semences_paysannes1_225

Köylü Tohumculuğu ve Köylü Hakları için Auzeville Beyannamesi! Şubat 2003

Bizler, Auzeville, Fransa’da, 27 ve 28 Şubat 2003 tarihlerinde Birinci “Köylü Tohumluğu üzerine Buluşmalar” için toplanmış olan ve çoğunluğu Fransa ve diğer 10 ülkenin köylü hareketi ve sendikaları, biyolojik ve biyodinamik ziraat dernekleri, Hükümet dışı örgütlerinin temsilcisi olan sayısı 350’nin üzerinde insan, beyan ediyoruz ki:

semences_paysannes2_225

Tohum, doğadan çıkmış canlı bir üründür; tarım varolalı hep köylülerin tarlalarında kullanmış, çoğaltmış ve yeniden üretmiş; onu yeniden ekebilmek, köylülerin tanınması ve saygı gösterilmesi gereken yadsınamaz bir hakkıdır.

semences_paysannes3_225

Köylünün tohum üzerindeki bilgi yeterliliği, çeşitliliğin ve özerkliğin kaynağını oluşturur. Bu, köylülerin seçtiği her bitki kuşağıyla birlikte, yerel toprağa ve pedo-iklimsel şartlara adaptasyonu sağlar. Köylü tohumluğu ne homojen ve ne de durulmuş olup, yaşamin kendisiyle birlikte evrimleşir. Dinamiği, onun çeşitliliğe dayalı bir gıda üretim sisteminin ihtiyaçlarına çok daha iyi cevap vermesini sağlar ve çeşitli ve farklı tüketicilerin aradığı ürün kalitesini güvence altına alır.

semences_paysannes4_225

Ayrıca, köylünün tarlasında geçmişin veya bugünün çeşitleri, unutulmuş veya sahipsiz kalmış çeşitleri üzerinden ürettiği tohumlar, belli bir bölgenin genetik ve zirai ortak mirasını yerinde canlı tutmayı da mümkün kılar. Bu çeşitlerin pekçoğunun dünya pazarı ölçeğinde hiçbir değeri yoktur. Sadece yerel ölçekte elden ele paylaşılabilir ve farklı yerel tarlalarda genetik ortak mirasının çeşitliliğini yenilemek açısından genetik bir kaynak oluşturabilirler. Köylü tohumlarının değiş tokuşu türlerin evrimiyle, çiftliklerin ve kültürlerin özgün şartlarına adaptasyon kapasitesini ayakta tutmak açısından bir zorunluluktur.

semences_paysannes5_225

Ne zaman ki endüstriyel tarım köylülerin çeşitliliğini ve sayısını azaltmış ve köy çeşitlerinin yerine homojen ve durulmuş çeşitleri koymuş, işte o noktada köylü tohumculuğu da tehdit altına girmiştir.  Endüstriyel/konvansyonel tarım, beslenmeyi, yaşamı ve peyzajları bile, benimsemediğimiz ölçütlere, normlara, mevzuata göre şekillendiriyor. Tohumunun üreme kapasitesi yoksun hibrit türleri,- ve yakın gelecekte GDO çeşitlerini empoze ediyor, ve reddettiğimiz tohuma yönelik özel fikri mülkiyet haklarını.

semences_paysannes6_225

Bugün, neyi ektiği ve nereye ektiğinin, kendi yerelliğinin beslenme ve kültür ihtiyaçlaryla ilişkisi noktasında özen duyan köylü,bu ihtiyaçlara göre çeşitlerin geliştirilmesini köylü tohumları sayesinde sağlıyor ki bu, ayrıca, kaçınılmaz şekilde geleceğin de güvencesidir. Köylü tohumu, her türlü toprağa uyumlu olabilen türlerin çeşitliliğini sağladığı gibi, söz konusu uyumluluk , bol miktarda kimyasal ilaç, gübre ve sulamaya başvurulmasını gerektirmez. Üretim maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına destek oluyor, çiftliğin özerkliğini güçlendiriyor ve köylü emeğinin kıymetini artırıyor. Kısacası, düşük maliyetle yüksek kaliteli bir gıda üretiminin en güvenli yolu.

semences_paysannes7_225

“Organik” tohumları kullanması gereken çiftçiler açısından, köylü tohumları, endüstriyel tarımın yol açtığı üzere, organik üretimin aşırı azalmış bir çeşit sayısına mahkûm olmasından kaçınmanın bir çözümüdür. Islahçıların faaliyetleri ne olursa olsun, köylüler, tohumlarının üretimi ve değiş-tokuşunda tümüyle özgür kalmalıdırlar. Bu hak, gıda bağımsızlığı ve dolayısıyla halkların özerkliğinin birinci şartıdır ve köylülerle gezegenin tüm sakinleri bu hakka saygı gösterilmesi için beraberce çalışmalıdır.

Emanetçiler - 05 Aralık 2011
http://www.emanetciler.org/?p=207

****************************************

semences_paysannes9_225

Déclaration d’Auzeville pour les semences paysannes et les droits des paysans! Octobre 2003

Nous, plus de 350 personnes, dont de nombreux représentants de mouvements et syndicats paysans, d’associations de la culture biologique et bio dynamique, d’ONG de France et de 10 autres pays, réunis à Auzeville, France, aux Premières "Rencontres sur les Semences Paysannes" les 27 et 28 février 2003, déclarons :

La semence est un produit vivant de la nature que les paysans utilisent, multiplient et reproduisent dans leurs champs depuis que l’agriculture existe ; pouvoir la ressemer est un droit inaliénable des paysans qui doit être reconnu et respecté.

semences_paysannes8_225

La maîtrise paysanne de la semence est source de diversité et d’autonomie. Cela permet d’adapter aux terroirs et aux conditions pédo-climatiques chaque génération de plantes que les paysans sélectionnent. La semence paysanne n’est ni homogène ni stable, elle évolue avec la vie. Sa dynamique la fait mieux correspondre aux besoins d’une agriculture diversifiée et elle offre la qualité de produits que recherche une diversité de consommateurs.

Les graines que le paysan produit dans son champ à partir de variétés anciennes ou d’aujourd’hui, de variétés oubliées ou orphelines, permettent aussi de conserver vivant, « in- situ », un patrimoine génétique et culturel d’une région. La plupart de ces variétés n’ont aucune valeur sur le marché mondial, s’échangent au niveau local et peuvent être une ressource génétique pour renouveler la diversité du patrimoine génétique d’autres terroirs. L’échange de semences paysannes est une nécessité pour maintenir la possibilité de l’évolution des variétés et leur capacité d’adaptation aux conditions spécifiques des fermes et des cultures.

La semence paysanne est menacée lorsque l’agriculture industrielle réduit la diversité et le nombre de paysans et remplace les variétés de pays par des variétés homogènes et stables. L’agriculture industrielle façonne les paysages, l’alimentation, la vie, selon des critères, des normes, des législations que nous ne partageons pas. Elle tente d’imposer des variétés hybrides non reproductibles, bientôt des variétés OGM, et des droits de propriété intellectuelle privée sur la semence, que nous refusons.

Aujourd’hui, le paysan soucieux de la relation entre ce qu’il cultive, l’endroit où il le cultive et les besoins alimentaires et culturels des communautés, poursuit l’amélioration des variétés grâce aux semences paysannes, solution d’avenir incontournable. Elles garantissent une diversité de variétés adaptées à chaque terroir, et cette adaptation permet d’éviter le recours massif aux produits phytosanitaires, aux engrais et à l’irrigation. Elles contribuent à un contrôle des coûts de production, augmentent l’autonomie de la ferme et valorisent le travail paysan. Elles sont donc un gage d’une production alimentaire de bonne qualité à un coût réduit.

Pour les agrobiologistes qui doivent utiliser des semences biologiques, les semences paysannes sont une des solutions pour éviter que la production biologique ne soit condamnée par un nombre trop réduit de variétés à la manière de l’agriculture industrielle. Quel que soit le travail des obtenteurs, les paysans doivent pouvoir en totale liberté produire et échanger leurs semences. Ce droit est la première condition de l’autonomie alimentaire et donc de l’autonomie des peuples, et les paysans et tous les habitants de la planète doivent travailler ensemble pour faire respecter ce droit.

http://www.dailymotion.com/video/x5lkk0_declaration-d-auzeville-sur-les-sem_news?fbc=770

Son Yazılar