buyuk yalan225

Alman Meclisine sesleniyoruz: Siz yetkili değilsiniz/Sie sind nicht berechtigt!

Almanya'nın iktidarda bulunan Hıristiyan Demokrat Partisi ve Almanya Sosyal Demokrat partisi ile Yeşiller Partisi,

"Ermenilere ve Diğer Hıristiyan Azınlıklara Karşı 101 Yıl Önce Yapılan Soykırımı Anma ve Saygı" başlığı altında ortak bir önergeyi parlamentoya sundular. 2 Haziran'da görüşülecek soykırım önergesi için Almanya'daki Türk dernekleri de, 28 Mayıs'ta Alman Meclisi'ne yürüme kararı aldı. 

2 Haziran'a kalan süre göz önüne alındığında; 1915 olaylarının soykırım olmadığını anlatma çabasına girmek beyhude bir uğraş olacaktır.Bu kısa zamanda, Alman halkına ve özellikle siyasetçilerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Perinçek-İsviçre kararını hatırlatmak zorundayız. 

Ülke Parlamentoları, 1915 Olaylarını Soykırım Olarak Tanıyamaz... 

1948 Soykırım Sözleşmesi'ne göre bir olayın soykırım olup olmadığına, bu işle görevlendirilmiş milli mahkemeler veya bir uluslararası ceza mahkemesi karar verir. Hukuk bu konuda çok açık ve nettir. 

Almanya'daki hiçbir yasama, yürütme ve yargı kurumunun, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya yetkisi yoktur. Sadece Almanya'nın değil, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye olan 192 ülkenin hiçbirinin böyle bir yetkisi yoktur. Buna Türkiye de dâhildir. Türkiye'deki hükümet ya da parlamento da 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyamaz. Tanıyanlar parlamentolar da, hukuksuz bir iş yapmaktadır. 

Bu konuda elimizdeki en büyük dayanak da, AİHM kararıdır. 

AİHM 2. Dairesi ve AİHM Büyük Daire, Perinçek-İsviçre Davası’nda verdiği kararlarda, BM Soykırım Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, yetkili ceza mahkemeleri dışındaki yargı kurumlarının, parlamentoların, hükümetlerin, belediyelerin, akademik kuruluşların vb. 1915 olayları konusunda soykırım kararı veremeyeceklerine hükmetmiştir. 

AİHM kararları, Avrupa Konseyi’ne üye olan bütün ülkelerin yasama, yürütme ve yargı organları ve kurumları için bağlayıcıdır. Dolayısı ile Alman Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma gayreti içerisine girmesi, Almanya'nın AİHM'i ve kararlarını tanımaması anlamına gelmektedir. Alman Meclisi'nin hukuk ile bağdaşmayan bu çabası, ne yazık ki ve ancakTürk düşmanlığı ile açıklanabilir. Zaten önergenin tam metnini okuduğunuzda da, bu düşmanlığı aleni şekilde görmektesiniz. 

Avrupa'daki Türkler Alman Meclisi'ne Yürüyor... 

Almanya’daki Türk toplumu temsilcileri de, Alman Meclisi'nin soykırım önergesine tepki olarak 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü, saat 16.00'da Berlin'de büyük bir yürüyüş ve "AİHM'e Saygı" mitingi düzenliyor. Burada Alman Meclisi'ne "SieSindNichtBerechtigt - Siz Yetkili Değilsiniz" denilecek. Özellikle Almanya'da yaşayan tüm yurtseverler, bu büyük mitinge sahip çıkmalıdır. 

Yürüyüş ve mitinge meslek odaları, dernekler, vakıflar ve farklı görüşte olsalar da çeşitli siyasi oluşumlar katılım gösteriyor. Almanya’daki Türk Azerbaycanlılar Birliği, Almanya Türk Mimar ve Mühendisler Birliği, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği-UETD, Talat Paşa Komitesi, Türkiye Gençlik Birliği Avrupa katılımcılar olarak başı çekiyor. 

*** *** ***
Türkiye'nin uluslararası alandaki meseleleri, hepimizi ilgilendirir. Bu alanda, siyasi partilerin işbirliği de büyük önem arz eder. Soykırım yalanlarına karşı da ülkemizdeki tüm siyasi partiler,aralarındaki meseleleribir kenara bırakarak, enörgütlü ve organize çalışmalarıgerçekleştirmelidir. 

AKP, CHP, MHP ve Vatan PartisiAlman Meclisini ve kamuoyunu bilgilendirmek için birlikte hareket etmelidir.Bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri 28 Mayıs'taki yürüyüşte, Türk dernekleri ile beraber, omuz omuza Alman Meclisi'ne yürümelidir. 

Haydi, hep birlikte Alman Meclisi'ne AİHM kararını hatırlatalım ve gür bir sesle haykıralım:

"SieSindNichtBerechtigt - Siz Yetkili Değilsiniz!"

Barış TINAY - 23 Mayıs 2016 - Ulusal Kanall