add_ataturkcu_dusunce_dernegi225

“CIA ve Soros’un “Birleşik Türkiye Devleti” ne adım adım!”

“29’u Isparta da olmak üzere Bin 591 belde belediyesi ile 16 bin 82 köyün tüzel kişiliğini sona erdiren, 29 il özel idaresinin kapatılmasını, 13 İlde büyükşehir belediyesi kurulması ve il sınırlarının büyükşehir sınırı olarak belirlenmesini öngören “Yerel Yönetimler” yasa taslağı AKP hükümetince TBMM ye sunuldu.


TESEV İyi Yönetişim Programı, 9 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirdiği bir konferans ile “Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim için Öneriler” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin ve bölgesel yönetim birimlerinin oluşturulmasının önündeki anayasal engellerin kaldırılması ve yerel yönetimler üzerindeki merkezi vesayetin hafifletilmesi öneriliyor.

TESEV’in raporunda “illerden gelecek birleşme taleplerinin yanı sıra kalkınma ajanslarının kuruluşu ile ilgili 08.02.2006 tarih ve 5449 sayılı kanunda belirtilen NUTS bölgeleri de dikkate alınmalıdır. Bölge yönetimleri kurulduğunda, söz konusu kalkınma ajanslarının bu yönetimlere bağlanması yararlı olacaktır” deniliyor. Yine TESEV’in  söz konusu raporunda “Bu değişikliklerin yapılabilmesi için Anayasa’nın ikinci ve üçüncü maddesinin değiştirilmesi, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” ifadesi, “Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Örgütlenmesi yerinden yönetim esasına dayanır” şeklinde değiştirilmesi isteniyor. İşte Bu önerileri de içeren yasa taslağı Bakanlar Kurulundan sonra TBMM gündeminde.

TESEV Başkanı Can Paker; “Soros her sene TESEV’e 2 milyon doları ‘Hobileri’ uğruna Türkiye’ye gönderiyor” diyor.  Anlaşılan ABD’nin KÜRESEL İşgalini derinleştirmek ve güçlendirmek için sözde demokrasi operasyonlarında başrolü oynayan, Yahudi asıllı dünyaca ünlü finans spekülatörü(vurguncusu) Soros, bunu bir “hobi” olarak yapıyor.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan, Gürcistan, Afganistan, Irak, Tunus, Mısır ve Libya’da olduğu gibi ülkemizde de bu paralardan nemalanan Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasal Partiler ne yazık ki iş başındadırlar.  Bunlar;  “Garip bir şekilde ABD’nin küresel emperyalist politikalarını destekleyici, Küresel ölçekte ekonomik işgale açılacak olan ülkelerdeki, direnç gösteren güçleri zayıflatıcı, bölücü bir görev üstlenmektedirler. Yani  Kendi halkını ateşe atmakla görevlidirler.” Kaldı’ ki ünlü spekülatör Soros, bunu saklamaya bile gerek duymadan; ”Dünyanın her yanında böyle süreçleri destekliyorum. Şu anda Liberya’da yapıyoruz, Nepal’de de yapabiliriz. Türkiye’de de son 5 yılda 8 milyon dolar harcadık” diyerek Türkiye’deki “İleri Demokrasiye!”  “hobi” olarak yaptığı katkıyı ortaya koymaktadır.

Bölge Kalkınma Ajansları, Kent Konseyleri ve Büyükşehir Belediye Yasası birlikte değerlendirildiğinde  ABD’nin BOP projesi, ABD adına taşeronluğa soyunan AKP tarafından hayata geçirilmektedir. “Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına çıkarılmasıyla kendiliğinden bölgesel yönetimler ihdas edilmiş olacaktır. Yerel yönetim düzeyinde ortaya çıkan bu yapılanma bölgesel otonomiyi gündeme getirecektir.”  Yani Federe devletçiklerden oluşan “Birleşik Türkiye Devleti” gündeme alınmıştır.

CIA’nın Türkiye ve Ortadoğu sorumluluğunu yapmış Graham Fuller; “Türkiye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına çok önem veriyoruz; dünyada pek çok ülkenin yıkıcı etnik isyanlar ve ayrılıkçı eğilimlerle boğuştuğu bir çağda eğer mümkünse birleşik bir Türk devleti içerisinde çözüme kavuşmasından yanayız” diyor ve “mümkün olmadığında” ne yapılacağını da açıklıyor. “İnsan haklarını ihlal etmesi Türkiye’ye Avrupa ve Washington’da da siyasi bedeller ödetecektir”

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği yapmış olan Morton Abromowitz “Merkezi yönetimin yetkilerinin bir kısmının yerel yönetimlere devredilmesi önerisi, Kürt meselesi üzerindeki etkisi ne olursa olsun son derece önemli bir ihtiyaçtır” tespitinde bulunuyor.

İl idaresi sisteminin aşındırılması taşrada “devletin tarafsızlığını ve hukukun üstünlüğünü” uygulayacak makamların zayıflamasına ve zaman içerisinde ortadan kalkmasına yol açacaktır. İl idaresi sistemin aşınması kamu düzeninin sağlanmasında güçlüklere sebebiyet verecektir. Hâlbuki İl İdaresi sistemi yerel demokrasinin sağlıklı işlemesinin en büyük teminatıdır.

Tüm bunlara ek olarak BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şu an Türkiye’de sistemi oynuyoruz” sözleri düşündürücüdür.   Buna göre, Meclis’in yeni döneminde ilk iş büyükşehir yasası değiştirilecek ve böylece BOP Eş başkanı Erdoğan’ın Federe Devlet Başkanlığına giden yolu açılmış olacaktır.

AKP, Emperyalizme uşaklık ve taşeronluk politikasında artık gemi azıya almıştır. Soros’un Türkiye ayağı olan TESEV yasa tasarısını hazırlıyor. BOP Eş başkanı; TBMM deki sayısal çoğunluğuna dayanarak yasalaştırıyor. Böylece Türkiye tek kurşun bile atmadan Küresel çetenin istediği biçimde “Birleşik Türkiye Devleti” adı altında eyalet sistemine dönüştürülüyor. 

Bu nedenle eğer Ulusal Bağımsızlığımızı, devletin tekliği ve ülkenin birliğini, egemenliğimiz, kısaca ulusal namus ve onurumuzu korumak istiyorsak İlk önce ve her şeyden önce AKP iktidardan uzaklaştırılmalıdır.

ADD Isparta Şube Başkanı (Yönetim Kurulu Adına)
Mahmut ÖZYÜREK - 15 Ekim 2012

Son Yazılar