buyuk yalan ermeni soykirimi

AİHM kararı ve görevler!

AİHM-Perinçek kararı, Avrupa Konseyi üyesi 47 devlet için doğrudan bağlayıcı, diğer devletler için de gözetilmesi gereken bir uluslararası yargı içtihadıdır.

Karara göre; 1915 olaylarının niteliği tartışmalıdır. Bu konuda alınmış bir yargı kararı yoktur.

Bu açıdan da 1915’de yaşananlar, 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan Yahudi soykırımından farklıdır.

Konu, tarihçilerin tartışmaları gereken ve tartışmakta oldukları bir husustur. Dolayısıyla bu konuda parlamentolar ve mahkemeler karar veremez.

1915 olaylarının “soykırım” olarak nitelendirilemeyeceğinin savunulmasını yasaklamak ve bunu cezalandırmak düşünce özgürlüğüne aykırıdır. Bu tür yasaklamalar ve cezalandırmalar AİHS’nin 17. maddesi kapsamında değerlendirilemez.

Bu saptamaları yapan AİHM, 1915 olaylarında yaşanan acıları paylaşan ve “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” diyen Doğu Perinçek’in, Ermenileri rencide edici bir yaklaşım içinde olmadığını, “ırkçılık”la suçlanamayacağını belirtmektedir.

Böylece, 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen bir yargı kararı bulunmadığını saptayan ve aksini vurgulayan bir içtihat olan bu karar karşısında;

“Ermeni soykırımını tanıma” kararı alan devletler, bu parlamento kararlarını geri almalıdırlar.

Mevzuatlarında “Ermeni soykırımını inkar”ı suç kabul eden ve cezalandıran devletler, mevzuatlarını derhal değiştirmelidirler.

İsviçre, Doğu Perinçek hakkında verilen ve AİHM tarafından AİHS’ne aykırı olduğu saptanan ceza mahkemesi kararını iptal etmeli, mahkemelerince benzeri kararlar alınan devletler de, bu kararları ortadan kaldırmalıdırlar.

1915 olaylarını ders kitaplarında “soykırım” olarak niteleyen devletler, müfredatlarını buna göre değiştirmeli ve düzeltmelidirler.

Hükümeti ve AİHM-Perinçek kararını bir “milat”, bir ”devrim” olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı’nı, bu hedefle harekete geçmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Mehmet CENGİZ - 30 Aralık 2013 - Aydınlık
http://www.ulusalkanal.com.tr/