madde madde aihm karari4 1

Madde Madde AİHM Kararı! (4)

‘Perinçek’in Hedefi Emperyalistler!

‘Ermeni soykırımı yoktur’ ifadesi Ermeni onurunu zedelemez!

AİHM’nin verdiği kararla ‘Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır’ ifadesinin Ermeni halkına karşı bir nefret söylemi değil emperyalizmi hedef alan bir ifade olduğu hukuki anlamda da kanıtlanmış oldu.

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde, sadece ifade özgürlüğüne indirgenmeye çalışılan, AİHM’in İsviçre/Perinçek kararının kamuoyundan saklanmaya çalışılan boyutlarını ele aldık. AİHM’nin 1915 olaylarını, uluslararası hukukun ışığında soykırım olarak nitelendirmediğinin altını çizdik. Kararın can alıcı noktalarından biri, AİHM tarafından yapılan emperyalizm vurgusu oldu.

AİHM kararın 252. paragrafında, “Perinçek’in ifadelerinin hedefinde 1915 olaylarını yaşayanlar ve onların varisleri değil, vahşetin sorumlusu olarak gördüğü ‘emperyalistler’ vardır” ifadelerini kullanarak, Perinçek’in bir nefret suçu işlemediğine hükmetti.

Aynı kararda, Ermenilerin ulus bilincini “soykırım” üzerine kurmaya çalıştıkları belirtilirken, Perinçek’in ifadelerinin Ermeni onuruna bir saldırı içermediğinin altı çiziliyor.

DİNK’İN SÖZLERİ AİHM’DE YANKILANDI!

AİHM’nin emperyalizm ve Ermeni onuru vurgusu ise akıllara gazeteci Hrant Dink’in öldürülmeden önce yaptığı konuşmayı getirdi. Ermeni diyasporasına, “1915’te yaşananları Ermeni kimliğinin hayati bir unsuru olarak tanımlamaya son verin” çağrısı yapan Dink, “Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru” ifadesini kullanarak, kardeş kanı akmasının sorumlusunun emperyalist Batılı ülkeler olduğunun altını çizmişti.

AİHM’nin verdiği kararla, “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” ifadesinin Ermeni halkına yöneltilmiş bir nefret söylemi değil, emperyalizmi hedef alan bir ifade olduğu hukuki anlamda da kanıtlanmış oldu.

dogu perincek aihm kararindan sonra

Akılsızca oynadıkları akıl oyununu kaybettiler!

AİHM’nin, “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır ifadesinin hedefinde Ermeniler değil emperyalizm var kararını” uzmanlara sorduk.

Sabih Kanadoğlu (Yargıtay Onursal Başkanı): Öncelikle kararın Türkiye için büyük bir zafer olduğunu vurgulamak isterim. Bu zafer, siyasi kıskançlıklar nedeniyle küçümsenecek bir olay değildir. Perinçek’i ulusal davranışı nedeniyle kutlamak gerekir. 1915 ve sonrasında yaşanan olayların, karşılıklı kıyımların sorumlusunun emperyalizm olduğu açıktır. AİHM kararında, Perinçek’in emperyalizmi hedef alan ifadelerinin altını çizmiş ve hedefin Ermeni halkı olmadığını belirtmiştir. Önemli bir olgudur.

Uluç Gürkan (Eski TBMM Başkanvekili): Davaya müdahil olan Ermenistan tarafı, Doğu Perinçek’in soykırım emperyalist bir yalandır, soykırım yoktur ifadelerini kullanarak, Ermeni halkına karşı nefret suçu işlediğini iddia etmiştir. Daire, 1915 olaylarının Ermeniler açısından önemli olduğunu belirtmiş fakat Perinçek’in ifadelerinin Ermeni onurunu çiğneme amacı taşımadığının ve emperyalizmi hedef aldığının altını çizmiş oldu. Ermenistan tarafının oynadığı akılsızca bir akıl oyunuydu ve kaybettiler. Ermenistan, 1915’te yaşananları Yahudilerin maruz kaldığı soykırıma benzetmeye çalışarak itibar kazanmaya çalışıyor. İsrail, ulus bilincini, haklı olarak, 1948 Nürnberg kararına ve bu kararı uluslararası bir prensip haline getiren BM Sözleşmesi’ne dayandırmaktadır. 1915 olayları ile ilgili böyle bir karar mevcut değildir. Büyük Daire sadece ifade özgürlüğü vurgusu yapmamış aynı zamanda dolaylı yoldan soykırım olmadığına da hükmetmiştir. Ermenistan’ın iddialarının tarihsel bir gerçekliğe dayanmadığı kanıtlanmış oldu. İkinci olarak 1915 olayları ile ilgili, Yahudi soykırımına benzer bir biçimde alınmış bir karar yoktur. Hatta Osmanlı Harp Divanı ve İngilizlerin kurduğu Malta Mahkemesi soykırım suçunun işlenmediğine hükmetmiştir.

Prof. Dr. İlber Ortaylı (Tarihçi): Tarihi ve hukuki anlamda önemli bir karar. En azından Avrupa’daki yurttaşlarımızın özgürce kendilerini ifade etmelerini sağlamış olduk. Avrupa’nın yasama organlarının kimsenin ifade özgürlüğüne müdahale etmeye, insanların ağzını kapatmaya, kendilerini Vatikan Konsülü yerine koymaya hakkı yoktur.

İşte AİHM’nin o maddeleri :

252. madde : MAHKEME, 1915 ve sonrasında yaşanan olayların, “soykırım” olarak tanınıp tanınmaması konusunda Ermeni toplumunun hassasiyetlerinin farkındadır. Bu konu ile ilgili ifadelerin topluluğu ilgilendirdiğinin bilincindedir.

Bununla birlikte, başvurucunun (Perinçek) söz konusu ifadelerinin bu olayların mağduru olan Ermenilerin haysiyetlerine ve mirasçılarının kimliklerine, İsviçre’nin cezai önlemlere başvurduğu şekilde, zarar vermesi söz konusu değildir.

Daha önce de ifade edildiği gibi, başvurucunun söz konusu ifadelerinin hedefinde bu insanlar değil, vahşetin sorumlusu olarak gördüğü “emperyalistler” vardır.

Başvurucu ifadelerinin bir kısmında Ermenileri emperyalist güçlerin enstrümanı, Türk ve Müslümanların öldürülmesinin sorumlusu olarak nitelendirmiştir. Bu ifadeler Ermenilerin gözünde saldırgan olabilir. Fakat başvurucu, Ermenilerin maruz kaldıkları hak ettiklerine veya yok edilmeleri gerektiğine dair bir sonuç çıkarmamaktadır. Asıl sorumlunun Türkler ve Ermeniler arasında şiddeti kışkırtan “emperyalistler” olduğu sonucu çıkartılmıştır.

(Yazı Dizisi Bitti)

Yunus SONER - Sinan GÜZALTAN - 26 Ekim 2015 - Aydınlık

İlgili Haberler :

AİHM YARGICI BOZER’DEN PERİNÇEK’E TEBRİK!

Karar içtihat niteliği taşıyor!

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, AİHM Yargıcı Prof. Dr. Ali Bozer, İsviçre’ye karşı AİHM’de kazandığı dava nedeniyle, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e tebrik mektubu gönderdi. Bozer, mektubunda çalışmalarını yakından izlediğini belirterek Perinçek’e, “Özellikle son zamanlarda sözde Ermeni soykırımına karşı meşakkat, özveri ve uzun bir çalışma ürünü olan çabalarınızın Büyük Daire tarafından kesin hükme bağlanmış olmasını derin bir memnuniyetle karşıladım” dedi. Ali Bozer, AİHM Büyük Dairesi’nin kararına bazı “seçkin yargıçların” muhalif kalmasını ise eleştirdi.

‘SOYKIRIM OLMADIĞINI HÜKME BAĞLADI’

Prof. Dr. Bozer mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Sizi, ülkemiz için son derece büyük önem taşıyan başarınız dolayısıyla kutlarım. Kararın olumlu bir şekilde çıkmış olmasının Yüce Mahkeme’nin kuruluş felsefesine uygun olduğunu ve Avrupa Konseyi’nin var oluş nedenine büyük hizmette bulunduğunu özellikle belirtmek isterim. Karar, yalnız düşünce ve vicdan özgürlüğünün ihlal edilmiş olduğunu tescil etmekle kalmamış, aynı zamanda sözde Ermeni soykırımının holokost olayı, yani Yahudi soykırımı ile karşılaştırılamayacağına ve soykırım konusunda karar verecek yetkili merciye de değinmiş olması sebepleriyle daha da büyük bir önem taşımaktadır. Başka bir deyimle basından edindiğim bilgiye göre karar, sözde Ermeni soykırımı olayında soykırım şartlarının mevcut olmadığını dolaylı bir şekilde hükme bağlamıştır.

Bu kararın içtihat niteliğini taşımış olması ayrıca değer taşımaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olduklarına inandığım Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin bu kararı dikkate alarak mevzuatlarını gözden geçirmeleri ve henüz böyle bir karar almamış ülkelerin Batı’nın değer hükümlerine ters düşen bir karar almak yoluna başvurmamaları halisane temennimdir. Bu konuda mücadeleye kararlı olduğunuzu basından öğrenmiş bulunuyorum. Bu husustaki kararınız dolayısıyla

BBP Milletvekili İşler: Ortak noktamız vatan!

Büyük Birlik Partisi Isparta Milletvekili Adayı Murat İşler de Perinçek’e bir kutlama mesajı gönderdi. İşler, “Doğu Perinçek’in verdiği mücadelede kazandığı zaferi kutluyoruz. Biz milliyetçi görüşe sahip insanlarız. Ortak noktamız vatan. Bundan sonra vatan mücadelesinde beraberiz. İlk karşılaştığımızda başarısından dolayı kendisini kucaklayacağım” dedi.

Aydınlık - 26 Ekim 2015