ataturku_koruma_yasasi_kaldirilsin_kemal_bey225

Sorosçu Bay Kemal'i ite kaka "Kemalist" yaptılar!

Önce Cumhuriyet, Bay Kemal ile yaptığı söyleşiye "6 Ok tartışılmaz" başlığı attı!

"CHP köklerinden kopmadan değişecek!"


Böylece, Sorosçu Bay Kemal'i Kemalist Bay Kemal olarak pazarlama kampanyası başladı.

cumhuriyet_gaztenekesi_kilicdaroglu_alti_ok_tartisilmaz

15 Temmuz 2012 Cumhuriyet

Diğerleri işareti alınca aynı telden çalmaya başladılar.
Milliyet: Direksiyonu sola kırdı
Akşam: Değişim ama, kökümüzden milim sapmayız
Sözcü: Ceketini çıkardı, değişimi yaptı ve iktidara soyundu
Hürriyet: Yeni ideolojinin çerçevesini çizdi : Beklenti büyük! Hedef değişim!

gaztenekelerinin_kilicdaroglunu_pazarlama_basliklari

HaberTurk: Analara cennet vaat etti
Hürriyet: CHP'nin yeni ideolojisini tarif ederken, CHP'nin "Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık hedefi" olduğunu müjdeledi.
Sözcü: Salonun Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslendiğini, salondaki hakim havanın "19 Mayıs Ruhu" olduğunu vurguladı.
Akşam: "Kökümüzden milim sapmayız" başlığı ile CHP'nin Atatürkçülük'ten sapmadığının altını çizdi.
Milliyet: "Değişeceğiz ama yoldan çıkmadan" başlığı ile "Kemalizmden uzaklaşmıyor" takviyesi yaptı.

Amaç, Atatürkçülerin enerjisini Sorosçu CHP içinde bir müddet daha hapsetmek.
Yeter ki insanlar CHP'nin Sorosçu bir yönetime girdiğini anlayıp Atatürkçü bir parti aramaya kalkmasınlar.

Bir tek oyunbozan vardı : Aydınlık

kemalizme_son_kurultayi_aydinlik17tem2012_225

17 Temmuz 2012

Bakalım Bay Kemal Kemalizm'den nasıl uzaklaşmıyor, köklerinden nasıl sapmıyor:

*** *** ***
Tayyip Bey "Esad'ı ve Baas rejimini destekliyorsun" deyince Bay Kemal şöyle dedi:
"Ne Esad'ı, ne de Baas gibi baskıcı bir anlayışı desteklememiz söz konusudur"
Arapların Kemalizmi olan Baasçılığı desteklemeyen Bay Kemal, doğal olarak Kemalizmi de desteklemeyecek, doğrudan Atatürk dönemine çatamayacağı için, İnönü dönemine veryansın edecekti.

*** *** ***
Bay Kemal, CHP'nin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal denen uğursuz örgütün dönem başkanı Yunanistan sosyalisti Papandreu'ya CHP örgütü adına bir mektup gönderdi.
Umut Oran, mektubun içeriğini şöyle açıkladı:
"Suriye'de demokrasi dışı güçler halkın kanını döküyor.
Sosyalist Enternasyonal buna karşı duyarsız kalmamalıdır. Gerekirse Şam'la görüşmeler yapmalı, Esad açıkça uyarılmalıdır."
Emperyalistlerin gayet tabii Bay Kemal'in aklına ihtiyacı yoktur.
Bay Kemal bu mektupla  "Emperyalizmin hizmetindeyim, Kurultayda gaz almak için Atatürk 6 Ok falan diyeceğim, yanlış anlamayın"  mesajı vermektedir.

*** *** ***
Sosyalist Enternasyonal, Kurtuluş Savaşımız sırasında, Lenin'e şu mektubu göndermişti:
"Bay Lenin, Feodal Paşa Kemal'i desteklemenizi kınıyoruz. Bu durumda işçi sınıfını temsil edemezsiniz."
O dönemde İstanbul'da Sosyal Demokrat bir parti vardı. Bu parti, Sosyalist Enternasyonal ile uyum halinde, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkıyordu.
İşte CHP, Lenin'in Kurtuluş Savaşımıza yardım etmesine karşı çıkan bu Sosyalist Enternasyonal'e üyedir ve Bay Kemal, Suriye Kemalizmi olan Baas'a karşı bu uğursuz örgütle aynı saftadır.

*** *** ***
Mehmet Ali Güller, bugünkü Aydınlık köşe yazısında konuya son noktayı koydu:
"Sosyal Demokrasi iyi bir şey olsaydı, önce Mustafa Kemal sosyal demokrat olurdu
M. Kemal, sosyal demokrasinin emperyalizmin sol eli olduğunu vatanını savunurken gördü.
Zira, savaştığı emperyalist devletler, sosyal demokrat partiler tarafından yönetiliyordu."

*** *** ***
Mehmet Akkaya, 18-19-20 Temmuz günlü Aydınlık köşe yazılarında CHP'nin Atatürkçü değil, Amerikancı, Avrupacı, NATO'cu olduğunu belgeledi.
CHP, Atatürk'ün en temel siyaseti olan "Tam Bağımsızlık" (O dönemdeki lisanla İstiklal-i Tam) yerine emperyalizme bağımlılığı savunmaktadır:

*** *** ***
"Türkiye'yi hızla Avrupa Birliği'ne taşıyacağız" (Parti Programı)
"CHP Türkiye'nin AB üyeliğinden yanadır. AB sürecini CHP başlatmıştır, CHP mutlu sona ulaştıracaktır. (2011 Seçim Bildirgesi)
"AB, NATO ile birlikte Avro-Atlantik camiasının temel direkleridir. Türkiye bu camianın vefalı bir üyesi olagelmiştir ve kararlılıkla öyle kalmalıdır" (Bay Kemal'in Turkish Policy Quarterly Dergisi ile söyleşisi)
"Atatürk'ten başlayarak bütün yöneticiler, Türkiye'nin Batı dünyası içinde yerini alması için gayret göstermişlerdir" (Yalanın kuyruklusu) (Deniz Baykal 3.6.2003)

*** *** ***
CHP, Türkiye'yi parçalanmaya götürecek olan İkiz Yasaları ve eyalet sistemini savunuyor:
"Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na Türkiye'nin koyduğu çekinceleri kaldıracağız.
Yerel yönetimleri, üniter devlet içinde daha güçlü idari ve mali yapıya kavuşturacağız, öz kaynağa dayana yeni bir mali yapı oluşturacağız, gelirlerini arttıracağız" (2011 Seçim Bildirgesi)

*** *** ***
CHP, eğitimi bile eyaletlere veriyor. Parçalanmanın alt yapısı oluşturuluyor.
Bırakın Atatürkçü olmayı, Atatürk'ün kurduğu devleti karpuz gibi ikiye üçe bölmeyi hedefliyor CHP Programı:
"Eğitimde, devlet tekelindeki tek tip düzenden, çoğulcu ve rekabetçi düzene geçilecek."
Yani PKK'lı Belediyeler Kürtçü eğitim, dindar Belediyeler Nurcu eğitim verecekler ve bu eğitimler birbiri ile rekabet edecek, Cumhuriyeti nasıl daha kolay yıkabiliriz diye.
"Aşamalı olarak uygulanacak yerinden yönetim reformuna koşut olarak, eğitim hizmetlerinin yerel yönetimlerce de yapılması sağlanacak." (Parti Programı)
Merkezi yönetim ise hedef belirleyici, dengeleyici, denetleyici işlev görecekmiş. Bu da işin cilası.
Al sana köklerinden kopmayan değişim. Bu 6 Ok ise ben de İngiltere Kraliçesiyim.

*** *** ***
CHP, piyasa ekonomisini ve özelleştirmeyi savunuyor.
"Kamu kaynakları, verimsiz kamu işletmelerinin tahribatından kurtarılmalıdır. Kamu, özelleştirme ya da sosyalleştirme yapabilmelidir" (Parti Programı)
"Dünyanın hiç bir yerinde sanayileşmeyi devlet yapsın, kamu yapsın diye bir anlayış söz konusu değildir. Bu ülkeyi ada gibi, dünya ekonomisi kuralları dışına çıkarmak mümkün değil"
"Tüm özelleştirme işlemlerini şefffaflaştıracağız" (2011 Seçim Bildirgesi)

*** *** ***
Hem bunları savunup hem de Atatürkçü nasıl olunabiliyor? Hem sosyal demokrat hem de Atatürkçü olmak mümkün değildir.
Hem gavur hem Müslüman olunabilir mi?

*** *** ***
Evet, 6 Ok tartışılmaz, ama 6 Ok'un işte böyle canına okunur.
CHP içindeki Atatürkçüler, şapkalarını önüne koyup düşünmeliler. Hem de derin derin.

Ali Serdar BOLAT - 21 Temmuz 2012

http://aliserdarbolat.blogspot.fr/

Son Yazılar