40inci yilinda kibris baris harekati2 

Kıbrıs Barış Harekâtının 40. Yılını Kutluyoruz!

Basın Açıklaması

Faşist EOKA terör örgütünün yavru vatandaki soydaşlarımıza karşı başlattığı kanlı terör saldırılarına dur demek için şanlı Türk Ordusu 40 yıl önce 20 Temmuz sabahı Kıbrıs’a bir barış harekâtı düzenlemiştir.

Bu harekât sonrasında aradan geçen bunca yıl içinde Ada’da gerçek bir barış sağlanmış, soydaşlarımızın can ve mal güvenliklerini pekiştirmiştir.

Oniki yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti, ülkemizin Kıbrıs’taki jeopolitik ve stratejik çıkarlarını korumadığı gibi Kıbrıs Rum kesiminin adayı temsilen tek muhatap olarak Avrupa Birliği’ne alınmasına karşı çıkmamış, garantörlük haklarını kullanmamış, Rumlar lehine Annan Planının kabulü için soydaşlarımıza baskı yapmış, batılı şirketlerin Kıbrıs’ın kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge’sinde petrol ve doğal gaz arama ve çıkarmalarına karşı çıkmayarak ulusal menfaâtlerimizi heba etmiştir.

Bugünlerde ABD’nin ve AB’nin “Kıbrıs’ta çözüm” adı altında büyük heves ve gayretle yeniden devreye girdiği görülüyor. Çözüm görüşmeleri adı altında Türklerin “egemen eşitlik” beklentisi ve Türkiye’nin “garantörlüğü” yok edilmek isteniyor. Kıbrıs’ın tamamen AB toprağı yapılarak, Yunanistan’ın bu suretle dolaylı garantörlüğünün ise sürdürmesi hedefleniyor. Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi ama ABD ve İngiliz askeri üslerinin bu “batmayan uçak gemisinde” durması öngörülüyor. Masa başında KKTC hem fiilen, hem hukuken yok edilmeye çalışılıyor.

Tarihî, askerî, ekonomik, siyasî ve stratejik hak ve çıkarlarımız olan yavru vatanımızı, masa başında Rum’a ve AB’ye teslim etmeye kalkışmak tek kelime ile “vatana ihanettir”. Bugün en büyük güvencemiz, millî ve onurlu duruşundan hiç şüphe etmediğimiz, KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu’dur.

Millî Merkez ve tüm Türk yurttaşları, vatanseverler, Atatürkçüler, Millîciler ve demokratlar Sayın Eroğlu’nun başarısına, mücadelesine ve direnişine destek vereceklerdir.

Millî Merkez olarak, emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin Kıbrıs’ı masa başında Ruma vermeye güçlerinin yetmeyeceğini ve verdikleri tavizlerin hesabının sorulacağını bir kez daha ifade ederken, Barış Harekâtını başarıyla gerçekleştiren Türk Silaâhlı Kuvvetlerini kutlar, bu büyük mücadelede yavru vatan Kıbrıs’ta toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve direnişin simgeleri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı ve şükranla anarız.

Millî Merkez Genel Sekreteri
Halûk DURAL - 20 Temmuz 2014