milli merkez logo2 225

Milli Merkez'den CHP ve MHP’deki Vatansever Milletvekillerine Çağrı!

Değerli Dostlar,

CHP ve MHP ortak Cumhurbaşkanı adayı için yaptıkları çağrıda çatı adayını “Devlet tecrübesi olan, hukukçu, muhafazakâr (dinci değil) kesimden oy alabilecek, lâik, demokrat kişilikli birisi olarak tanımlamışlardır.

Ancak ne hazindir ki, her iki partinin çatı adayı çalışmaları sırasında hiç kimse adını önermediği halde (hiç kuşkusuz ABD fısıldamıştır), her iki parti başkanı da kendilerinden beklendiği gibi kimseye haber vermeden ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Atatürk’ün koltuğuna bula, bula Çatının değil, Batının adayı olarak, 1924 yılında İstanbul’dan "Atatürk'e karşı olduğu için şapka devrimi üzerine ülkeyi terk edip Kahire'ye yerleşen son şeyhülislam Mustafa Sabri Efendinin (Mustafa Kemal ve arkadaşları için “katli vaciptir” fetvası veren ve İstiklâl Harbinden sonra efendisi İngilizler tarafından Mısır’a kaçırılıp, El Ezher’de hocalık yapan, 1954 vatansız ölen bir hain) yanına Kahire’ye giden Yozgatlı müderris İhsan Efendinin oğlu “Ekmeleddin İhsanoğlu"nu lâyik bulmuşlardır.

1943 yılında Kahire'de doğmuş bu zat, 1966'da Kahire'deki Ain Shams Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Kimya Bölümü'nü bitirmiş "bir Mısır vatandaşıdır" ve bir süre melânet yuvası “El Ezher” Üniversitesi'nde de çalışmıştır. Kahire'de organik kimya konusunda yüksek lisans yapan İhsanoğlu, 1970 yılında Türkiye'ye gelerek, denkliği şüpheli şekilde, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ne asistan olarak girmiş, 1974 yılında organik kimya üzerine doktora yapıp, 1975 yılında gittiği İngiltere'den döndükten sonra da 1978'de Ankara Fen Fakültesi'nde organik kimya doçenti olmuştur. "Kimya Doçenti" iken birden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde nerede ve nasıl, hangi üniversitede, hangi çalışmasıyla kazandığı bilinmeyen bir Kültür Ve Bilim Tarihi Profesörü ünvanıyla ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı için, Atatürkçü aday bulamayan, bu yüce makâmı bir halife özentisi şeyhülislam artığına teslim edecek kadar gaflet, dalâlet içine düşenleri şiddetle kınıyorum.

CHP ve MHP’deki vatansever milletvekillerine bu gidişe dur diyecek olan halkımızın isteklerine uygun bir Cumhurbaşkanı adayı teklif etmeleri için çağrı yapıyorum.

Bugün vatanın ve milletin bütünlüğünü savunmayanları, korkanları, Türk Milleti yazacağı tarihte Mustafa Sabrilerin yanına yollayacaktır.

Saygılarımla,

Milli Merkez Genel Sekreteri
Halûk DURAL - 17 Haziran 2014