add_ataturkcu_dusunce_dernegi225

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÜYELERİNE DUYURU!

Geride Kalan Bir Genel Kuruldur, Önümüzde Bekleyense Geleceğimiz…

Atatürkçü Düşünce Derneği 12. Olağan Genel Kurulu geride kaldı. Delegelerimizin büyük çoğunluğu 2010-2012 dönemi Genel Merkez çalışmalarını onayladı. Ve 2012-2014 dönemi için, Genel Başkanımız Tansel Çölaşan’ın hazırladığı yönetim kurulu ve diğer kurullar listesini eksiksiz  görevlendirdi.

Öncelikle Genel Başkanımız Tansel Çölaşan’a yeni dönem çalışmalarında başarı dilediğimizi, bunun dilekle de sınırlı kalmayıp emperyalizme karşı emek eksenli, ilke ve programa dayalı, bağımsızlıktan ve toplumsal eşitlikten yana güçlerin birlikteliğini gözeterek verilecek mücadele de her zaman yanında olacağımızın, verilecek görevleri yerine getireceğimizin bilinmesini isteriz.

Genel Kurul sürecinde yürüttüğümüz çalışmaların içeriği ve uygulaması, hiçbir zaman kişilere ve mücadelenin kendisine yönelik olmamıştır. İki yıllık sürece ilişkin uyarı, eleştiri ve önerilerimizi içeren çalışmalarımız, Atatürkçü Düşünce Derneğine bağlılığımızın, devrimci sorumluluğumuzun gereğidir.

Göreve geldiğimizde, Genel Merkez çalışmalarında olaylara bütüncül bakış, yorumlamada tutarlılık ve programlı çalışmanın olmadığını tespitle, Dünya ve Türkiye’nin, değerlendirmesini yapıp, 2010-2012 dönemine ilişkin bakışımızı, program önerimizi ve etkinlik planlarımızı çıkarmanın gerekliliği üzerinde durduk. Bu çalışmanın öneri, içerik ve uygulamasında başından sonuna kadar aktif görev aldık. Amacımız, günü birlik verilen “tepki”ler, sürekli yinelemekten öteye gitmeyen ve soyut sloganlarla içi doldurulmaya çalışılan etkinliklerle yetinilir olmanın yarattığı yılgınlığı, savrukluğu ortadan kaldırıp öz görevine uygun bir dernek olmayı gerçekleştirmekti. 2010 Aralık ayında yapılan “Bağımsızlık ve Toplumsal Eşitlik için Ulusal Yönetim” Ana başlıklı sempozyum, 2010 ve 2011 de yapılan Küçük kurultaylar tespitlerimiz doğrultusunda değerlendirmelerimiz ve çözüm önerilerimiz oy birliği ile onaylandı. Dikkatle okunup ön yargısız değerlendirilecek olursa, sadece eleştirmeyen, öneren; sadece suçlamayan, suçu bir bütün olarak kendimizin de içinde bulunduğu yönetimde görüp özeleştiri yapan ve en önemlisi, anlayış, ilke ve programa, Atatürkçü tutuma vurgu yapan çalışmamız, sempozyum ve iki küçük kurultayda örgüt tabanının onayından geçen sonuç bildirileri ve kararları doğrultusunda olduğu görülecektir.

İki yılda tanık olunan ve kısa sürede çözülürse verilecek mücadeleyi anlamlı kılacak olan önerilerimizin Genel Kurul üyelerince okunmamış, okunmuşsa da anlaşılmamış ve dikkate alınmamış olması tespitlerimizin ne kadar yerinde ve doğru olduğunun göstergesidir. Ne yazık ki, Genel Kurul düzenleyicileri, divan başkanı ve üyeleri de, yaptığımız çalışmayı anlamak ve dikkate almak yerine, seçime yönelik muhalefet çıkışı olarak değerlendirip delegelerin dikkate almalarını, anlamalarını engellemeleri göstergenin göstergesi olmuştur.

Değerli üyeler, aslında Genel Yönetim kurulunun daha özenle ve gerçekleri olduğu gibi gözler önüne serip sizleri çözüme ortak etme anlayışını temele alarak yapması gereken yoğun çalışmayı, üç aylık emekle delegelere sunan çalışmamız, kişilere yönelik kısmi eleştirilerden çok, ki onların büyük bir çoğunluğu biraz özen gösterildiğinde giderilecek türdendir, yıllarca üstü örtüle örtüle, “kol kırılır yen içinde kalır” denile denile kabuk bağlamış zaafların giderek doğru olanla yer değiştirmesine ve kısa sürede üzerine gidilmezse “çöküşe” neden olacağına işaret etmekte ve bunun sorumlusunun tek başına 2010-2012 dönemi ve o dönemin başkanı Tansel Çölaşan olmadığına işaret etmektedir.

Ne var ki, hataları, olumsuzlukları, anlayış ve sistemde aramak yerine, kişilerde arama kolaycılığı, olayları ve olguları değerlendirip çözüm üretmek yerine kişileri tartışmanın merkezine koyar. Yapılacak genel başkan ve yönetim kurulu üye değişiklikleriyle sorunların çözülebileceği yanlışını yaygınlaştırıp kural haline getirir. Çalışmamızla, kural haline gelen bir yanlışı önlemeye çalıştık. Genel kurulumuzu, dünya ve Türkiye’nin güncelini değerlendirir, önümüzdeki sürece ilişkin programı tartışır ve ana hatlarıyla etkinlik planlarını ortaya koyar hale getirmeyi arzuladık. Yeni dönem görev alacakların bu değerlendirme ışığında belirlenmesinin gerekliliğine işaret ettik. Başarılı olamadık. Aksine, Atatürkçü Düşünce Derneğinde çalışmalarını, emperyalizme karşı söylevlerle ve bir avuç insanın katılımıyla yapılan basın açıklamalarıyla sınırlayan kimi şube başkanlarının, genel kurula somut bir tek öneride bulunmayıp, bulunamayıp bizi ABD işbirlikçiliği, AB’cilikle suçlamasıyla karşılaştık. Seçimi kazanma hırsının derneğimizin geleceğini kazanma isteğimizi gözden kaçırmasına, gölgelemesine engel olamadık. Biz yeniden tam bağımsızlık yeniden Mustafa Kemal Atatürk diyerek önünüze ışık tutmaya çalışırken, somut bir öneride bulunmayan söylevlerle yetinenler, eksikliklerini, “yapıyormuş gibi” olmalarını gizlemek için ışığı gözlerinize tuttular. Ve ne yazık ki, sizleri de Genel Başkanı da, “yeniden” Türkiye’nin ve Türk ulusunun beklentilerini karşılayacak gücü yakalama fırsatının değerlendirmesine olanak vermediler.

Değerli üyeler, genel kurul süreci geride kalmıştır. Örgütümüzü güçlendirip öz görevimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, genel başkanın çalışmalarına destek olmak amacıyla, yeri geldikçe uyarı, eleştiri ve önerilerimizi önümüzdeki süreçte de yeri geldikçe sizlerle tartışmaya devam edeceğiz. Sizlerle, alışkanlık haline gelmiş yanlışlar ve özellikle, gösteriye dönüşmüş mücadele anlayışından Atatürkçü Düşünce Derneğinin kendini kurtarması için çaba harcayacağız. Ama bu gün genel kurul süreci geride kalmış, yeni yönetim kurulu hepimiz adına çalışma yapmakla görevlendirilmiştir. Bizlere düşen görev Atatürkçü Düşünce Derneğinin çalışmalarına katkı koymaktır.

Biz, her türlü eksikliğine, olumsuzluğuna karşın 12. Genel kurul sonucunu başarı dolu bir çalışmaya imza atılan dönemin başlangıcı ve 13. Genel Kurulun, başarı coşkusunun yaşandığı bir genel kurul olmasını umuyor ve diliyoruz 

Hepinize, esenlikler ve “Bağımsızlık ve Toplumsal Eşitlik için Ulusal Yönetim” mücadelesinde başarılar diliyoruz.

Mahmut ÇELİK (Önceki dönem ADD Gn. Bşk Yrd.)                           
Feyzi ÇOŞKUN (Önceki dönem GYK üyesi)

Son Yazılar