antalya_yurtseverlerin_19mayis_yuruyusu225

Emperyalizme karşı Ulusal Cephe!

Bugünkü mücadele  safı nettir;  Emperyalizme karşı ulus-devleti savunmak. 

Emperyalizme karşı tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye…

Uluslaşma süreci, fabrikalarda, okullarda, diğer devlet kurumlarında,  orduda, adli kurumlarda, meslek odalarında ve sendikalarda ve demokratik  kitle örgütlerinde, etnik kökenine ve dini inancına bakmadan insanların  meslek, sınıf, eğitim ve kültür temelinde örgütlendiği çağdaş  kurulların oluştuğu bir süreçtir. Türkiye’nin demokratikleşme  ve sanayileşme birikimine şöyle bir bakıldığında, bu geri dönülmez  harmanlanma, kaynaşma, yani özümleme neyi gerçekleştirmiştir görülecektir.

Emperyalizm, kendine  yeni pazarlar yaratmaya çalışırken, karşısında duran Ulusal devletlerin  savunmalarını  böl-parçala-yut siyasetiyle kırmaya çalışmaktadır.  Emperyalizm, Ulus devletler içinde kaynaşan etnik ve dinsel unsurları  “Dünyalılaşma” adı altında bölmeye çalışmaktadır. 

Emperyalizm, Ulus devletleri parçalamak için ortaçağ kurumlarıyla  anlaşmaya gitmiştir. Bu ortaçağ kurumları; feodal yapılar (ağalık),  cemaat ve tarikatlardır. Ulus devletlere karşı oluşan bu ittifak  Küresel karşıdevrimi oluşturmaktadır. Tam da bu noktada çağımız  Küresel karşıdevrime karşı Ulusal Devrim cephesinde bütünleşme  çağıdır.

Ezen millet ve ezilen  millet çelişkisindeki safları net olarak belirlemek durumundayız. 

Ezen milletler cephesinde;  ABD-AB emperyalizmi konuşlanmışken, ezilen  milletler cephesinde; Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Asya’da  mücadele eden halklar emperyalizme karşı konuşlanmıştır. Ezen  milletlerin parçalama-yutma siyasetlerine karşı ezilen milletler  bütünleşmek için mücadele etmek durumundadırlar. Türkiye’de de  Ulusal Devrimci cephede mücadele netleşmiştir; 19 Mayıs, 16 Eylül,  29 Ekim, 10 Kasım ve 13 Aralık… 19 Mayıs’ta dirilen gençlik, 16  Eylül’de Hatay’da Terörist kamplarına karşı Hatay halkı ile bütünleşmiştir,  29 Ekim’de yeniden Cumhuriyet’i kurmak için barikatları halkla el  ele yıkmıştır, 10 Kasım’da yıkılan Cumhuriyet’in yeniden kurulacağı  Mustafa Kemal’e bildirilmiştir ve 13 Aralık’ta kurulacak Milli iktidar  Silivri’den çıkacağını Türkiye’ye bildirmiştir. Türkiye’nin  dört bir yanında gerçekleştirilen Milli Anayasa Forumları kurulacak  olan Milli Meclisin habercisidir.

Ulusal hareketin amacı  nettir; Kemalist devrimi tamamlamak. Emperyalizme karşı oluşan cephe  içindeki mevzii bellidir; Atatürk’te mevzilenmek. Bu mevziinin dışında  oluşan yapılar, emperyalizmin kucağına düşmekten kaçamayacaklardır.

Giray BODUR - 19 Ocak 2013 - Ulusal Bakış
http://www.ulusalbakis.com/

Son Yazılar