Yapmayın Beyler! Bu Son Şans

Günlerdir gazetelerde MHP üst yöneticilerinin “Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyeceğiz”, “CHP’nin malzemesi olmayız” gibi söylemleri yayımlanıyor.

Yapmayın beyler!.. Bu, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin son şansı. Atatürk’ün çağdaşlaşma ve aydınlanma devriminin son şansı. Sizler, bu anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi’ne götürerek CHP’ye aracı ya da dayanak olmayacaksınız. Atatürk Cumhuriyeti’ni kurtaracaksınız.


Çünkü, bu anayasa değişiklikleri yürürlüğe girmeden ve Anayasa Mahkemesi’nin yeni yapısı oluşturulmadan önce, yapılmak istenilen karşıdevrim değişiklikleriyle hukuksal yoldan mücadele etmenin tek yolu, Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmasından geçiyor.

Lütfen, siyasal iktidarın ana projesini anımsayalım. Siyasal iktidarın ana projesi Atatürk Cumhuriyeti’ni dönüştürmek ve “İslami Cumhuriyet”i kurmaktır. AKP üst düzey yöneticilerinin iktidara gelmeden önce ve iktidarda iken söyledikleri bunun en büyük kanıtıdır. Ayrıca, 7,5 yıldır yapılanlara bakıldığında toplumsal ve bireysel yaşamın nasıl dönüştürüldüğü görülmüyor mu? Yine bu dönemde karşıdevrim yönünde, özellikle temmuz 2007 seçimlerinden sonra nasıl dev adımlarla ilerleme sağlandığı açıkça ortada değil mi?

Atatürk devrimlerinin temel ilkesi laikliktir. 30 yıldır, ama özellikle son 7,5 yıldır laiklik ilkesinin eylemli olarak ihlali için elden gelen çaba gösterilmiştir. Şimdi anayasa değişikliği ile, gelinen çizgiye anayasal meşruiyet kazandıracak altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

“Değişikliklerin laiklikle ne ilgisi var?” demeyin. Oyunun büyük bölümü bu noktada oynanıyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın yüksek yargıçlarının, kendilerini anayasal düzenden yana taraf görerek verdikleri kararlara, lütfen bir bakalım. Değişiklikten sonra atanacak yüksek yargıçların, yapacakları yemini bile düşünmeden, “irticai eylem ve işlemleri sindirecek” yorumlar yapacaklarını unutmayalım. Bu yüksek yargıçların Cumhuriyet’in temel değerlerine yaklaşımlarının değişeceğini gözden uzak tutmayalım.

Halkoylaması ile ilgili süre bunun için 60 güne indirilmiştir. Hatta teknik hukuk izin verseydi, asıl amacın bu süreyi 45 güne çekmek olduğu da açıklanmış idi. Bu süreyi kısaltmanın amacı, anayasa değişikliklerinin kısa sürede yürürlüğe girmesini sağlamaktır. Çünkü bunun arkasından, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki operasyon 30 gün içinde bitirilecek ve Türkiye Cumhuriyeti çıkmaz yola sokulacaktır. Ondan sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü anayasal rejimini koruyup kollayacak bir yargı organı bulunamayacaktır.

“Anayasa Mahkemesi’nin gücünün siyasete manivela olarak kullanılmasının doğru olmadığını” söylüyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Anayasa Mahkemesi’nin gücü, iktidar gücünün “totaliter” bir rejime dönüşmemesini sağlamak için vardır. Bu güç, aynı zamanda Cumhuriyeti kuranların iradelerinden kaynaklanan anayasal düzeni korumak için öngörülmüş evrensel bir güçtür ve çağdaş demokrasinin gereğidir.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinin dönüştürülmesi için yol üzerinde hiçbir engel kalmayacağını; bu nedenle, açılacak davanın bu değerleri korumak için başvurulacak son hukuksal şans olduğunu çok iyi değerlendirmek gerekir.

Bu şansı Türkiye Cumhuriyeti’ne tanımak için elinden gelenin yapılması, her yurtsever Atatürk milliyetçisinin görevi olmalıdır.

Değilse bu yolun sonu, “sivil darbe” ile gerçekleştirilen “seçilmiş krallar” döneminin başlangıcı olacaktır.

Anayasa Mahkemesi eski Genel Sekreteri
Bülent SERİM - 17.04.2010 - Odatv.com

Son Yazılar