ey_efendiler_turkiye_meczuplar_ulkesi_degildir2_225

Şimdi Sıra Bizde!

Ülkemizin başında iki bela var; irtica ve bölücü terör.
Bu belalar kurtuluş ve kuruluştan önce de vardı.
Hiç yok olmadı.

Dönem dönem arttı veya azaldı.
Azalma dönemlerine bakınca güçlü yönetimlerin akılcı devlet adamlarının başta olduğu görülür.
Artma ve azma dönemleri ise, şimdi olduğu gibi; devlet yönetiminden habersiz, yabancı güdümlü, akıl ve bilimsellikten uzak yönetimler dönemidir.

İrtica, İmam Hatip okullarını arka bahçesi olarak görmüş ve kullanmıştır hep.
Din eksenli eğitimli kişilerle devletin bütün organlarını ele geçirmede basamak yapılmıştır.
Dinciler, yani dini dindar insanların inanç ve duygularını sömüren sahte dindarlar, güçlü olduklarına inanmadıkça seslerini çıkarmamış, otoriteye baş eğmiş, hatta herkesten çok desteklemişlerdir.
Bunların içindeki saflar ise,ayırdında olmadan niyetlerini ağızlarından kaçırırmışlar sonra da düzeltmeye çalışmışlardır.

İmam Hatip okullarının açılış ilanlarında kullandıkları “ŞİMDİ SIRA BİZDE!” afişleri gücün ellerinde olduğu inancının vurgulanmasıdır.
Cuma hutbelerinden sonra imamların, il müftülerinin, milletvekillerinin, Dinci Eğitim Bakanı’nın konuşma ve icraatları da bu duygu ve inancın dışa vurumudur.
AKP Muğla milletvekili Ali BOĞA‘nın, 4+4+4 uygulamasıyla bağlantılı olarak ” BÜTÜN OKULLARI İMAM HATİP OKULU YAPMA ŞANSINI ELDE ETMİŞ DURUMDAYIZ” ifadesi de bu çerçevededir.
Devamında kullandığı ifadeler ise tam bir saptırmadır, ” …Memleketin geleceğine sahip çıkan, üç kuruşluk menfaat için ülkesinin geleceğini satmayan, tarihine, kültürüne saygılı, inancına saygılı diplomatlar, yöneticiler o zaman bu memleketin başına gelecektir.”
Bu sözleri irdeleyelim;
Ülkemiz, 10 yıldır bu düşünce yapısındaki bir partinin yönetimindedir. İçine düşürüldüğümüz şu duruma bakın. Geleceğinden endişe etmeyen yurttaş var mıdır?
Hangi komşu ülke ile ilişkilerimiz iyidir? 10 yıl önce böyle mi idi?
10 yıllık ticari açığımız, 80 yıllık cumhuriyet döneminin toplamının iki katından fazladır.
İşsizlik almış başını gitmiş.
Üniversiteyi okuyabilen şanslı gençlerimizin %30′u işsizlik çıkmazında.
Eğitim laik ve tekli yapısından koparılıp din eksenli medrese sistemine sürüklenmekte. Yüzyıllardır geri kalmışlığın sebebi olan bu sisteme duyulan özlem de ” ŞİMDİ SIRA BİZDE!” sloganı ile yüzümüze çarpılmakta.

Satılmadık neyimiz kaldı merak ediyorum.
Topraklarımız, yeraltı- yer üstü kaynaklarımız, bankalarımız, fabrikalarımız, kar getiren kamu işletmelerimiz, ulusal güvenliğimiz için hayati önemdeki stratejik kurumlarımız… Say sayabildiğin kadar…
Bunlar şüphesiz ÜÇ KURUŞ ÇIKAR karşılığı satılmadı. ÇOK ÇOK KURUŞ ÇIKARLAR sağlandı mutlaka.
Yolsuzluk söylemleri kilometrelerce yol oldu.

Tarihe saygıya gelince;
Osmanlı’ya saygı var ama ülkenin emperyalistlerden kurtarılışına ve cumhuriyetin kuruluşuna gelince zerre kadar saygı var mı?
Daha dün, ” Demir ağlarla ne ördünüz? Biz ördük” denmedi mi?
Bu söz ile cumhuriyetin ilk 10 yılında yani Atatürk döneminde, o yokluklar içindeki koşullarda döşenen demir yolu ağının bu iktidarın bugünkü olanaklarla döşediği demir yollarından üç kattan fazla olduğu inkar edilmedi mi?
Bırakın saygıyı; yalanla, iftira ile soylu atalarımızın yaptıkları her fırsatta karalanmıyor mu?

Sanata saygı, beğenmediği heykeli “UCUBE” diyerek yıktırmak, “BEN BÖYLE SANATIN İÇİNE TÜKÜRÜRÜM” demek, dünyaca ünlü en gözde sanatçılarımıza ülke dışını adres göstermek midir?

Dine, inanca saygı; sadece belirli bir mezhepten insanlara sahip çıkıp diğerlerinin ibadet yerlerini bile kabul etmemek, onları yok saymak mıdır?

Kimi kandırıyorsunuz?
Ne saygısı?
Ne geleceği?
Ne eğitimi?
Ne sırası?
Ne zaman gericilik yok oldu bu ülkede de şimdi sıra geldi?
Her zaman din insanları kandırma, uyutma, dolandırma aracı olarak kullanılmadı?
“Sıra bizde” diyenler hangi dönemde vatandaşın huzurunu, erdemini, onurunu, gönencini düşündüler?

Sözü doğru varsayarsak, unutulmasın ki; SIRA GENE DEĞİŞİR…

Naci BEŞTEPE - 27 Ağustos 2012 - İlk Kurşun

Son Yazılar