıdır. Sonrası da malum uygulama ve bilgi geri beslemesine koşut kararların gereken boyutlarda gözden geçirilmesi.

Kimi kararlar tüketimden gelen gücün kullanımına yönelik iken, kimi kararlar da üretimden gelen gücün kullanımına yöneliktir. Aslında bu ikisinin birbiriyle bütünleşik ele alınması gerektiği forumlarda ele alınmalı, bilinçler berraklaştırılmalı ve gereği için yine mutlaka 5N1K ilkesiyle kararlar alınmalıdır. Sonrası da yine uygulama, bilgi geri besleme ve gerekiyorsa kararlarda gözden geçirme çalışmaları yapmak.

Hükümet istifa diyelim de yerine neyi koyacağız?

Belki de bu bağlamda Abbasağa parkı forumunda vurgulanan örgütlenme gereksinmesine somut bir öneri de biz yapmış olalım. Örgütlenmelerde yönetiminin bir döngü özelliği izleyen dört bacağı vardır: planlama, örgütlenme, yürütme, denetim. Eğer planlama ve denetim bacakları olmazsa, salt örgütleyip yürütme bacakları ile masa ayakta durmaz. Direniş masalarını dört bacaklı yapalım, ayakta kalsın ki, üç boyutlu (toplumsal, iktisadî, ekolojik) sorunsalı masaya yatırabilelim, tanıyı düzgünce koyup, sağaltımı yetkin biçimde yapabilelim.

Örneğin, hükümet istifa diyelim de, yerine neyi koyacağız? Örneğin, millî merkezin ya da Sn. Dr. Doğu Perinçek’in 21 Haziran 2013 tarihli yazısındaki deyişle (RTE’nin son zamanlarda ısrarla hedef aldığı) yeni partinin alternatif toplumsal, iktisadî, ekolojik yaklaşımının asgari müşterekler olarak belirleyeceği ilke ve uygulamalar ne olacak? Forumların kararlar gündemi buna doğru evrilmeli bence.

Melih BAŞ - 25 Haziran 2013 - Aydınlık

Son Yazılar