lozan antlasmasi 24temmuz1923 225

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasının 91. Yılı!

Basın Açıklaması

Birinci Dünya Harbi sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilâf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Teslim Antlaşmasını tanımayarak, İstiklâl Harbini zaferle sonuçlandıran Mustafa Kemal ve Birinci TBMM, bu zaferle Sevr Teslim antlaşmasını yırtıp, tarihin çöp sepetine atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “tam bağımsızlığının” emperyalistler tarafından kabul edildiği bu antlaşma, dünyada 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçebilen tek antlaşmadır. Bunun değerini Devletimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle ifade etmiştir:

“ … Lozan barışı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk ulusu için siyasal bir zafer oluşturan bu Antlaşma’nın Osmanlı tarihinde benzeri yoktur. Ulusumuz bununla haklı olarak övünebilir ve Türk ulusunun yüksek bir yapıtı olan bu Antlaşma’nın yüksek değerini takdir etmesi gereken gençliğin bunu geçmişte yapılmış antlaşmalarla kıyaslaması gerekir. “

(26.07.1927, Dolmabahçe Sarayı, Lozan Barış Antlaşması Hakkında)


“ Saygıdeğer Efendiler:

Lozan Barış Antlaşması’nın içine aldığı esasları, öbür barış teklifleriyle
daha çok karşılaştırmaya gerek olmadığı kanısındayım.

Lozan Barış Antlaşması, Türk Ulusu’na yüzyıllardan beri hazırlanmış
ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış
büyük bir suikastin yıkılışını anlatan bir belgedir.
Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasal utku eseridir! ”

(1927, Söylev, II, syf. 76, 24.07.1933, Hakimiyet-î Milliye Gazetesi)

Millî Merkez olarak, Devletimizin tapu senedi olan bu antlaşmanın başarıyla sonuçlandırılmasının 91. Yıldönümünde, başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İNÖNÜ olmak üzere emeği geçen bütün vatanseverleri şükran, rahmet ve saygıyla anarken, “insan hakları, demokrasi, özgürlük” gibi kavramların içini boşaltarak, devletimizi; özerklik, federalizm, ılımlı islam talepleriyle parçalamaya yeltenen, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastedecek emperyalistler ve yerli uşaklarına Türk Milletinin “TAM BAĞIMSIZLIK” aşkının nişanesi olan bu antlaşmanın nasıl meydana getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

Millî Merkez Genel Sekreteri
Halûk DURAL - 23 Temmuz 2014