eren erdem225 

Akit’in Alçaklığı!

Bir yazar, kendisini İslamcı olarak tanımlayan bir yazar. İsmini ver­meyeceğim. Çünkü ismini her duyduğumda nefret ve öfkem ar­tıyor…

Aynen şöyle demiş; “Eylemci­ler içindeki teröristler birbirlerine kurşun sıkıp polisin üzerine atma yoluna girmiş olabilir. Bir kısım eylemci necis ayakları ve cünüp bedenleri ile Dolmabahçe ’deki camiyi, ABD ’nin kâfir askerleri gibi kirlettiler, yağmaladılar. Cami içinde içkilerini zıkkımlandılar. Bunlar görünenlerdi. Bir de gö­rünmeyenler var. Çünkü güvenlik kameraları tahrip edilmiş. Cami­de grup seks bile yapmış olabilir­ler. Müslümanların harimiismetine tecavüz edildi. Müslümanlar onların mabetlerine saygı duyar­ken aynı saygıyı onlar gösterme­di.”

Sizofrenik kafa!

Bu kafa, bu histerik ve şizofrenik kafa, camide “grup seks ya­pılmış olabileceğini” söyleyerek, kimlerin öfkesini nereye çekiyor? Meydanları karıştırmak isteyenle­ri, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek isteyenleri görmüyor musunuz ey savcılar? Twitter’dan adam toplayıp göz altılarıyla prangalayanlar, bu aşağılık propagan­dayı görmüyor mu? Bu utan veri­ci cümlelerin arkasında mısınız?

Utanıyorum!

Bu gibilerin “kendilerini Müslü­man addetmesine karşılık” müthiş bir üzüntü ve utanç içindeyim. Utancım, yüreğimi kuşatmıştır!

Bu insanlık dışı, ruh hastası ifade­ler üzerinden, halkın bir kesimini galeyana getirerek haince provakasyon örgütlemek peşinde olan­ların varlığından utanç duyuyo­rum…

Camide ne oluyor?

Devrimci Müslümanlar adlı grup ile görüşüp, bölgedeki tüm camilere görevliler koymalarını telkin ettim. Bölgedeki bütün ca­milerde, Devrimci Müslümanların temsilcileri vardır. Bu kardeşler nöbettedirler. En ufak bir taşkınlı­ğa dahi şahit olmamışlardır. Bu alçak yazıyı yazanların bahsettiği kargaşa saatlerinde orada bulu­nanlardan biri olarak, yaralılar ile dolup taşan Cami’nin içinde ade­ta bir hastane gibi çalışıldığını en yakın bilen kişilerdenim.

Cami’de grup seks manyaklığı!

Bu kışkırtıcı ifadeler, birilerini sokağa dökmeye yönelik ifadeler­dir. Bu alçaklar; yılbaşı gecesinde “Adana’da incirlik üssü içindeki Camiye ABD askerlerinin girip, Kur’an parçalayıp minberi yıkar­ken çıtı dahi çıkmamıştır. Ya şim­di, son derece provokatif söylem­ler üzerinden vahşi ifadeler ile meseleyi çarpıtıyorlar. Ben soru­yorum bu “vahşiye” ABD’liler Cami bombalarken neredeydin? ÖSO’cu teröristler Hz.Zeyneb türbesini bombalarken neredey­din? Hangi delil, kanıt ve belgeye dayanarak, halkı kışkırtıyorsun? Hakkında fikir sahibi olmadığın şeyin ardına neden düşüyorsun? Senin hiç Allah korkun yok mu?

AKP’nin “vahşileri-’ iş başında. Ben ise, halkımızı sükunete, oyu­na gelmemeye çağırıyorum. Hal­kımız oyuna gelmemelidir. Si­vas’ın insan yakıcısı zihniyeti faa­liyete geçmiştir.

Galeyana gelmeyin, birbirinize düşmeyin.

Kimse korkmasın! Biz varken Camilere kimse dokunamaz. Kal­dı ki, hiç kimse dokunmamıştır. Saygısızlık asla yapılmamıştır.

2 Tane ajanın koyduğu bira kutusu, o kutuyu resmeden tara­fından yerleştirilmiştir. Bununla il­gili görgü tanıklığımız mevcuttur.

Halka selam, direnişe devam!

Eren ERDEM - 07 Haziran 2013 - Aydınlık

Son Yazılar