masanobu_fukuoka1Masanobu Fukuoka’nın Doğal Çiftçiliği ve Permakültür

Masanobu Fukuoka, güney Japonya’da Shikoku adasında yaşayan bir çiftçi/filozoftur. Fukuoka’nın çiftçilik tekniği oldukça az olarak yabani otların yolunmasına gerek duymakla birlikte, hiçbir makineye ve kimyasala gerek duymamaktadır. Toprağı sürmez veya önceden hazırlanmış kompost kullanmaz ve yine de meyve bahçesindeki ve tarlalarındaki toprağın durumu her yıl daha da iyiye gider.

Fukuoka’nın yöntemi kirlilik yaratmaz ve fosil yakıtlara gerek duymaz. Diğer yöntemlerden çok daha az emek gerektirir, yine de meyve bahçeleri ve tarlalarındaki ürün verimliliği modern bilimin tüm teknik bilgisini kullanan Japonya’nın en verimli çiftliklerine benzemektedir.

Bu nasıl mümkün olur? Kabul ediyorum, 1973 yılında ilk kez Fukuoka’nın çiftliğine gittiğim zaman şüpheciydim – fakat ispatı ortadaydı. Tarlalardaki buğday ekinleri, sebzeler, otlar ve beyaz yoncayla kaplı toprakta büyüyen sağlıklı meyve ağaçları. İki yılın üzerinde bir süre orada yaşadım ve çalıştım, Fukuoka’nın teknikleri ve felsefesi benim için giderek daha anlaşılır oldu.

Mollison ve Fukuoka aslında aynı yere ulaşmak için tümüyle farklı rotaları kullandılar. Permakültür, ögelerinin işlevsel bağlarını maksimize etmeyi hedef alan bir tasarım sistemidir. Ürün ve hayvan yetiştirmeyi dikkatli bir su yönetimiyle bütünleştirir. Evler ve diğer yapılar maksimum enerji verimliliğiyle tasarlanırlar. Herşey birlikte çalışmaları ve zamanla eksiksiz ve sürdürülebilir bir tarım sistemine evrilmeleri için yapılır.

Buradaki anahtar kelime tasarımdır. Permakültür bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir sistemdir. Tasarımcı, bilgisini, yeteneğini ve duyarlılığını bir plan yapmak, daha sonra planını uygulamak için dikkatli bir şekilde kullanır. Fukuoka tamamen farklı bir perspektiften doğal çiftçiliği yarattı.

Doğal çiftçilik fikri Fukuoka’ya henüz yirmibeş yaşındayken geldi. Bir sabah, gün doğumunda Yokohama Koyuna bakan bir kayalığın üzerinde otururken, bir ilham parıltısı oluştu. Doğanın kusursuz olduğunu gördü. Problemler, insanlar doğayı düzenlemeye ve onu insanın yararına kullanmaya kalkıştıklarında meydana gelir. Bu anlayışı başkalarına da açıklamayı denedi, fakat anlaşılamadığında, aile çiftliğine dönme kararı aldı. Anlayışının somut bir örneğini tarıma uygulayarak yaratmaya karar verdi.

Fakat nereden başlamalı? Fukuoka’nın takip edeceği bir modeli yoktu. “Bunu denersek nasıl? Peki ya bunu? Bu, tarımsal teknik geliştirmenin olağan bir yoluydu. Benim yolum farklıydı. Peki bunu yapmazsak nasıl? Ve de bunu? Bu takip ettiğim yoldu. Şimdi ise pirinç yetiştirme yöntemim tohumu ekmek ve samanı yaymak, fakat bu basitliğe ulaşmak otuz yılımdan fazlasını aldı.”

Fukuoka, pirinç yetiştirme yönteminin temel fikrini uzun yıllar kullanılmadan ve sürülmeden bırakılmış eski bir tarladan geçerken elde etti. Orada çimenler ve yabani otlar arasında filizlenen sağlıklı pirinç fideleri gördü. O zamandan sonra pirinç tohumlarını baharda ekmeyi bıraktı ve onun yerine toprağa doğal olarak düşmesi gerektiği zaman olan sonbaharda tohumları serdi. Yabani otlardan kurtulmak için toprağı sürmek yerine, beyaz yonca ve arpa samanı örtüsü ile onları kontrol etmeyi öğrendi. Dengeyi biraz da olsa kendi ekinleri aleyhine kaydırırken, Fukuoka, tarlasındaki bitki ve hayvan topluluklarına mümkün olduğu kadar az müdahale etti.

Bu, Fukuoka deney yapmadı demek değildir. Örneğin, beyaz yoncanın yabani otları etkili bir şekilde geride tutan tek örtü olduğunu fark etmeden önce yirmiden fazla farklı örtü denedi. Beyaz yonca ayrıca nitrojeni düzenler, böylece toprağı kuvvetlendirir. Samanı düzenli bir şekilde tarlaların üzerine yaymayı denedi fakat pirinç tohumlarının filizlenemediklerini gördü. Tarlada samanın saçıldığı bir köşede, fideler çıktı. Bir sonraki yıl samanı tüm tarlaya saçtı. Neredeyse tüm ekini kaybettiği deneylerin olduğu yıllar vardı, fakat küçük alanlarda işler yolunda gitti. Tarlanın o bölümünde neyin farklı olduğunu yakından gözlemledi ve gelecek yıl sonuçlar daha iyiydi. Demek istediğim, neyin en iyisi olduğu konusunda önceden belirlenmiş bir fikre sahip değildi. Pek çok şey denedi ve doğanın gösterdiği yöne doğru ilerledi. Fukuoka insan aklını mümkün olduğu kadar karar alma süreci dışına çıkarmayı deniyordu.

Fukuoka’nın sebze yetiştiriciliği de bu fikri yansıtır. Sebzeleri meyve bahçesindeki turunçgil ağaçları arasındaki boşluklarda yetiştirir. Hangi sebzelerin hangi bölgelerde daha iyi yetişeceğine karar vermek yerine tüm tohumları bir araya karıştırır ve tohumları her yere saçar. Sebzelerin kendi bölgelerini bulmalarına izin verir, buralar çoğu kez en az umduğu alanlardır. Sebzeler tohuma kalkarlar ve yıldan yıla meyve bahçesi içerisinde hareket ederler. Bu şekilde yetişen sebzeler daha güçlüdür ve yavaş yavaş yarı-vahşi atalarının formuna dönerler.

Fukuoka’nın çiftliğinin iyi bir permakültür tasarım modeli olduğundan söz ettim. Köydeki evine en yakın bölgede, Zone 1′de, Fukuoka ve ailesi geleneksel Japon tarzında bir sebze bahçesine sahipler. Mutfak artıkları toprağa katılıyor, sırayla farklı ekinler yetiştiriliyor, ve tavuklar serbestçe dolanıyor. Bu bahçe gerçekten de ev yaşamı alanının bir uzantısıdır.

Zone 2, Fukuoka’nın tahıl tarlalarıdır. Her yıl pirinç ve arpa yetiştirir. Çünkü samanı tarlalara iade eder. Böcekler ve toprağın sağlıklı doğal dengesi böcek ve hastalık istilalarını minimumda tutar. Bill Mollison Ekin Sapı Devrimi’ni okuyana kadar, kendi permakültür tasarımlarında hububat yetiştirmeyi nasıl dahil edeceği konusunda bir fikre sahip olmadığını söyledi. Tüm tarım modelleri toprağı sürmeyi içerir – Mollison’un katılmadığı bir pratik. Şimdi ise Fukuoka’nın ziraat içermeyen tekniğini kendi ilkesine dahil ediyor.

Zone 3, meyve bahçesidir. Ana ağaç, mandalinadır, fakat ayrıca pek çok meyve ağacı ve yerli çalılar yetiştirmektedir. Üst kat, pek çoğu nitrojeni sabitliyen ve böylece toprağı derinlemesine kuvvetlendiren uzun ağaçlar. Orta kat, turunçgiller ve diğer meyve ağaçlarıdır. Zemin, yabani otlar, sebzeler, otlar ve beyaz yonca ile kaplıdır. Tavuklar serbestçe dolanır. Bu çok-katmanlı meyve bahçesi alanı bilinçli bir tasarımdan ziyade doğal bir evrimle oluşmuştur. Yine de temel permakültür tasarım özelliklerininin pek çoğunu içerir. Pek çok farklı bitki türlerine sahiptir, yüzey alanını maksimize eder, güneş ışığı kapanları içerir ve böcek populasyonlarının doğal dengesini korur.

Fukuoka, Zone 4′ten ziyaretçileri her zaman davet eder. Yabani hayvanlar ve kuşlar serbestçe gelir ve giderler. Çevredeki orman mantar, yabani ot ve sebze kaynağıdır. Ayrıca bir ilham kaynağıdır. Fukuoka şöyle der; “Doğanın mükemmellik ve bolluk fikrini elde etmek için, ormanın içerisine doğru bir yürüyüş yapın. Orada, hayvanlar, uzun ağaçlar ve çalılar hep birlikte uyum içerisinde yaşarlar. Tüm bunlar insanın hüneri ve karışması olmadan olur.”

Fukuoka’nın doğal çiftçiliği ve permakültür neredeyse zıt yaklaşımlarına rağmen birbirlerine oldukça yakından benzemeleri dikkate değerdir. Permakültür, doğa içerisinde bolluk ve sürdürülebilirlikle yaşamanın stratejisini planlamak için insan aklına dayanır. Fukuoka, insan zekasını insanı yalnızca doğadan ayırmaya hizmet eden bir suçlu olarak görür. Tek bir zirve, pek çok patika.

Doğal çiftçilik ve permakültür birbirleriyle büyük bir borcu paylaşırlar. Permakültürün dünyanın dört bir tarafındaki pek çok örneği, doğal çiftlik sisteminin gerçekten evrensel olduğunu göstermektedir. Nemli, ılıman Japonya kadar kuru iklimlere de uygulanabilir. Ayrıca, dünyadaki permakültür hareketi Fukuoka için bir ilhamdır. Pek çok yıl neredeyse yalnız çalıştı. Hayatının çoğunda Japonya onun mesajına açık değildi. Kitaplarını kendi yayınlamak zorunda kaldı çünkü hiçbir yayıncı ana görüşten oldukça uzak olan birini ciddiye almıyordu. Deneyleri başarısızlıkla sonuçlandığında, diğer köylüler onunla alay ettiler. 1980′lerin ortalarında Olympia, Vaşington’daki Permakültür Konferansına geldi ve Bill Mollison ile buluştu. Konferansta neredeyse bin kişi vardı. Buluştuğu benzer düşünceli insanların sayısı ve içtenliğiyle etkilendi ve cesaretlendi. Gezegeni kurtarmaya yardım etmek için çalışan, parlak, enerjik insanlar ağını yarattığı için Bill Mollison’a teşekkür etti. “Şu anda,” dedi, “hayatımda ilk defa gelecek için umutluyum.”

Permakültür Fukuoka’dan pek çok şey edindi. Yabani bitkiler gibi sebzeler yetiştirme, ziraat içermeyen aralıksız tahıl yetiştirme gibi tarımsal tekniklerin yanında, pratik stratejiler planlamak için ayrıca önemli bir yeni yaklaşım öğrendi. En önemlisi, doğal çiftçilik felsefesi permakültüre daha önceki ilkelerde eksik olan gerçekten ruhsal bir temel verdi.

Fukuoka doğal çiftçiliğin kişinin ruhsal sağlığından kaynaklığına inanır. Toprağın iyileşmesini ve insan ruhunun arınmasını tek bir süreç sayar, ve bu sürecin yer alabileceği bir yaşam tarzı ve çiftçilik tarzı önerir. “Doğal çiftçilik yalnızca ürün yetiştirmek değildir. İnsanın işlenmesi ve mükemmelleşmesi içindir.”

İlk olarak permaculture.com adresinde yayınlanmıştır.

Larry KORN - 2003 - permaculture.com
http://www.permaculture.com/node/140
Çeviri: Serhat Elfun DEMİRKOL

Yukarıda okuduğunuz yazı yabanıl.net sitesinden alınmıştır.
http://yabanil.net/masanobu-fukuokanun-dogal-ciftciligi-ve-permakultur/#more-256

Aşağıda yazının aslını sunuyoruz.

*******************************************

Masanobu Fukuoka's Natural Farming and Permaculture

( Larry KORN - 2003 - permaculture.com )

Masanobu Fukuoka is a farmer/philosopher who lives on the Island of Shikoku, in southern Japan. His farming technique requires no machines, no chemicals and very little weeding. He does not plow the soil or use prepared compost and yet the condition of the soil in his orchards and fields improve each year. His method creates no pollution and does not require fossil fuels. His method requires less labor than any other, yet the yields in his orchard and fields compare favorably with the most productive Japanese farms which use all the technical know-how of modern science.

*********

Masanobu Fukuoka is a farmer/philosopher who lives on the Island of Shikoku, in southern Japan. His farming technique requires no machines, no chemicals and very little weeding. He does not plow the soil or use prepared compost and yet the condition of the soil in his orchards and fields improve each year. His method creates no pollution and does not require fossil fuels. His method requires less labor than any other, yet the yields in his orchard and fields compare favorably with the most productive Japanese farms which use all the technical know-how of modern science.
masanobu_fukuoka2How is this possible? I admit, when I first went to his farm in 1973 I was skeptical. But there was the proof - beautiful grain crops in the fields, healthy orchard trees growing with a ground cover of vegetables, weeds and white clover. Over the two-year period I lived and worked there his techniques and philosophy gradually became clear to me.

I had not heard of permaculture at the time, but I can see now that Fukuoka's farm is a classic working model of permaculture design. It is remarkable that Fukuoka and Bill Mollison, working independently, on two different continents with entirely different environmental conditions should come up with such similar solutions to the question, "How can people on live this planet sustainably and in harmony with nature." Both claim that the principles of their system can be adapted to any climatic area.

mollison_fukuoka(Mollison and Fukuoka)

Perhaps Fukuoka, in his book The One Straw Revolution , has best stated the basic philosophy of permaculture. In brief, it is philosophy of working with, rather than against nature; of protracted and thoughtful observation rather than protracted and thoughtless labour; and of looking at plants and animals in all their functions, rather than treating any area as a single-product system.

Mollison and Fukuoka took entirely different routes to get to essentially the same place. Permaculture is a design system which aims to maximize the functional connection of its elements. It integrates raising crops and animals with careful water management. Homes and other structures are designed for maximum energy efficiency. Everything is made to work together and evolve over time to blend harmoniously into a complete and sustainable agricultural system.

The key word here is design. Permaculture is a consciously designed system. The designer carefully uses his/her knowledge, skill and sensitivity to make a plan, then implement it. Fukuoka created natural farming from a completely different perspective.

The idea for natural farming came to Fukuoka when he was about twenty five years old. One morning, as he sat at sunrise on a bluff overlooking Yokohama Bay, a flash of inspiration occurred. He saw that nature was perfect just as it is. Problems arise when people try to improve upon nature and use nature strictly for human benefit. He tried to explain this understanding to others, but when they could not understand he made a decision to return to his family farm. He decided to create a concrete example of his understanding by applying it to agriculture.

But where to begin? Fukuoka had no model to go by. "'How about trying this? How about trying that?' That is the usual way of developing agricultural technique. My way was different. 'How about not doing this, and How about not doing that?' - this was the path I followed. Now my rice growing is simply sowing seed and spreading straw, but it has taken me more than thirty years to reach this simplicity."
mollison_fukuoka2
The basic idea for his rice growing came to him one day when he happened to pass an old field which had been left unused and unplowed for many years. There he saw healthy rice seedlings sprouting through a tangle of grasses and weeds. From that time on he stopped sowing rice seed in the spring and, instead, put the seed out in the fall when it would naturally have fallen to the ground. Instead of plowing to get rid of weeds he learned to control them with a ground cover of white clover and a mulch of barley straw. Once he has tilted the balance slightly in favor of his crops Fukuoka interferes as little as possible with the plant and animal communities in his fields.

(Bill Mollison in Permaculture 2)

This is not to say that Fukuoka did not experiment. For example, he tried more than twenty different ground covers before noticing that white clover was the only one which held back weeds effectively. It also fixes nitrogen so it improves the soil. He tried spreading the straw neatly over the fields but found the rice seeds could not make their way through. In one corner of the field, however, where the straw had scattered every which way, the seedlings emerged. The next year he scattered the straw across the entire field. There were years when his experiments resulted in almost a total crop loss, but in small areas things worked out well. He closely observed what was different in that part of the field and next year the results were better. The point is, he had no preconceived idea of what would work the best. He tried many things and took the direction nature revealed. As far as possible, Fukuoka was trying to take the human intellect out of the decision making process.

His vegetable growing also reflects this idea. He grows vegetables in the spaces between the citrus trees in the orchard. Instead of deciding which vegetables would do well in which locations he mixes all the seeds together and scatters them everywhere. He lets the vegetables find their own location, often in areas he would have least have expected. The vegetables reseed themselves and move around the orchard from year to year. Vegetables grown this way stronger and gradually revert to the form of their semi-wild ancestors.

I mentioned that Fukuoka's farm is a fine model of permaculture design. In Zone 1, nearest his family home in the village, he and his family maintain a vegetable garden in the traditional Japanese style. Kitchen scraps are dug into the rows, are crops rotated and chickens run freely. This garden is really an extension of the home living area.
masanobu_fukuoka3

Zone 2 is his grain fields. He grows a crop of rice and one of barley every year. Because he returns the straw to the fields and has the ground cover of white clover the soil actually improves each year. The natural balance of insects and a healthy soil keep insect and disease infestations to a minimum. Until Bill Mollison read The One-Straw Revolution he said he had no idea of how to include grain growing in his permaculture designs. All the agricultural models involved plowing the soil, a practice he does not agree with. Now he includes Fukuoka's no-tillage technique in his teaching.

Zone 3 is the orchard. The main tree crop is Mandarin oranges, but he also grows many other fruit trees, native shrubs and other native and ornamental trees. The upper story is tall trees, many of which fix nitrogen and so improve the soil deep down. The middle story is the citrus and other fruit trees. The ground is covered with a riotous mixture of weeds, vegetables, herbs and white clover. Chickens run freely. This multi-tiered orchard area came about through a natural evolution rather than conscious design. It still contains many of the basic permacultural design features. It has many different plant and species, maximizes surface area, contains solar sunlight "traps" and maintains a natural balance of insect populations.
larry_korn_fukuoka(Author Larry Korn with Fukuoka)

Fukuoka invites visitors from Zone 4 anytime. Wild animals and birds come and go freely. The surrounding forest is the source of mushrooms, wild herbs and vegetables. It is also an inspiration. "To get an idea of the perfection and abundance of nature," Fukuoka says, "take a walk into the forest sometime. There, the animals, tall trees and shrubs are living together in harmony. All of this came about without benefit of human ingenuity or intervention."

What is remarkable is that Fukuoka's natural farming and permaculture should resemble each other so closely despite their nearly opposite approaches. Permaculture relies on the human intellect to devise a strategy to live abundantly and sustainably within nature. Fukuoka sees the human intellect as the culprit serving only to separate people from nature. The "one mountain top, many paths" adage seems to apply here.

Natural farming and permaculture share a profound debt to each other. The many examples of permaculture throughout the world show that a natural farming system is truly universal. It can be applied to arid climates as well as humid, temperate Japan. Also, the worldwide permaculture movement is an inspiration to Fukuoka. For many years he worked virtually alone in his work. For most of his life Japan was not receptive to his message. He had to self-publish his books because no publisher would take a chance on someone so far from the mainstream. When his experiments resulted in failure the other villagers would ridicule his work. In the mid-1980's he came to a Permaculture Convergence in Olympia, Washington and met Bill Mollison. There were nearly one thousand people there. He was overwhelmed and heartened by the number and sincerity of the like-thinking people he met. He thanked Mollison for "creating this network of bright, energetic people working to help save the planet." "Now," he said, "for the first time in my life I have hope for the future."
masanobu_fukuoka4

In turn, permaculture has adopted many things from Fukuoka. Besides the many agricultural techniques, such as continuous no-tillage grain growing and growing vegetables like wild plants, permaculture has also learned an important new approach for devising practical strategies. Most importantly, the philosophy of natural farming has given permaculture a truly spiritual basis lacking in its earlier teachings.

Fukuoka believes that natural farming proceeds from the spiritual health of the individual. He considers the healing of the land and the purification of the human spirit to be one process, and he proposes a way of life and a way of farming in which this process can take place. "Natural farming is not just for growing crops," he says, "it is for the cultivation and perfection of human beings."

Larry KORN - 2003
http://www.permaculture.com/node/140

Text and images copyright 2003 Larry Korn

Contact information:

Larry Korn
P.O. Box 2384
Berkeley, CA 94702
(510) 530-1194
FAX (510) 530-1194

 

Son Yazılar