haluk dural2

Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk davaları yeniden yargılama kararları …

Basın Açıklaması

Adı geçen davalarda Özel yetkili Yargı Kurullarınca yargılanan siyaset adamları, TSK mensubu subaylar, astsubaylar, öğretim üyelerimiz ve yurtsever aydınlarımız hiç bir somut kanıt olmaksızın yıllarca haksız ve hukuksuz biçimde düzmece kurgularla cezaevlerinde tutsak edildiler. Balyoz Davasında yargılananlar İstanbul 10. Ağır Ceza ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin evrensel hukuk kurallarına ve Türk Ceza Yasası gereklerine aykırı olarak aldıkları kararlar sonucunda özgürlüklerinden yoksun bırakıldılar. Aileleri, eşleri, çocukları, yakınları ile birlikte mağdur edildiler.

Millî Merkez olarak; Vardiya Bizde-Sessiz Çığlık Dayanışmacıları, İP, TGB, CHP'nin ve MHP'nin kimi milletvekilleri, TESUD, TEMAD, ÇYDD, ADD, EĞİTİM-İŞ, CKD ve öteki demokratik kitle örgütleriyle birlikte düzmece yargı oyunuyla tutsak edilen asker, sivil tüm yurtsever tutsakları her zeminde savunduk, ailelerine gönülden destek olduk. Büyük Ortadoğu Projesi-BOP kaynaklı Hukuksuzluğa karşı durduk. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı onamasından sekiz ay sonra Anayasa Mahkemesi gecikmeli de olsa hak ve hukuk ihlallerini gözönüne alarak tutsakları özgürlüklerine kavuşturdu. AYM, hukuk dışı yargılamanın kanıtlanması üzerine dava dosyalarının YENİDEN YARGILAMA amacıyla 4. Ağır Ceza Mahkeme'sine sevki ile 3 ve 10 Kasım 2014 tarihlerine duruşma günü verildi. Umarız ki davanın görüleceği yerel yargı AYM'nin saptadığı ve belirttiği hak, hukuk ihlâllerini giderecek önlem ve kararları geciktirmeden alacak ve bugüne dek uğradıkları haksızlıkları gidererek asker, sivil mağdur yurtseverlerin haklarını iade edecektir. Yapılacak yargılamanın kısa sürede tamamlanmasının ardından bir sonraki aşama bu hukuksuz yargılamalar nedeniyle uğradıkları özlük haklarının ve itibarlarının iadesi olmalıdır.

Asker, sivil yurtseverlerin itibarlarının iadesi sürecinin, bu hukuksuzluklara yol açan, alet olan, dijital kurmaca deliller üreten, basında bu düzmece yargı komedisini savunan çetelerin yargılanmaları ve yaptıklarının hesabını Bağımsız Türk Yargısına vermeleri ile son bulacağına inanmak istiyoruz. Bu düzmece yargı tuzağıyla TSK içinde halen görevde olan komutanların yasal terfilerinin ve özlük haklarının iadesini, bu konuda TSK yönergelerinde var olan engellerin de yasal hak olarak kaldırılmasını, hakettikleri rütbe ve görevlere iadelerini beklemek Türk Milletinin en doğal hakkıdır. Tutuklu oldukları süre içerisinde emekliliklerini isteyen komutanların da istedikleri takdirde hakettikleri ve bulunması gereken rütbelerle görevlerine dönebilmeleri sağlanarak bu acılı döneme son verilmelidir. Türk Genel Kurmay Başkanlığı’na da bu konuda görevlerini hatırlatırız.

İşgal dönemlerinde yaşanan Malta Sürgünleri, Bekirağa Bölüğü Tutuklama ve Yargılamaları benzeri dış odaklı bu düzmece yargı oyunu da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına idam cezası veren Nemrut Mustafa Divanı Kararları gibi yargı tarihindeki ibretlik yerini alacaktır.

Tarih bunun kanıtıdır ki asker, sivil yurtseverler tutuklanabilir, yargılanabilir, acı çektirilebilir ama teslim alınamaz, diz çöktürülemezler.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Millî Merkez Genel Sekreteri
Halûk DURAL - 08 Ağustos 2014