emin gurses225 

Mukavemet!

Gazi Mustafa Kemal, 1. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey’e Ocak 1920’de bir talimat göndermiş.

Milli müfrezelerin teşkili lüzumludur.

Mukavementin (direnişin) başarısı buradadır.

19 Mayıs adı altında sembolleşen toparlayıcı örgütlü mukavemet, Şark’ta emperyalizme karşı başarılı olunabileceğini göstermiştir.

10 Eylül 1919 tarihli Le Temps gazetesinin başmakalesinde, “Anadolu hareketinin boş bir şey olmadığı ve önemi anlaşılmıştır” diye yazıyordu.

1918 yılında emperyalist ülkeler Osmanlı’dan kalan coğrafya üzerinde son paylaşım çalışmalarını yaparken, Türklerin direncinin kalmadığı hesabı üzerine kurmuşlardı planlarını.

Savaşı bitiren 1918 tarihli ateşkes antlaşmasını Türkiye yırtıp atmıştır diyordu Venizelos.(The Times, 9 Temmuz 1921)

1920 Sèvres dayatmasında başarılı olamamıştı emperyalizm.1923’te Lausanne’ın kabul ettirilmesinden Londra çok rahatsız olmuştu. D. Lloyd George, Britanya ve müttefikleri açısından Lausanne’ı, “sefil, korkak ve rezilcesine bir teslimiyet” diye adlandırıyordu. (L. George, The Truth About the Peace Treaties,ii,1351)

Anadolu’daki mukavemet Garp’ın Şark’a bakışını sarsmış, Şark’ta umutları artırmıştı.

Hindistan’dan Akdeniz’e uzanan coğrafya Anadolu direnişine bakmaktaydı.

Suriye ve Irak’ta, Mustafa Kemal hareketine tabi olma tartışmaları yapılıyordu.

Tarihçi Prof. E. H. Carr, Ankara hükümetinin tutumunu şöyle tanımlıyordu : “İdeolojik istiklal”.

Londra’dan Lord Curzon’dan itiraz gelmişti: “Büyük Britaya ve Avrupa’nın gücüne karşı Kemalistlerin çabası boşunadır. Fakat İtalya ve Fransa, İngiltere ile birlikte hareket etmelidir”. (New York Times, 9 Kasım 1922)

Ne dedi Mustafa Kemal, Sovyet Büyükelçisi Aralov ‘a Eylül 1922’de: “Manevralarımızla Fransa ve İtalya’yı İngiltere’den koparmış bulunuyoruz’’.

Cephe daraltıldı.

Bugün ders alan kim?

Sünni olmayanlar karşı cepheye yerleştirildi.

Amerika ile birlikte hareket edilecekmiş.

Washington temkinli.

Afganistan ve Irak’ta felaket ekmiş, ne biçeceği belli değil.

Ankara’da, Washington’dan daha fazla savaş meraklısı kesilenler var.

Komşunda huzur yoksa sen de huzursuz olmaz mısın?

Hatay’daki patlama sıradan bir saldırı olabilir mi?

Suriye,kendisinin içinde olmasının akla uygun olmadığı Lübnan’daki Hariri suikasti girişimi ardından Lübnan’dan çıkartılmamış mıydı?

Hükümetin bir tuzağa sürüklendiğini başbakan Erdoğan ifade etmedi mi?

Suriye’nin bölünmesi için yanıp tutuşan kim?

ABD, İngiltere ve İsrail ittifakına hizmet etmez mi bu faaliyet?

Yoksa, Ankara’da Müslüman olmayan Müslümanlar mı devrede?

Ne diyordu Mustafa Kemal 1 Kasım 1928 tarihindeki TBMM üçüncü dönem ikinci toplantı yılı açılış konuşmasında:“Harici siyasetimizde dürüstlük memleketimizin emniyetine ve inkişafına, masuniyetine dikkat, şiari hareketimize kılavuz olmalıdır.”

Nerede dürüstlük?

Fitne, fesat, iftira üzerine inşa edilen Bizans diplomasisi ile Şark’ın mukavemetini kırma çabası boşunadır.

Emin GÜRSES - 18 Mayıs 2013 - Aydınlık

Son Yazılar