yeni_anayasa_bolucudur_haluk_dural225

'Yeni Anayasa' Emperyalist Patentli!

Milli Anayasa Forumu Sekreteri Haluk Dural, ‘Yeni Anayasa’nın emperyalist patentli olduğunu ve ancak milli bir anayasa ile bu oyunun bozulabileceğini savundu.

Dural; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 100 noktada toplantılar düzenleyen ‘Milli Anayasa Forumu’nun görüşlerini Yurt okurları için özetledi:

*** *** ***
Bu Anayasa Ayrıştırır!

“Türkiye’nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı yoktur. Yeni Anayasa ABD + AB, AKP + (BDP + PKK) tarafından istenmektedir. Yeni denen ‘Bölücü Anayasa’ girişimi toplumu daha fazla ayrıştıracak ve çatışmaya yol açacaktır. Emperyalist yayılmanın önündeki en büyük engel ‘milli devletler’dir.

Akdeniz’den Hazar’a açılacak ABD işgalindeki koridorun önündeki en büyük engel ise üniter yapıya sahip Türk Devleti ve ordusudur.

Bu nedenle ABD planı, Türkiye’nin terör ve iç çatışmalarla (Türk-Kürt, olmazsa Alevi-Sünni) veya İran ve Suriye ile çatıştırılarak veyahut işbirlikçi iktidarlar vasıtasıyla hukuken üniter yapısı bozularak ve ordusu küçültülerek, ekonomisi borçlandırılarak ve özelleştirilerek ülkemizin zayıflatılmasını öngörmektedir.”

*** *** ***
Bu Meclis Yeni Anayasa Yapamaz!

“Yürürlükteki anayasaya göre seçilmiş meclis, ‘Yeni Anayasa’ yapamaz. Yeni bir anayasa sadece halk tarafından ve halkın tüm kesimlerinin eşit, barajsız temsil edilecek şekilde seçildiği bir ‘Kurucu Meclis’ marifetiyle yapılabilir.”
*** *** ***
İlk Dört Madde Değiştirilemez!

“Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesinin, Asli Kurucu İradenin, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinin belirtildiği günümüz Anayasasının ‘Başlangıç Bölümü ve İlk 4 Maddesi’ hiçbir şekilde değiştirilemez. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, Üniter ve Ulus Devlet yapısı kesinlikle tartışılamaz! Ancak, milletvekili dokunulmazlığı sınırlandırılmalı, yargı bağımsız, tarafsız ve adil olmalıdır. Vatandaşlık, din, mezhep ve etnik kökene dayalı olmamalı, Laiklik ilkesi tartışmaya açılmamalıdır.

Anayasal vatandaşlık yaklaşımı, Cumhuriyet kurmuş olmanın gurur ve şerefini taşıyan bir milletin vatandaşı olmaktan çıkartıp, devlete ‘hukuksal bir bağla’ bağlı ‘arzu ederlerse bir arada yaşayan, etmezlerse ayrılabilen’ Türkiye Cumhuriyeti Halkı’nın bireyleri haline getirmektedir.”

*** *** ***
Anadil, Özerklik!

“Anadilde eğitim, temel insan hakları arkasına sığınılarak milletin birliğini dinamitlemekte, milli devletleri bölmekte kullanılan en tehlikeli silahtır. Yerel yönetimlere özerklik diye dayatılan proje, İngiliz ajanlarının Osmanlı Devleti’nin yaklaşan büyük dünya savaşı öncesinde zayıflatılıp, daha kolay parçalanması için Prens Sebahattin’e dikte ettirdikleri ‘adem-i merkeziyetçilik’ ile aynı şeydir.”

*** *** ***
MGK Kalmalıdır!

“Bütün ülkelerde MGK vardır. Bizim gibi, iç ve dış tehdit altında, 30 yıldır ayrılıkçı PKK terörüyle savaşan ve bugün bölünme senaryolarına konu olan bir devlette etkinliğini yitirmemesi gereken bir kurum olarak Anayasa’da yer almalıdır.”

*** *** ***
Dinin Kontrolü Gerekir!

“Laiklik ilkesine rağmen dini faaliyetlerin Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde olması bir ihtiyaçtır. Ancak, eğitim ile din birbirinden tamamen ayrılmalıdır. Din dersi zorunlu olmamalıdır.”

Milli Anayasa Forumu Sekreteri Haluk DURAL - 19 Mayıs 2012
http://www.ip.org.tr/