talat pasa komitesi logo

Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihsel Gerçekler!

Talât Paşa Komitesi tarafından hazırlanmış olan "Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihsel Gerçekler" başlıklı kitapçığı Milletimizin bilgisine sunuyoruz.

Birinci Dünya Savaşı, emperyalist devletler arasındaki paylaşım savaşıydı.

Savaşın konusu, Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasıydı.

Osmanlı Devleti nasıl Çanakkale’de emperyalist düşmana karşı vatanını savunduysa, Doğu cephesinde de aynı işi yapmıştır.

Bu iki cephe vatan savunması açısından tek cephedir.

Osmanlı Devleti Ermeni örgütlerinin iç cephedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla İngiliz ve Fransız emperyalistlerin Gelibolu yarımadasına yaptığı çıkarma harekâtının başladığı 25 Nisan 1915'ten bir gün önce, 24 Nisan 1915' te gerekli uygulamaları hayata geçirmiştir.

Bu uygulamalar savaş koşullarında emperyalist saldırıya karşı savunma önlemidir.

Zorunlu göç kararı da bu kapsamdaydı ve cepheler arasındaki bağlantıyı korumak ve cephelerin lojistik desteğini sağlamak için zorunluydu.

Taşnak’ların örgütlediği Ermeni birlikleri Rus ordusunun yanında savaşmış, Ermeni çetecileri ise Osmanlı ordusunu arkadan vurmuş, Doğu ve Batı Cepheleri arasındaki bağlantıları, demiryollarını, haberleşme hatlarını kesmiş, sabotajlar yapmış, ayaklanmalar çıkarmış, ve erkeklerinin çoğu cephelerde olan Türk köylerinde terör estirerek etnik temizliğe kalkışmıştır.

Bu koşullarda Osmanlı Devleti’nin savaş cepheleri gerisindeki Ermeniler için göç kararı alması zorunlu bir savaş önlemidir.

Talat Paşa Komitesi
mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazının devamını okumak için tıklayın!
Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihsel Gerçekler!