haydi strasbouga vatan gorevine2

Fransa Türkleri Yüksek Konseyi : Özgürlük, Eşitlik Ve Adalet İçin Elele...   

Bilindiği gibi 2005 yılında Lozan Antlaşması’nın yıldönümü nedeniyle İsviçre’nin Lozan

kentinde İşçi Partisi genel başkanı sıfatıyla Doğu Perinçek “soykırım yapmadık, vatanımızı savunduk” ve “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır, uluslararası bir yalandır” açıklamaları nedeniyle İsviçre mahkemelerince mahkum edilmiş ve 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM bu kararı, ifade özgürlüğü kapsamında Perinçek ve Türkiye lehine bozmuştu.   

Dünyadaki birçok ülkenin parlamentoları aracılığıyla siyasi olarak alınmış soykırım kararları ve yüzyıldır dile getirilen Ermeni iddiaları, bu kararla birlikte hukuksal açıdan büyük bir darbe almış, Türkiye son derece büyük ve önemli bir kazanım, hukuksal bir mevzi elde etmişti.    

Bu nedenle İsviçre’ye büyük baskılar uygulanarak  dava AİHM (Cour Europeén des Droits de l’Homme 67075 Strasboug) Yüksek Dairesi’ne temyize götürülmüştür. İsviçre’nin yanı sıra Ermenistan, Fransa ve çok sayıda Ermeni derneği de müdahil olarak kabul edilmişlerdir. Bu tarafta ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu müdahil olarak duruşmaya katılacaklar.   

Bu davanın aslında bir Perinçek - İsviçre davası olmadığını hepimizin iyi kavraması gerekir, bu dava hepimizin davasidir..    

Bu nedenle 28 Ocak 2015 günü Strasburg’da AİHM önünde Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin kitlesel olarak bulunması ve siyasi ayrılıkların bir tarafa bırakılıp tek bir vücut olarak, sessiz ve barışçıl bir şekilde, mahkemeye  “Uluslararası baskılara boyun eğme, tarafsız ve adil ol" pankartı altında toplanmalari bir yurttaşlık görevidir.     

Çünkü soykırım bir ceza hukuku terimidir, yargılama olmadan kimse suçlu ilan edilemez; kaldı ki bir suç işlenmiş olsa bile bu bir soya, bir kimliğe yüklenemez, aksi halde, “kasapların torunları” diyen zihniyetin dışa vurumu olarak ırkçılık yapılmış olur. Parlamentolar da tarihin yargılandığı yerler olamazlar, aksi halde yetki aşımıyla politik çıkarcılık kaygusuyla aldıkları bu tip karar Pandora’nın kutusu gibi açılır, yüzyılların tarihsel hesapları ortaya dökülür, toplumun çeşitli kesimleri ve milletler birbirine düşman edilir.         

Biz Haut Conseil des Turcs de France olarak, Fransa’da yaşayan yurttaşlarımızın Strasbourg’daki duruşmayı izlemelerinde  yarar görüyor, Ermeni kokenli Fransız gençlerinin kin kültürüyle yetiştirilmelerine son verilmesini, karşılıklı olarak, özellikle 1915'de yaşamını yitirenleri saygı ve üzüntüyle anarken, yüzyıllar süren karşılıklı kültürel etkileşimin devam etmesi isteğiyle herkesi barşcıl  bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

FRANSA TÜRKLERİ YÜKSEK KONSEYİ
Haut Conseil des Turcs de France  - 24 Ocak 2015 - Paris  

Slider