yikilacaksin_fasist11_225

İşçi Sınıfı Yeni 15-16 Haziran Eylemleriyle AKP İktidarını Yıkacak Ve Halkın İktidarını Kurmaya Önderlik Edecektir!

İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz, 15-16 Haziran eylemlerinin yıldönümüyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması şöyle:

Türkiye işçi sınıfının tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 15-16 Haziran eylemlerinin 42. yılındayız. İşçi sınıfımız bugün yeni 15-16 Haziran eylemlerini yapma görev ve sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Türkiye 15-16 Haziran eylemlerini aşacak mücadelelere doğru ilerlemektedir.

AKP iktidarı emekçilerin büyük mücadelelerle kazandığı haklarına saldırmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi, kıdem tazminatının kaldırılması girişimleri, en son THY’deki gibi çalışanların en temel hakkı olan grev hakkının yasaklanması, bir gece yarısı operasyonuyla çıkarılan ve özelleştirmelerle ilgili iptal kararlarını yok sayan yağma yasaları ile saldırının daha da ağırlaşacağını göstermektedir.

Ancak kamu çalışanlarının 23 Mayıs eylemi, halen devam etmekte olan THY çalışanlarının direnişi, TOGO’da ve birçok işyerinde yüzlerce gündür devam etmekte olan direniş grevleri emekçi hareketinin yükseleceğinin ilk işaretleridir.

Bugün, yürütülen grev ve direnişlerin taçlandırılabilmesi, emekçilerin kazanılmış haklarının korunması dahi AKP iktidarından kurtulmakla mümkündür.

Emekçi hareketinin başarısı ve AKP’yi alaşağı etmenin yolu 19 Mayıs’ta alanlara inen yüzbinlerle yeniden ayağa kalkan Cumhuriyet güçleri ile birleşmesinden geçiyor. Bu denklem ulusal sorunlarımız için de geçerlidir. Vatanın bütünlüğünü korumanın milletin birliğini sağlamanın, bölücü gerici ve emek düşmanı anayasaya dur demenin, Suriye ve bölge ülkelerine düşmanlığa ve savaşa karşı barış cephesinin başarısı da emekçilerle birleşmekten geçiyor.

Tayyip Erdoğan iktidarını yıkacak ve Türkiye’yi yeniden Kemalist devrim rotasına sokacak iktidar seçeneği budur. İşçi Partisi programıyla, 50 yıla yayılan deneyimiyle işçi sınıfını iktidara taşıyacak tek seçenektir.

Osman YILMAZ - 15 Haziran 2012 - İşçi Partisi

Son Yazılar