dogu perincek turkiyenin ermeni sorunu kalmadi1 225

Türkiye’nin Ermeni sorunu kalmadı!

AİHM’nin Doğu Perinçek kararıyla birlikte Türkiye’ye yöneltilen ‘Ermeni soykırımı’ suçlamaları hukuken geçerliliğini kaybetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) sözde “Ermeni soykırımı” davasında İsviçre’yi mahkûm edip, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek’i haklı bulan kararı “soykırımın son derece kesin tanımlanmış” ve “ispat şartları tespit edilmiş bir suç” olduğunu ortaya koydu. Uluslararası mahkeme içtihatlarına da atıf yapan AİHM, “1915 olaylarının” tarihsel ve hukuki olarak BM’nin 1948 yılında tanımladığı “soykırım” kavramından farklı olduğunun altını kalın harflerle çizdi. AİHM’nin Perinçek kararıyla birlikte Türkiye’ye yöneltilen soykırım suçlamaları da hukuken geçerliliğini kaybetti. Karar sonrasında, Avrupa Birliği (AB) de 28 Kasım 2008 tarihinde aldığı “Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Çerçeve Kararı”nı iptal etmek zorunda kalacak.

AİHM’nin, Perinçek kararı, AB müktesebatının değiştirilmesini de zorunlu kılacak. İsviçre, AB üyesi olmamasına karşın, AİHM’nin yargı yetkisini tanıdığı için Perinçek’in ceza almasına neden olan yasayı değiştirmek durumunda. Ceza yasalarında benzer düzenlemeler olan AB üyesi ülkelerin de söz konusu yasaları ya değiştirmeleri ya da iptal etmeleri gerekecek. Ancak, 28 üye ülkenin de ötesinde AB, 28 Kasım 2008 tarihinde aldığı Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Çerçeve Kararı’nın 1. maddesinin (c) fıkrasında, soykırım suçunun inkâr edilmesinin cezalandırılmasını öngören düzenlemeyi değiştirmek zorunda kalacak. Çerçeve kararın 2. maddesinin 4. fıkrasında hangi olayın soykırım sayılabileceğinin saptanmasında milli mahkemelerin de yetkili kılınabileceği belirtiliyor. Kararın 7. maddesinin 2. fırkasında da soykırım iddialarını reddedenlerin 1-3 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulanıyor.

AİHM kararları ve içtihatları AB için de bağlayıcı olduğu için, bu çerçeve kararın ilgili maddelerinin iptal edilmesi ve Strasbourg Mahkemesi’nin aldığı Perinçek kararı doğrultusunda düzenlenmesi gerekiyor. Bunun için de AKP hükümetinin Brüksel nezdinde girişimde bulunarak konuyu AB Komisyonu’nun önüne getirmesi önem taşıyor.

Türkiye soykırımla suçlanamayacak!

AİHM’nin kararı, Türkiye’nin uluslararası platormlarda maruz kaldığı “soykırımcı” suçlamasının da önünü kesmiş oldu. Çünkü, AİHM “soykırımın son derece kesin tanımlanmış” ve “ispat şartları tespit edilmiş bir suç” olduğunu değerlendirdi.

Değerlendirme, Strasbourg Mahkemesi’nin içtihadı haline geldi. Söz konusu karar uluslararası mahkeme içtihatlarına da atıfla, “1915 olaylarının” tarihsel ve hukuki olarak BM’nin 1948 yılında tanımladığı “soykırım” kavramından farklı olduğunun altını kalın harflerle çizdi. Böylece, AİHM’nin Perinçek kararı, Türkiye’ye yöneltilen soykırım suçlamalarını hukuken geçersiz kıldı.

Deniz KAHRAMAN - 20 Aralık 2013 - Aydınlık