milli merkez kurultayi nazim hikmet ankara225 

“Birleşe birleşe kazanacağız”

Milli Merkez Kurultayı 23 Nisan 2013 günü Ankara’da, 23 Nisan Bayramı’nın şanına yaraşır bir biçimde toplandı.

Anadolu’nun dört bir yanından gelmiş milli merkez delegeleri ve konuklar yalnızca salonu doldurmamışlar, hem de salonun dışına taşmışlardı. İçeride ve dışarıda on binlerce kişi beş saat süren kurultayı olağanüstü bir coşkuyla izlediler. Salon saatler öncesinden tıka basa dolmuştu. İçeriye giremeyen ve Anadolu’nun değişik illerinden, ilçelerinden gelmiş binlerce konuk salonun dışında, dışarıya verilen görüntülü ses düzeni ile kurultayı saatlerce izlediler.

Sağ sol demeden...

Kurultay’ın katılımcıları değişik siyasal eğilimlerden gelen kişilerdi. Yönetim kadrosu, değişik siyasal partilerde görev yapmış, görev yapmakta olan sağdan ve soldan politikacılar, yazarlar, akademisyenler ve bilim adamlarından oluşturulmuştu. Bu girişim hiçbir siyasal partinin girişimi değildi. Bu girişim partiler üstü bir girişimdi. Her partiden, her görüşten kişiler koşa koşa bu oluşuma katkıda bulunmaya gelmişlerdi.

Başlangıçta bölücü ve gerici bir Anayasa’nın yaptırılmasına karşı çıkmak amacı ile oluşturulan bu birliktelik, ulusumuzun ilgisi ve çoşkulu katımı ile bir milli merkeze dönüşmüş ve sonuçta anayasa hedefini aşarak, ülkemizin tüm sorunlarını kucaklayacak bir konuma ulaşmıştı.

Kalpaksız Kuvayı Milliyeciler!

Hedef, ülkemizin bölünmesine, Cumhuriyetin dönüştürülmesine karşı çıkmaktı. Hedef, Cumhuriyetin ordusunu yeniden Cumhuriyetin Ordusu yapmak, yargıyı bağımsızlaştırmak, ülkemizi, emperyalizmin dümen suyunda olan gerici ve bölücü kadrolardan kurtarmaktı. Kurultay da bulunan herkes Atatürk’te birleşmişti.

23 Nisan 2013 günü Milli Merkez Kurultay’ında buluşanlar kalpaksız Kuvayı Milliyecilerdi.Mustafa Kemal’in önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ve Cumhuriyeti kuran kalpaklı kuvayı milliyecilerin yerini bu kez kalpaksız Kuvayı Milliyeciler almıştı. Belli ki bu topraklarda Mustafa Kemaller tükenmezdi. Belli ki bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmezdi. Katılım öylesine coşkulu ve öylesine inançlıydı ki 23 Nisan Günü Ankara’da bu Kurultaya sanki Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda döğüşerek şehit olanlar, dirilerek gelip katılmışlardı .

1918’de İstanbul’un işgal edildiği günlerdeydik.15 Mayıs 1919 da İzmir’in, 27 Mayıs 2013 günü Aydın’ın işgal edildiği günlerdeydik. Antep’in, Urfa’nın,Maraş’ın işgal edildiği günlerdeydik.Mustafa Kemal bir avuç arkadaşı ile neler yaptıysa, aynısını yapmak zorunluydu.Üstelik onun yanında birkaç arkadaşı vardı.

Milli Merkezciler ise binlerce, milyonlarcaydılar. 19 Mayıs 2012, 19 Mayıs 2012, 10 Kasım 2012, 8 Nisan 2013 eylemlerine ve Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen Anayasa Forum toplantılarına katılan binlerce kişi bunun kanıtıydılar. Milyonlarca kişi, anayasadan Türk, Türk Ulusu, Atatürk adlarının çıkarılmasına karşı, vatanseverlerin sorgusuz sualsiz uydurma suçlamalarla cezaevlerine konulmasına karşı, adaletsiz adalet dağıtımına karşı ay yıldızlı bayrağın altında Atatürk’te birleşmişti.

Türk düşmanlarının yıkılışı çok yakında!

Örgütlü gücün karşısında hiç kimse duramazdı. Birleşe birleşe kazanılacaktı . 23 Nisan 2013 günü Ankara’da Milli Merkez Kurultayı’nda yaşananlar, tam bağımsızlıkçı aydınlanmacıların gücünü ortaya koydu.

Bu güç , bölücüleri, karanlıkçıları korkutmuş, ulusumuza ise umut vermiştir. Menemen’de Kubilay’ı kesenlerin, Sivas’ta 34 aydını yakanların, Seyit Rızaların, Şeyh Saitler’in,İskilipli Hocalar’ın, ülkemiz yönetimini eline geçirmiş düşündaşlarının, yandaşlarının yıkılışları yakındır.

Erol ERTUĞRUL - 27 Nisan 2013 - Aydınlık

Son Yazılar