ermeni soykirim yalanina hayir 

Avrupa Birliği Parlamentosu'nu  Protesto Ediyoruz!

Brüksel'de toplanacak Avrupa Birliği Parlamentosu, 15 Nisan 2015 tarihinde "sözde soykırım kararı"nı ilan edecektir.

Kararla, üye ülkelerin parlamentolarının da bu hukuk tanımaz hamleye ortak olmaları istenecek, son tahlilde Kurtuluş

Savaşı'mız sözde mahkûm edilmek istenecektir.

Milletimizi ve devletimizi bir bütün olarak hedef alan, "Kürdistan Projesi"nin önünü açmayı hedefleyen

söz konusu kararı protesto etmek amacıyla - Avrupa genelinde - AB temsilcilikeri önünde uyarı nöbeti düzenliyoruz.

Açıklanacak AB Parlamentosu kararıyla, Parti'mizin AİHM'de elde ettiği tarihi zafer asla ortadan kalkmıyor. AİHM'nin 2. Dairesi'nin "Perinçek-İsviçre Davası"na ilişkin aldığı 17 Aralık 2013 tarihli karar, AB parlamenterleri tarafından açıkça hiçe sayılmaktadır.

AB parlamenterlerini uyarıyoruz:

1) Hukusuzluğa imza atmayın,

2) ABD'nin kanlı Ortadoğu planlarına alet olmayın,

3) yenilgisini paylaşmayın.

Amerikancı AB Parlamenterlerinin başını çektiği bu son çırpınışla da ABD emperyalizmi hedefine ulaşamayacaktır.

Karşılarında her zaman bilimin ışığında mücadele yürüten Vatan fedailerini, Büyük Türk Milleti'ni bulacaklardır.

TGB Paris, ADD Paris, Talat Paşa Komitesi ve Vatan Partisi Fransa olarak,

15 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Avrupa Parlementosu Fransa temsilciliğinin önünde buluşup yalan'a dur diyoruz.

TGB Paris, ADD Paris, Talat Paşa Komitesi, Vatan Partisi
Paris - 13 Nisan 2015

288, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris.
Metro : Concorde - Cours la Reine