Açık Toplum Enstitüsü ne işler yapar??!!

Değerli arkadaşlar,     01 Ocak 2009 dan itibaren faaliyetlerini   AÇIK TOPLUM VAKFI adı altına taşıyacak olan  HAYIRSEVER (!) SOROS beslemesi Açık Toplum Enstitüsü'nün kendi resmi sitesinden aldığım yukarıdaki bilgilere ek olarak,  yine kendi sitelerinde yayımlanan  "7 yıllık faaliyet raporu" ektedir. Lütfen inceleyiniz. İnceleyiniz ki, ne şekilde  HAYIR işlediklerini anlayasınız.

Özellikle,  DANIŞMA KURULU ÜYELERİ ile  SABANCI,  KOÇ, BİLGİ, BAHÇEŞEHİR ve BOĞAZİÇİ üniversitelerine sunulan  "elibol" desteklerin ne amaçla olduğunu sanırım anladık artık.  Unutmadan,  bir de size zahmet   "özür dileyenler" listesindeki isimlerle karşılaştırma yapar mısınız?  LÜTFEN !

Saygılarımla arzettim,

Kemal Denizer


BAŞKANI :  Aryeh Neier Kimdir?!

Aryeh Neier, Açık Toplum Enstitüsü'nün başkanıdır. ( Open Society Institute başkanıdır...  yani yılanın başı)

Human Rights Watch'da 12 yıl direktörlük yapan Neier, 1993'de Açık Toplum Enstitüsü'ne katılmıştır. Ayrıca, 15 yıl Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nde (ACLU) çalışmış, 8 yıl buranın direktörlüğünü yapmıştır. New York Üniversitesi'nde hukuk profesörlüğü de yapan Neier, Nation, New York Review of Books, gibi yayınlara katkılarda bulunmuştur. New York Times Magazine, New York Times Book Review, Foreign Policy gibi yayınlarda ve New York Times, Washington Post, Boston Globe ve International Herald Tribune gibi gazetelerde makaleleri yayımlanmıştır. Neier, en son kitabı ‘Savaş Suçları: Vahşet, Katliam, Terör ve Adalet için Mücadele’ (New York:Times Books, 1998) ile birlikte toplam 5 kitabın yazarıdır. 20'den fazla kitapta makalesi yayımlanmıştır. Ülkenin bir çok üniversitesinde ders vermiş, Nightline, Newshours, Today Show gibi televizyon programlarına konuk olmuştur. Üç şeref payesi ve Amerikan Barolar Birliği'nin verdiği Gave Ödülü'nün sahibidir. Neier'in, 2001 yılında Türkiye'de yaptığı söyleşiye aşağıdaki bağlantıdan PDF formatında ulaşabilirsiniz:

http://www.aciktoplumenstitusu.org.tr/images/basin/pdf/AryehNeier.pdf

ÇALIŞMA ESASLARI

Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği, diğer ülkelerdeki OSI vakıflarından farklı olarak doğrudan program veya proje uygulamamakta, OSI’ın öncelikli ilgi alanlarına giren girişimleri proje veya kurum ölçeğinde kısmen desteklemektedir. Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği aracılığı ile OSI’a sunulan ve desteklenmeye değer görülen bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3’i OSI tarafından desteklenmektedir. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan/ kaynaklardan sağlanması beklenmekte, özellikle –başka yabancı kuruluşlar yerine-- Türkiye’de bulunun kuruluşlar tarafından sağlanması tercih edilmektedir.

DESTEKLEDİKLERİ PROJELER

2001 yılından bu yana, engelli haklarından namus cinayetlerinin önlenmesine, eğitim reformundan sivil toplumun güçlendirilmesine, Avrupa Birliği sürecinden insan haklarına kadar 119 önemli projeye yaklaşık 10 milyon dolar destek verdik. Pek çok etkinliğin ve yayının hayata geçirilmesini sağladık. 2007 yılı içinde OSIAF’dan destek almaya başlayan ya da uygulaması süren 30'un üstünde proje ve etkinliğe 2007 boyunca verdiğimiz toplam destek ise 1.5 milyon dolar civarında oldu. Bu desteklerle, Türkiye’nin çağdaş ve açık bir toplum olma sürecine katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. (Kendi ifadeleriyle toplam maddi destek 11,5 milyon dolar - Bu kadar ucuz işte bizim insanımızın ŞEREFİ!)

Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği yer yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ve sağladığı desteklerle ilgili bilgileri, izleyen yılın ilk haftalarında kamunun bilgisine sunmaktadır. Son beş yılın etkinliklerini ve sağlanan destekleri aşağıdaki bağlantılarda görebilirsiniz:

2007 Yılı Boyunca Desteklenen Projeler!

Anadolu Kültür A.Ş.'nin Anadolu'da Sanat Merkezleri ve Sanat Çalışmaları'nın Desteklenmesi

Avrupa Birliği – Türkiye Çalışma Grubu (EU-Turkey Working Group)

Bağımsız Türkiye Komisyonu 'nun, devam eden etkinlikleri

Bahçeşehir Üniversitesi’nin İmtiyazlı Ortaklık Araştırması (Prof. Dr. Seyfettin Gürsel)

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Kamu Harcamaları Araştırması, (Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Ahmet İnsel)

Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkez'in Adalet Gözet Projesi

Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi'nin STK Koleksiyonu Yayınları I-II

Bilgi Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) Gençlik Çalışmaları Birimi

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nin (GETEM) Körler için İnternet Kütüphanesi Projesi

Boğaziçi Üniversitesi'nin Karbondioksit Salımları Araştırması, (Doç. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Doç. Dr. Yıldız Arıkan)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu 'nun Sosyal Politika İzleme ve Bölgesel Farklılıkların Azaltılması için Sosyal Politikalar Geliştirilmesi
Projeleri

Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'de Orta Sınıf Araştırması, (Doç. Dr. Hakan Yılmaz)

Centre for European Reform'un Avrupa Birliği - Türkiye Programı 2006 - 2007

Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi Derneği’nin, Roman Gençler için Sanat Eğitimi Projesi

Düşünce Özgürlüğü Derneği ’nin, Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul Buluşması

Ebru Projesi : Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar

Eğitim Reformu Girişimi

European Stability Initiative'in (ESI) Türkiye'de Kadın: Algılar ve Gerçekler Araştırması

European Stability Initiative'in (ESI) Türkiye'nin Üyeliği Konusunda Avrupa Birliği Ülkelerindeki Tartışmalar Araştırması

Eurohorizons 'ın 100 Konuda Avrupa Birliği'nin Günlük Hayatımıza Etkileri Araştırması

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'de Çingene Hakları Projesi

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 'nın 10. Uluslararası İstanbul Bienali

İstanbul Politikalar Merkezi 'nin Türkiye’de Seçim Araştırması (Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu-Doç.Dr. Ali Çarkoğlu)

KA-MER'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ilde gerçekleştirdiği Kadın Çalışmaları'nın Desteklenmesi

Koç Üniversitesi, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar Toplantısı

Kültürlerarası İletişim Derneği'nin Anadolu'da Sanat Buluşması Projesi

Liberal Düşünce Topluluğu Derneği’nin 2007 Özgürlük Günü Yazı Yarışması

Pozitif Yaşam Derneği ’nin HIV+ ile Yaşayan İnsanların Toplumsal Katılımı Projesi

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi 'nin Zihinsel Engelli Kişilerin Toplumsal Katılımı Projesi

Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği 'nin Romanlar için Sosyal Politikalar Geliştirme Projesi

Türk Kültür Vakfı 'nın AFS Öğrenci Değişim Programı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) Demokratikleşme, Dış Politika ve İyi Yönetişim programları


2006 Yılı Boyunca Desteklenen Projeler

Anadolu Kültür A.Ş.'nin Anadolu'da Sanat Merkezleri ve Sanat Çalışmaları'nın Desteklenmesi

Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nin Uzun Yol: Türkiye Çingeneleri Belgesel Gösterisi

Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkez'in Yargı İzleme Projesi

Bilgi Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) Gençlik Çalışmaları Birimi

Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi'nin Uzaktan Eğitim Uygulaması ve STK Koleksiyonu Yayınları

Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'de Orta Sınıf Araştırması, (Doç.Dr. Hakan Yılmaz)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun Sosyal Politika İzleme ve Bölgesel Farklılıkların Azaltılması için Sosyal Politikalar Geliştirilmesi
Projeleri

Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'de Muhafazakarlığın Değişkenleri Araştırması, (Doç.Dr. Hakan Yılmaz)

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nin (GETEM) Körler için İnternet Kütüphanesi Projesi

Boğaziçi Üniversitesi'nin Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Araştırması, ( Doç. Dr. Ünal Zenginobuz)

Centre for European Reform'un Avrupa Birliği - Türkiye Programı 2006 - 2007

Dev.Maden-Sen'in, Özel Sektör Madenciliği Alanında Ekonomik ve Sosyal Haklar Uygulamalarının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

Diyarbakır Barosu'nun Herkes için Adalet Projesi

Ebru Projesi: Türkiye'de Kültürel Çeşitliliğin Fotoğraflanması Projesi

Eğitim Reformu Girişimi

European Stability Initiative'in (ESI) Türkiye'nin Üyeliği Konusunda Avrupa Birliği Ülkelerindeki Tartışmalar Araştırması

European Stability Initiative'in (ESI) Türkiye'de Kadın: Algılar ve Gerçekler Araştırması

Eurohorizons'ın 100 Konuda Avrupa Birliği'nin Günlük Hayata Etkileri Araştırması

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'de Çingene Hakları Projesi

İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin Zihinsel Engelli İnsanlar için İnsan Hakları Savunuculuğu Toplantısı

İstanbul Politikalar Merkezi'nin Türkiye'de Muhafazakarlık Araştırması, (Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu - Doç. Dr. Ali Çarkoğlu)

Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Kadın Fonu Projesi

KA-MER'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ilde gerçekleştirdiği Kadın Çalışmaları'nın Desteklenmesi ve Bağımsız Değerlendirmesinin
Yapılması

Kültürlerarası İletişim Derneği'nin Anadolu'da Sanat Buluşması Projesi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Grameen Mikrokredi Projesi

Türk Kültür Vakfı'nın AFS Öğrenci Değişim Programı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Programları

Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü Derneği'nin Batman ve İstanbul/ Tarlabaşı'nda, Göç Olgusundan Olumsuz Etkilenen Çocuklar ile Yapılan Pandomim Çalışmasının Kitaplaştırılması Projesi

Uçan Süpürge'nin Köprüler Kuruyoruz Belgesel Film Gösterimi

2005 yılı içinde Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği’nin OSI Genel Merkezi’ne önerileri sonucunda, on sekiz kuruluşun projesine OSI tarafından parasal destek sağlanmıştır.

2005 yılı içinde projeleri bu şekilde desteklenen kuruluşlar ve projeleri aşağıdaki gibidir:

Anadolu Folklor ve Kültür Vakfı'nın Görünen Köy Projesi

Anadolu Kültür A.Ş.’nin Diyarbakır Sanat Merkezi, Batman ve Kars Merkezleri

Bağımsız Türkiye Komisyonu'nun, Avrupa'da Türkiye Çalışması

Batman Kadın Merkezi'nin, Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi

Bilgi Üniversitesi'nin 20 İlde İnsan Hakları Filmleri Gösterimi

Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nin Avrupa'lı Türkler Araştırması (Doç. Dr. Ayhan Kaya)

Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nin üç projesi

Bilgi Üniversitesi, STK Eğitim ve Araştırma Birimi’nin Eğitim Programları, STK Koleksiyonu Yayınları, Uzaktan Eğitim uygulaması

Boğaziçi Üniversitesi'nin AB-Türkiye İlişkilerinde Göç Araştırması, (Prof. Dr. Refik Erzan)

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi'nin (GETEM) Körler için İnternet Kütüphanesi Projesi

Boğaziçi Üniversitesi'nin Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Araştırması, (Doç. Dr. Ünal Zenginobuz)

Boğaziçi Üniversitesi'nin Mikro Kredi Değerlendirme Araştırması, (Prof. Dr. Fikret Adaman)

Boğaziçi Üniversitesi'nin Sosyal Politika Forumu

Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'de Muhafazakârlığın Değişkenleri araştırması, (Doç. Dr. Hakan Yılmaz)

Centre for European Policy Studies'in, Çağdaş Türkiye'nin Avrupa Dönüşümü Projesi

Centre for European Reform'un, Avrupa Birliği ve Türkiye için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Adaylık Süreci Stratejisi

Dev.Maden-Sen'in, Özel Sektör Madenciliği Alanında Ekonomik ve Sosyal Haklar Uygulamalarının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

Diyarbakır Barosu'nun, Herkes için Adalet Projesi

Eğitim Reformu Girişimi Projesi

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Mültecilere Adli Destek Projesi

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Türkiye'de Çingene Hakları Projesi

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın, Sınır'da Sanat Sergisi ve Uluslararası 9. İstanbul Bienali

Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) Kadın Fonu Projesi

Kadın Merkezi'nin (KA-MER) Her Kadın için bir Fırsat Projesi

Kültürlerarası İletişim Derneği'nin, Anadolu Buluşması Projesi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin Bizim Bedenlerimiz, Bizim Cinselliğimiz Projesi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin Avrupa Birliği İzleme Projesi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin Türkiye'de Muhafazakârlık Araştırması, (Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu - Doç. Dr. Ali Çarkoğlu)

Sabancı Üniversitesi'nin Toplumsal Duyarlılık Modelinin Yaygınlaşması Çalışmaları

Tarih Vakfı'nın Ders Kitaplarında İnsan Hakları Taraması ve STK Rehberi

Türk Amerikan Derneği'nin Ebru Projesi

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) 2005 Programı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Grameen Mikro Kredi Projesi

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın Türkiye Sivil Toplum Ulusal Forumu

Uçan Süpürge'nin Köprüler Kuruyoruz Belgesel Film Gösterimi

Ulaşılabilir Yaşam Derneği'nin Uluslararası Çingene Sempozyumu


2005 Yılında Desteklenen Bazı Etkinlikler

* AB Sürecinde Türk Tarımı Sempozyumu (TEMA Vakfı)

* Alternatif Eğitim Sempozyumu

* Batman Kadın Filmleri Festivali

* Gümüşlük Akademisi Orta Doğu Kültürel Boru Hattı Projesi

* İstanbul Bağımsız Filmler Festivali

* Kadın Belediye Başkanları Toplantısı (KA-DER)

* Türkiye’nin Yıldız Şehirleri Programı, Kayseri Etkinlikleri

* Ulusal Kütüphanecilik Konferansı

* Üniversitelerarası Münazara Turnuvası

2004 yılı içinde Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği’nin OSI Genel Merkezi’ne önerileri sonucunda, otuzdan fazla kuruluşun projesine OSI tarafından parasal destek sağlanmıştır.

* 2004 yılı içinde projeleri bu şekilde desteklenen kuruluşlar ve projeleri aşağıdaki gibidir:

* Afet için Sivil Koordinasyon Derneği'nin Gezici Afet Eğitimi Merkezi

* Anadolu Kültür 'ün, Anadolu Kültür Odakları Projesi

* Anadolu Halk Kültür Vakfı'nın, Görünen Köy Projesi

* Ankara Sinema Derneği'nin Gezici Avrupa Filmleri Festivali

* Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın Okulöncesi Eğitim ve İslevsel Yetişkin Okur-Yazarlık ve Kadın Destek Programları

* Bağımsız Türkiye Komisyonu' nun, Avrupa'da Türkiye Çalışması

* Batman Kadın Merkezi'nin, Kadının İnsan Hakları Eğitimi Projesi

* Bilgi Üniversitesi'nin Avrupa'lı Türkler Araştırması

* Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi

* Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

* Boğaziçi Üniversitesi'nin çeşitli Araştırma Projeleri

* Bilgi Üniversitesi'nin 20 İlde İnsan Hakları Filmleri Gösterimi

* Boğaziçi Üniversitesi'nin Sosyal Politika Forumu

* Centre for European Policy Studies 'in, Çağdaş Türkiye'nin Avrupa Dönüşümü Projesi

* Centre for European Reform 'un, Avrupa Birliği ve Türkiye için Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Adaylık Süreci Stratejisi

* Dev.Maden-Sen 'in, Özel Sektör Madenciliği Alanında Ekonomik ve Sosyal Haklar Uygulamalarının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

* Diyarbakır Barosu 'nun, Herkes için Adalet Projesi

* Eğitim Reform Girişimi

* İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 'nın, Şimdi!Now! ve Sınır'da Sanat Sergisi

* Kadın Girişimciler Derneği 'nin Kadın Fonu Projesi

* Kadın Merkezi'nin Namus Cinayetlerini Önleme Projesi

* Kadın Yurttaş Ağı'nın Kadınlara Hukuk Danışmanlığı Projesi

* Kadınların Kamu Hayatında Karşılaştığı Engeller Araştırması

* Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Kültür Karıncaları Projesi

* Kültürlerarası İletişim Derneği'nin, Anadolu Buluşması Projesi

* Sabancı Üniversitesi - İstanbul Politikalar Merkezi'nin Avrupa Birliği İzleme Projesi

* Sabancı Üniversitesi'nin, Toplumsal Duyarlılık Modelinin Yaygınlaşması Çalışmaları

* Tarih Vakfı'nın, Ders Kitaplarını Gözden Geçirme Çalışması ve STK Rehberi

* Turist Rehberleri Vakfı'nın Çocuk ve Müze Projesi

* Şizofreni Dostları Derneği'nin Ruhsal Engelli İnsanlar için İnsan Hakları Savunuculuğu Projesi

* Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi ve bu proje ile ilgili yapılan Değerlendirme Çalışması

* Uçan Süpürge'nin, "Köprüler Kuruyoruz" Belgesel Film Gösterimi

* Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın 2004 Programı'na Destek

* Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Vakfı'nın Türkiye'deki Seçmen Davranışları Araştırması ve Uluslararası Basın Derneği'nin Gazeteci Eğitimi Projesi'dir.


2003 yılı içinde Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği’nin OSI Genel Merkezi’ne önerileri sonucunda, yirmiden fazla kuruluşun projesine OSI tarafından parasal destek sağlanmıştır.

2003 yılı içinde projeleri bu şekilde desteklenen kuruluşlar ve projeleri aşağıdaki gibidir:

* Açık Site'nin, İnternet Yayıncılığı Projesi

* Afet için Sivil Koordinasyon Derneği'nin Gezici Afet Eğitimi Merkezi

* Anadolu Kültür'ün, Anadolu Kültür Odakları Projesi

* Ankara Sinema Derneği'nin Gezici Avrupa Filmleri Festivali

* Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın Okul Öncesi Eğitim ve İşlevsel Yetişkin Okur-Yazarlık ve Kadın Destek Programları

* Beyoğlu Gazetesi

* Bilgi Üniversitesi'nin Avrupa'lı Türkler Araştırması

* Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi

* Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi

* Boğaziçi Üniversitesi'nin çeşitli Araştırma Projeleri

* Boğaziçi Üniversitesi'nin Sosyal Politika Forumu

* Eğitim Reformu Girişimi

* Kadın Girişimciler Derneği'nin Kadın Fonu Projesi

* Kadın Merkezi'nin Namus Cinayetlerini Önleme Projesi

* Kadın Yurttaş Ağı'nın Kadınlara Hukuk Danışmanlığı Projesi

* Kadınların Kamu Hayatında Karşılaştığı Engeller Araştırması

* Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın Kültür Karıncaları Projesi

* Nişantaşı Yaya Sergisi

* Proje 4L İstanbul Güncel Sanat Müzesi'nde bir Modern Sanat Sergisi

* Sabancı Üniversitesi - İstanbul Politikalar Merkezi'nin Avrupa Birliği İzleme Projesi

* Sabancı Üniversitesi'nin, Toplumsal Duyarlılık Modelinin Yaygınlaşması Çalışmaları

* Tarih Vakfı'nın, Ders Kitaplarını Gözden Geçirme Çalışması ve STK Rehberi

* Turist Rehberleri Vakfı'nın Çocuk ve Müze Projesi

* Şizofreni Dostları Derneği'nin Ruhsal Engelli İnsanlar için İnsan Hakları Savunuculuğu Projesi

* Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi

* Uçan Süpürge'nin, "Köprüler Kuruyoruz" Belgesel Film Gösterimi ve 6.Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali

* Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın 2004 Programı'na Destek

* Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Vakfı'nın Türkiye'deki Seçmen Davranışları Araştırması ve Uluslararası Basın Derneği'nin Gazeteci Eğitimi Projesi'dir.

Açık Toplum Enstitüsü tarafından desteklenmiş olan projeler çerçevesinde yayımlanmış olan kitap ve diğer dokümanlara ait bilgileri aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

1980 - 2001 Türkiye'de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri, Gülay Günlük Şenesen, TESEV, 2002

2001 Anayasa Değişiklikleri ve Siyasal Reform Önerileri, Ergun Özbudun, TESEV, 2002

Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi, Esther Schaufelberger, Barbara Bernath, Diyarbakır Barosu 2006

Alışmayacağız: Namus Adına İşlenen Cinayetler 2003 Raporu, KA-MER, 2004

Almanak Türkiye 2005, Güvenlik sektörü ve Demokratik Gözlem, TESEV, 2006

Amacımız Devletin Bekası. Demokratikleşme Sürecinde Devlet ve Yurttaşlar. Suavi Aydın. TESEV 2005

ASAR, Afet Saha Araştırma Raporu, AKSK, 2004 (Yukarıdaki gibi)

Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Editör; Desmond Dinan, Kitap Yayınevi, 2005

Avrupa Birliği Mercek Altında / AB Üyelik Sürecini İzleme Raporları / Seçmeler, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi, 2004

Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecini İzleme Programı / Kadınlar ve Erkekler için Eşit Fırsatlar: Türkiye, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi, 2004

Avrupa'da Asgari Gelir Uygulamaları. Ilgın Erdem. SPF, 2005

Avrupa'da Televizyon, düzenleme, politikalar ve bağımsızlık. İzleme Raporu. OSI, EU MAP, 2005

Avrupa'da Türkiye / Bir sözden fazlası mı?, Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu, Eylül 2004 (6 ayrı dilde)

Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi, Ahmet Yükleyen, Ahmet T. Kuru, TESEV, 2006

Batı Balkanlar'da Güvenlik Sektörü Reformu, TESEV DCAF, 2006

Beyoğlu Gazetesi

Bireysel Silahsızlanma, Umut Vakfı, 2004

CEPS ve CER Essay/ Working Papers

Cinsellik Atölyesi, Kolaylaştırıcı El Kitabı, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar, Sabancı Üniversitesi, 2005

Çağdaş Türkiye'nin Avrupa Dönüşümü, CEPS ve EDPF, 2004

Çağdaşlık Hurafe Kaldırmaz, Ali Bayramoğlu, TESEV, 2006

Democratization Reforms in Turkey (1993 - 2004), Ergun Özbudun, Serap Yazıcı, TESEV, 2004

Ders Kitaplarında İnsan Hakları: İnsan Haklarına Duyarlı Ders Kitapları İçin, Tarih Vakfı, 2003

Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Tarih Vakfı, 2003

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler, TESEV, 2006

Ekonomik ve Sosyal Haklar İzleme ve Raporlama Rehberi, Dev. Maden-Sen, 2006

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, Dev. Maden-Sen, 2006

Elektrik Sektöründe Serbestleşme ve Düzenleyici Reform, İzak Atiyas, TESEV, 2006

Eleştirel Düşünme, İ. Gürkaynak, F. Üstel, S. Gülgöz, ERG, 2006

Emeklilik Reformları: Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Türkiye. SPF, 2005

Euro-Turks / A Bridge or a Breach Between Turkey and the EU?, Ayhan Kaya, Ferhat Kentel, CEPS, 2005

Euro-Türkler/ Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi? Ayhan Kaya, Ferhat Kentel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005

Genişleyen Dünyada Sanat, Kent ve Siyaset. 9. Uluslararası İstanbul Bienali'nden Metinler. İKSV, 2005

Gezici Festival Kitapçıkları 2003 ve 2004, Anakara Sinema Derneği

Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Bağlar, Edebiyat Okumaları ve Eleştiri Atölyeleri, Sabancı Üniversitesi İPM, 2006

Güvenlik Sektöründe Demokratik Gözetim: Türkiye ve Dünya, TESEV

Güvensizlik Mirasının Aşılması, TESEV, IDMC, 2006

Haklarımızı Bilmek ve Onlar için Mücadele Etmek, Avrupa Roman Hakları Merkezi, 2006

Hanehalkı Gözünden Türkiye'de Yolsuzluğun Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Öneriler, Fikret Adaman, Ali Çarkoğlu, Burhan Şenatalar, TESEV, 2001

Herkes için kaliteli Eğitim, ERG

Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler, Elçin Macar, Mehmet Ali Gökaçtı, TESEV, 2005

Household View On the Causes of Corruption In Turkey And Suggested Preventive Measures, Fikret Adaman, Ali Çarkoğlu, Burhan Şenatalar, TESEV, 2001 (İngilizce versiyonu)

İki Yoksulluk Yaklaşımı. L. Demet Yuncu. SPF, 2005

İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler, Ruşen Çakır, İrfan Bozan, Balkan Talu, TESEV, 2006

İnsan Hakları İhlali Olarak Öldürmenin Rapor Edilmesi, Kate Thompson, Camille Giffard, Diyarbakır Barosu 2006

İnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitim Ortamına Doğru, Fatma Gök, Alper Şahin, Çizer; Cemal Eker, Tarih Vakfı, 2003

İstanbul Sempozyumu, Kadınların Kamu Hayatına Katılımının Güçlendirilmesi ve GODKA Bölgesinde Demokratikleşme, TESEV 2005

İş Yaşamı, Üst Yönetim ve Siyasette KADIN Ersin Kalaycıoğlu, Binnaz Toprak, TESEV, 2004

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı, Öğrenci Kitabı, Aydın Yücesan Durgunoğlu, Banu Öney, Hilal Kuşçul, Fatma Zengin Dağıdır, Filiz Aslan, Meltem Cantürk, Mutlu Yasa, AÇEV; 2002

İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı, Öğretmen El Kitabı, Aydın Yücesan Durgunoğlu, Banu Öney, Hilal Kuşçul, Fatma Zengin Dağıdır, Filiz Aslan, Meltem Cantürk, Mutlu Yasa, AÇEV, 2002

İzlenimler/Reflections, TESEV, 2002

Mahpusun El Kitabı, Cihan Aydın, Diyarbakır Barosu 2006

Mali Saydamlık İzleme Raporu, M. Ferhat Emil, H. Hakan Yılmaz, TESEV

Mayın, Ahmet Şık, Diyarbakır Barosu 2006

Medyakronik: Hakiki Örneklerle Medya Eleştirisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003

Nasıl Eğitiliyoruz? İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Tarih Vakfı, 2005

Non-Governmental Organizations Directory 2006, History Foundation of Turkey, 2006

Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme - I. ERG, 2005

Özel Sektör Maden İşçileri Ekonomik ve Sosyal Haklar Kurultayı Belgeleri, Dev. Maden-Sen, 2006

Özel Sektör Maden İşçilerinin Ekonomik ve Sosyal Durumu, Dev. Maden Sen, 2006

Pulman İlkeleri El Kitabı: Halk Kütüphaneleri için Kılavuz, Türk Kütüphaneler Derneği, İstanbul Şubesi Yayınları, 2004

Reaching the Romanlar, International Romani Studies Network, 2006

Security Sector Reform in the Western Belkens, TESEV DCAF, 2006

Seni Öldüreceğim için Çok Üzgünüm, Proje 4L, İstanbul Güncel Sanat Müzesi, 2003

Sıcak Aile Ortamı, Aksu Bora, İlknur üstün: TESEV, 2006

Sivil, Şeffaf ve Demokratik Bir Diyanet İşleri Başkanlığı Mümkün mü? Ruşen Çakır, İrfan Bozan, TESEV, 2005

Sivil Toplum Bütçeyi İzliyor, Pelin Yenigün Dilek, TESEV, 2005

Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi, Tarih Vakfı, 2005

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Gönüllülerinin Afet Yönetim Modeline Katkıları Sempozyumu, Afete Karşı Sivil Koordinasyon, 2004

South East Europe Culture and Connection, Literary Readings and Critics' Workshops, Sabancı University İPM, 2006

Sürdürülebilir Kentleşme: Yalova Örneğinde Sürdürülebilir Kent Tasarımına Yönelik Bir Yöntem Önerisi, Fikret Adaman, Begüm Özkaynak, TÜSES, 2004

Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye İlişkin Değerlendirmeler Tutumlar ve Deneyimler - Diyarbakır Araştırması, Prof. Dr. Melek Göregenli, Diyarbakır Barosu 2005

Şizofreni Bülteni

The cyprus Stalemate, ICG

The EU & Turkey, A Glittering Prize or a Millstone. Michael Lake. The Federal Trust, 2005

The European Transformation of Modern Turkey, CEPS ve EDPF, 2004

Turchia in Europa

Turkey and Europe After the Nice Summit, Christopher Brewin, TESEV, 2002

Türk İşçilerinin Serbest Dolaşım Hakkı Engellenebilir mi? Mesut Eren, TESEV, 2005

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerine Güvenlik Boyutundan bir Bakış, TESEV, 2006

Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi (TGMP), Faaliyet Raporu. TİSVA, 2005

Türkiye İnsan Hakları Bilançosu, 2005 İzleme Raporu, Prof. Dr. Baskın Oran, TESEV, 2006

Türkiye İsrail İlişkilerinde Dönüşüm: Güvenliğin Ötesi, Gencer Özcan, TESEV, 2005

Türkiye'de Adli Yardım, Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar, Derleyen; İdil Elveriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları, 2005

Türkiye'de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli Bir Yaklaşım, Uluslararası Konferans Tebliğleri, TESEV, 2005

Türkiye'de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları, AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları. Derleyenler: Ayhan Kaya, Turgut Tarhanlı. TESEV, 2005

Türkiye'de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı. ERG, 2005

Türkiye'de Seçmen Eğilimlerinde Yeni Açılımlar (1994 - 2004), TÜSES, 2004

Türkiye'nin Kapısındaki Fırsat: 2025'e doğru nüfus, eğitim ve yeni açılımlar. Dr. Can Fuat Gürlesel. ERG, 2004

Uygulayıcılar için Mağdur Çocuklara Hukuki Destek El Kitabı, Diyarbakır Barosu, 2006

Uygulayıcılar için Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Kadın, Nadide Kurul, Funda Korkmaz, Diyarbakır Barosu 2006

Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar. Prof. Dr. İnci Ertem Artan vd. TESEV, 2005

Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı, Tutanaklar, TESEV, 2006

Why Europe Should Embrace Turkey, Katinka Byrisch, Steven Everts, Heather Grabbe, CER, 2005

Zorunlu Göç ile Yüzleşmek, TESEV, 2006

DESTEK PROGRAMLAR

Açık Toplum Enstitüsü, kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemektedir. Açık Toplum Enstitüsü’nün desteğinden yararlanmak için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine sunulacak proje önerileri İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Dokuz kişiden oluşan Danışma Kurulu’na sunulmaya hazır hale gelen proje önerileri, belirli aralıklarla toplanan kurul tarafından değerlendirilir ve desteklenmesinde yarar görülen projeler, New York’taki OSI merkezine tavsiye edilir. OSI merkezi tarafından da uygun görülen proje önerileri desteklenmeye hak kazanır. OSI, bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3’ini desteklemektedir. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan/ kaynaklardan sağlanması beklenmekte, özellikle başka yabancı kuruluşlar yerine Türkiye’de bulunun kuruluşlar tarafından sağlanması tercih edilmektedir. OSI, proje önerileri için standard bir format kullanmamaktadır; ancak sunulacak olan önerilerin, --başta açık toplum idealine uygunluk olmak üzere belli kıstaslara uygun olması gerekmektedir. Sunulan önerilerin bütSunulan önerilerin bütçesi, belli bir şablona göre hazırlanmalıdır. Uyulması gereken kurallar ve bütçe şablonunu, aşağıdaki bağlantıdan PDF formatında indirilebilir:

http://www.aciktoplumenstitusu.org.tr/images/basin/pdf/OSI_ProjeKilavuzu.pdf

Hibe programından yararlanan kuruluşlar, projenin uygulaması sırasında ve proje tamamlandıktan sonra Açık Toplum Enstitüsü'ne kapsamlı ara ve nihaî raporlar sunar.

Açık Toplum Enstitüsü Sanat ve Kültür Programı Teklif Çağrısı

Program hakkında bilgi edinmek ve başvuru koşullarını öğrenmek için lütfen http://www.soros.org/initiatives/arts sayfasını ziyaret edin, ya da pdf formatında indirmek için lütfen tıklayınız http://www.osiaf.org/images/basin/pdf/Sanat_Kultur_Teklif_Cagrisi.pdf

Başvuru, değerlendirme ve destek süreci çalışma dili İngilizce olacaktır (NEDEN ACABA? )

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ  ( Yani,  Kimi satın alacaklarına karar verenler ! )

Açık Toplum kuramının temel bir takım ilkeleri olmakla birlikte, her toplumun daha açık bir toplum olma yönünde evrilmesinin farklı yolları ve öncelikleri olabileceğinin ayrımında olan Açık Toplum Enstitüsü, çalıştığı ülkelerde o ülkenin önde gelen kişilerinden oluşan Yönetim Kurulları ya da Danışma Kurulları rehberliğinde hareket eder. Türkiye’de de, kuruluşumuzu takiben dokuz kişilik bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Proje basvuruları Danışma Kurulu tarafından incelenir ve belli aralıklarla yapılan toplantılarda değerlendirilir. Desteklenmesinde yarar görülen projeler New York’taki OSI merkezine tavsiye edilir. Danışma Kurulu üyeleri tamamen gönüllü olarak çalışmaktadır. ( TAMAMEN DUYGUSAL YANİ!)
2001-2002: Nebahat Akkoç, Şahin Alpay, Üstün Ergüder, Murat Belge, Osman Kavala, Ömer Madra, Nadire Mater, Oğuz Özerden, Can Paker.

2002-2003: Nebahat Akkoç, Şahin Alpay, Özlem Dalkıran, Üstün Ergüder, Murat Belge, Osman Kavala, Ömer Madra, Nadire Mater, Oğuz Özerden, Can Paker (Başkan), Salim Uslu.

2003-2004: Nebahat Akkoç, Özlem Dalkıran, Neşe Düzel, Ahmet İnsel, Eser Karakaş, Osman Kavala, Oğuz Özerden, Can Paker (Başkan), Salim Uslu.

2004-2005: Sabih Ataç, Neşe Düzel, Hasan Ersel, Ahmet İnsel, Eser Karakaş, Osman Kavala, Oğuz Özerden, Can Paker (Başkan), Ayşe Soysal.

2005-2006: Sabih Ataç, Ümit Boyner, Eyüp Can, Hasan Ersel, Osman Kavala, Oğuz Özerden, Can Paker (Başkan), Ayşe Soysal, Murat Sungar.

2006-2007: Suay Aksoy, Sabih Ataç, Ümit Boyner, Eyüp Can, Hasan Ersel, Ümit Kardaş, Can Paker (Başkan), Murat Sungar, Nurhan Yentürk.

2007-2008: Suay Aksoy, Ümit Boyner, Eyüp Can, Zülfü Dicleli, Melih Fereli, Memduh Hacıoğlu, Ümit Kardaş, Can Paker (Başkan), Murat Sungar.

AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ  Türkiye Ofisi

OSI Türkiye ofisinin sekreteryası Hakan Altınay ’ın direktörlüğünde iki program sorumlusu, bir ofis yöneticisi ve bir iletişim danışmanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşan bir kadro ile yürütülmektedir.

OSI Türkiye çalışanları:

Hakan Altınay: Genel Müdür

1968 İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Oslo Universitesi’nde Sosyal Antropoloji ve New School’da Siyaset Bilimi eğitimi aldı. Çalışma hayatında ilk adımı demirci çıraklığı, ikinci adımı aşçı yamaklığı idi. 10 yıl süren sosyal bilimler eğitimi sonrasında Spunk Fund, Pathfinder International ve International Research & Exchanges Board gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. 2001’deki kuruluşundan beri OSI Türkiye’nin Genel Müdürlüğünü sürdürüyor.

Gökçe Tüylüoğlu  : Program Sorumlusu
Nafiz Güder          : Program Sorumlusu
Tiraje Dikkaya     : Ofis Yöneticisi
Gül Türün             : İletişim Danışmanı

OSI Türkiye Temsilciliği'ne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden, 212 287 9986 numaralı telefondan ya da

Cevdet Paşa Caddesi
Mercan Apt. No 85 D 11
Bebek, İstanbul

adresinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak :   www.aciktoplumenstitusu.org.tr

Kaynak : Yukarıdaki yazı aşağıdaki siteden alınmıştır

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=4233.0

Son Yazılar