milli merkez logo2 225

Milli Merkez'den Amasya Genelgesi'nin 95. Yıldönümünde Türk Ulusuna Çağrı!

BASIN DUYURUSU

Bugün 22 Haziran AMASYA TAMİMİ’nin yayınlanmasının 95. Yıldönümüdür.

Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas Bey’e yazdırılan ve Anadolu’daki sivil ve askerî makamlara gizli olarak gönderilen bu genelgenin maddeleri şunlardır:

1- Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

2- İstanbul Hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok saymak anlamına gelmektedir.

3- Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4- Milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurul oluşturulmalıdır.

5- Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.

6- Her sancaktan halkın güvenini kazanmış üçer kişi seçilerek hemen Sivas’a doğru yola çıkmalıdır.

7- Sivas’taki kongreye katılacak olan delegeler Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak Cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.

8- Bu genelge Millî bir sır olarak saklanmalı ve delegeler gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek Sivas’a gelmelidirler.

9- Askerî ve sivil teşkilâtlar hiçbir suretle dağıtılmayacak, yönetimi başkalarına devredilmeyecek ve silahlar teslim edilmeyecektir.

*** *** ***

MİLLÎ MERKEZ, 22 Haziran 1919 da yayınlanan AMASYA Genelgesinin 95. Yıldönümünde Türk Ulusuna çağrıda bulunmaktadır.

Büyük Türk Milleti!

Durum bugün de AMASYA Genelgesinde belirtildiği gibidir:

Vatanın Bütünlüğü ve Bağımsızlığı tehlikededir.

Hükümet görevini yerine getirememektedir. Hattâ siyasi emellerini, Büyük Ortadoğu Projesi'ni gerçekleştirmek için Türkiye’yi parçalamak isteyen ABD liderliğindeki batı emperyalistleri ile birleştirmiştir.

Meclisteki muhalefet partilerinin işbirliğiyle Mısır’dan ithal, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, vatan haini son şehülislam Mustafa Sabri’nin yardımcısının oğlu Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiştir.

Milletin bağımsızlığını yine, Milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

22 Haziran 1919’da AMASYA’dan seslenen Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının inancıyla ve kararlılığıyla size sesleniyoruz.

Tam Bağımsız Türkiye, Millî Meclis, Millî Hükümet, onurun ve Ülkenin geleceği için,

MİLLÎ MERKEZ’de birleş…

Saygılarımızla,

Millî Merkez Genel Sekreteri
Halûk DURAL - 22 Haziran 2014